Szanowni studenci! Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na realizację 2, 3 lub 4 –miesięcznej praktyki zagranicznej ze środków Programu Erasmus+ zapraszamy do składania wniosków na wyjazd oraz zapoznania się z zasadami regulującymi rekrutację i realizację wyjazdu.

 

Aby aplikować o dofinansowanie wyjazdu, należy złożyć dokumenty aplikacyjne w jednym z poniższych terminów:

- do 25 marca 2022 r.

- do 15 kwietnia 2022 r.

- do 29 kwietnia 2022 r.

Komplet dokumentów aplikacyjnych składa się z :

1) Formularza zgłoszeniowego na wyjazd  Formularz_zgoszeniowy_praktyka_2022.docx

2) Wykazu ocen z całego okresu studiów na aktualnym poziomie studiów. Studenci I roku II stopnia studiów przedkładają informację o średniej z ocen z poprzedniego semestru. (Dokument do samodzielnego wygenerowania z systemu BAZUS)

3) Dokumentu potwierdzającego znalezienie miejsca (przedsiębiorstwa/firmy) na praktykę. (Umowa pomiędzy przedsiębiorstwem a studentem; list akceptacyjny; oficjalny email z przedsiębiorstwa wystosowany do studenta/uczelni z deklaracją przyjęcia studenta na praktykę).

4) Zaświadczenia z Dziekanatu o prawie do pobierania stypendium socjalnego (jeśli dotyczy).

5) Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy).

 

Dokumenty należy załączyć w formie skanu i przesłać w jednym mailu na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Testy z języka angielskiego będące częścią procesu rekrutacyjnego na uzyskanie dofinansowania na wyjazd odbędą się w dniach:

- 28 marca 2022 r. (dla osób, które złożą dokumenty do 25 marca 2022 r.).

- 20 kwietnia 2022 r. (dla osób, które złożą dokumenty do 15 kwietnia 2022 r.).

- 4 maja 2022 r. (dla osób, które złożą dokumenty do 25 kwietnia 2022 r.).

 

Rekrutacja na praktykę zagraniczną w semestrze letnim 2022 zorganizowana zostanie w ramach umów finansowych:

Erasmus+ KA103 - numer umowy 2020-1-PL01-KA103-078635, w ramach, której dysponujemy kwotą na wyjazdy studentów niebędących studentami ze specjalnymi potrzebami lub studentami z niepełnosprawnością.

oraz

Erasmus+ KA131 – numer umowy 2021-1-PL01-KA131-HED-000005893 – w ramach, której możliwe również będzie sfinansowanie wyjazdów studentów ze specjalnymi potrzebami lub studentów z niepełnosprawnością.

 

Osoby aplikujące o wyjazd proszone są o szczegółowe zapoznanie się z załączonymi regulaminami:

 Regulamin_praktyka_2020-1-PL01-KA103-078635.pdf  

 Regulamin_praktyka_2021-1-PL01-KA131-HED-000005893.pdf

 

 

wtorek, 22 marca 2022 15:09 Poprawiony: poniedziałek, 11 kwietnia 2022 14:28 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk