W dniach 14-18.06.2021 mieliśmy okazję gościć pana dr Vitalii Rybchaka z  Wydziału Ekonomii i Przedsiębiorczości Narodowego Uniwersytetu Sadownictwa w Humaniu na Ukrainie.

Pan dr Rybchak przeprowadził zajęcia dydaktyczne dla studentów Zakładu Ekonomii.  Zajęcia prowadzone były w formie online przy wykorzystaniu platformy Microfost Teams.

Pobyt dr Rybchaka w naszej uczelni zrealizowany został w ramach programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z pomiędzy krajami Programu a krajami Partnerskimi (KA107).

 

20210616_10013120210616_10035220210616_10041620210615_113632

poniedziałek, 26 lipca 2021 07:59 Poprawiony: poniedziałek, 26 lipca 2021 08:18 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk