Uczelnia partnerska Politechnika w Braganca w Portugalii zaprasza studentów naszej uczelni do udziału w mieszanych programach intensywnych (BIP – Blended Intensive Programs).

 

Mieszane programy intensywne (Blended Intensive Programme -BIP) są to krótkie intensywne programy polegające na połączeniu mobilności fizycznej i wirtualnej ułatwiające pracę zespołową i wymianę doświadczeń na podstawie e-uczenia się opartego na współpracy.

Podczas mieszanych programów intensywnych grupy studentów mogą podejmować krótkotrwałą mobilność fizyczną za granicą połączoną z obowiązkowym komponentem wirtualnym.

Komponent wirtualny musi zapewniać osobom uczącym się przestrzeń do wspólnej i jednoczesnej pracy online nad konkretnymi zadaniami, które stanowią część mieszanego programu intensywnego i przyczyniają się do osiągnięcia ogólnych efektów uczenia się.

Typy mobilności:

a) fizyczna – należy przez to rozumieć wyjazd za granicę do kraju uczelni organizatora w celu zrealizowania uzgodnionego programu BIP, minimalna długość pobytu to 5 dni a maksymalna to 30 dni, bez uwzględniania dni na podróż;

b) wirtualna (zdalna) – należy przez to rozumieć realizację wirtualnego programu BIP, która przebiega w formie zdalnej wyłącznie poza krajem uczelni organizatora i umożliwia pracę zespołową i wymianę doświadczeń na podstawie e-uczenia się.

 

W semestrze letnim 2022, Politechnika w Braganca w Portugalii posiada w ofercie siedem mieszanych programów intensywnych.

Accessible Audiovisual Translation (5 ECTS)

Challenge Based Innovation (6 ECTS)

Circular Bioeconomy (6 ECTS)

Cybersecurity (6 ECTS)

Emotional Education (6 ECTS)

Integrated Multimedia Project (5 ECTS)

Nature Conservation and Artificial Intelligence (6 ECTS)

 

Szczegółowe informacje odnoszące się do każdego programu znajdują się tutaj: http://portal3.ipb.pt/index.php/en/gri/blended-intensive-programmes

Rejestracji na udział w BIP-ach należy dokonać do 15 lutego 2022 r. za pośrednictwem formularza online http://inqueritos.ipb.pt/?r=survey/index/sid/551751/lang/en

 

 

 

środa, 02 lutego 2022 09:05 Poprawiony: środa, 02 lutego 2022 10:04 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk