Serdecznie zapraszamy do lektury nowego numeru 3/2022 czasopisma naukowego „Health Problems of Civilization” (w j. angielskim) wydawanego przez Wydawnictwo ABNS.

 

https://www.termedia.pl/Journal/Health_Problems_of_Civilization-99/Numer-3-2022

Czasopisma naukowe stanowią jedno z najważniejszych narzędzi służących umiędzynarodowieniu uczelni, promują polską naukę za granicą oraz przyczyniają się do zwiększania rozpoznawalności uczelni.

W bieżącym numerze „Health Problems of Civilization” znajdą Państwo artykuły autorów z takich krajów jak Malezja, Turcja, Armenia i Ukraina.

HPC

Tytuł: Health Problems of Civilization, Volume 16, Issue 3, 2022

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Marcin Weiner

ISSN 2353-6942, eISSN 2354-0265

 

piątek, 28 października 2022 09:46 Poprawiony: piątek, 28 października 2022 09:50 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk