Szanowni studenci! W terminie od 22 lutego do 22 marca 2019r. trwa rekrutacja na dofinansowanie 2, 3 lub 4 –miesięcznych wyjazdów na praktyki zagraniczne ze środków Programu Erasmus+ Mobilność z krajami Programu  lub POWER Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania proszone są o terminowe (do 22 marca 2019r.) złożenie wniosków o dofinansowanie wyjazdu. Kompletny wniosek składa się z następujących dokumentów:

1. Formularz zgłoszeniowy Formularz__18_19_PRAKTYKA.docx

2. Potwierdzenie przyjęcia na praktykę – dokumenty wymienione i opisane szczegółowo w części III  Zasad odnoszącej sie do Rekrutacji)

3. Wyciąg ocen z całego toku studiów (wygenerowany z systemu BAZUS).

4. W przypadku studentów pobierających stypendia socjalne – kopia wydanego przez Dziekanat dokumentu Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego.

5. W przypadku studentów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – kopia wydanego przez właściwy organ orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Przed przystąpieniem do rekrutacji należy koniecznie zapoznać się z uczelnianymi Zasadami rekrutacji, finansowania oraz realizacji wyjazdów:

Wyjazd_na_praktyk_ZASADY_copy.pdf

Komplet dokumentów wymaganych w rekrutacji należy złożyć w terminie od 22 lutego do 22 marca 2019r. w biurze Sekcji Projektów i Funduszy Europejskich  (Dom Studenta ul. Sidorska 105, pok.31).

Egzamin z języka angielskiego, będący częścią procesu rekrutacyjnego na uzyskanie dofinansowania na wyjazd odbędzie się w dniach 25-26 marca 2019r. lub w wyjątkowych przypadkach w terminie wcześniejszym ustalonym indywidualnie z kandydatem.

Ogłoszenie wyników nastąpi 27 marca 2019 r. za pośrednictwem wiadomości mailowych oraz  informacji o wynikach rekrutacji na stronie internetowej tj. numery albumów studentów zakwalifikowanych do dofinansowania, jak również studentów z listy rezerwowej, zostaną opublikowane na stronie internetowej uczelni w sekcji Erasmus+ Mobilność z krajami Programu – Aktualności http://www.pswbp.pl/index.php/pl/akcja-1-mobilno-edukacyjna/aktualnosci-eplus

Uwaga! Szukając miejsca na realizację praktyki zagranicznej, proszę mieć na uwadze, iż program odbywania praktyki i zakres wykonywanych obowiązków musi wiązać się ze studiowanym kierunkiem studiów/specjalizacją. Dla przykładu, studenci TiR uprawnieni są do odbywania praktyki w zagranicznych hotelach w zakresie: hotelarstwa, obsługi restauracji, animacji czasu wolnego lub w biurach podróży. Studenci filologii angielskiej/rosyjskiej: w zagranicznych hotelach w zakresie: animacji czasu wolnego, recepcji lub w instytucjach edukacyjnych w celu prowadzenia zajęć językowych, w biurach; Studenci pielęgniarstwa, fizjoterapii, ratownictwa medycznego, dietetyki – szpital, klinika, prywatna instytucja związane z opieką zdrowotną, centrum SPA itp. Poniżej wyszukiwarki miejsc na realizację praktyki zagranicznej: 

http://www.european-funding-guide.eu/internship

https://erasmusintern.org/traineeships


Oraz firmy pomagające studentom znaleźć miejsca na realizację praktyki:

Animafest Experience https://www.animafestexperience.com/internshipsabroad/pl/destynacje.html

Algoos Study, Work and Travel  https://www.algoos.com/   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

Alegria Hotels: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Uwaga! Mobilności do Wielkiej Brytanii w kontekście brexitu - w związku z brexitem i brakiem jednoznacznego stanowiska Wielkiej Brytanii odnośnie sposobu wyjścia z UE, na chwilę obecną nie należy planować wyjazdów do Wielkiej Brytanii w programie Erasmus+ lub POWER. W przypadku „twardego" wyjścia UK z UE (tj. bez porozumienia) mobilności z Wielką Brytanią nie będą mogły być rozliczone z funduszy Erasmusa+.

 

W przypadku pytań proszę o kontakt:

Agnieszka Kaliszuk

Sekcja Projektów i Funduszy Europejskich

Koordynator Programu Erasmus+

Kontakt:

+48 83 344 99 00 wew. 247

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ul. Sidorska 105, pok. 31


piątek, 22 lutego 2019 10:00 Poprawiony: piątek, 22 lutego 2019 10:52 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk