W projektach konkursu 2020 (projekt realizowany do 31 maja 2022 r.) w celu wzmocnienia możliwości stosowania preferencji dla osób wyjeżdżających po raz pierwszy, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ wprowadziła zasadę ograniczającą liczbę wyjazdów tej samej osoby w kategorii STT (wyjazd w celu szkoleniowym) do 2 wyjazdów (wyjazdy realizowane do 31 maja 2022 r.) w ramach jednej umowy finansowej Uczelnia – Narodowa Agencja.

 

W projektach konkursu 2021 (projekt rozpocznie się 1 września 2021 r.) wprowadzono zasadę ograniczającą liczbę wyjazdów tej samej osoby w kategorii STT (wyjazd w celu szkoleniowym) do 2 wyjazdów, niemniej jednak na webinarium wprowadzającym do nowej edycji programu została podana informacja, iż w nowej perspektywie programu, liczba wyjazdów tej samej osoby w kategorii STT (wyjazd szkoleniowy) ograniczona zostanie prawdopodobnie do 1 wyjazdu w ramach jednej umowy finansowej Uczelnia – Narodowa Agencja. Informacja o liczbie wyjazdów szkoleniowych na osobę w ramach nowej edycji programu zostanie Państwu przekazana w terminie późniejszym.

W związku z wprowadzonym limitem, uprzejmie prosimy o rozważne i przemyślane decyzje dotyczące miejsca i charakteru wyjazdu szkoleniowego (szkolenia komercyjne kończące się wydaniem certyfikatu/ udział w kursie językowym/ wizyta typu „obserwacja pracy” na uczelni zagranicznej/ udział w organizaowanych przez uczelnie posiadające kartę ECHE Tygodniach Szkoleniowych "Staff Training Weeks").

Przypominamy, iż głównym celem wyjazdu szkoleniowego powinno być podnoszenie umiejętności i  kompetencji w zakresie wykonywanej pracy.

poniedziałek, 02 sierpnia 2021 10:09 Poprawiony: poniedziałek, 02 sierpnia 2021 10:38 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk