W dniach 14-18.06.2021 mieliśmy okazję gościć panią prof. Baglan Mizamkhan - Dziekan Wydziału Translatoryki i Filologii z Uniwersytetu Stosunków Międzynarodowych i Języków Obcych Kazachstanu im. Ablai Khan w Ałmatach w Kazachstanie.

Pani prof. Mizamkhan przeprowadziła zajęcia dydaktyczne dla studentów Zakładu Neofilologii.  Zajęcia ze studentami Zakładu Neofilologii prowadzone były w formie online przy wykorzystaniu platformy Microfost Teams.

Pobyt prof. Mizamkhan w naszej uczelni zrealizowany został w ramach programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z pomiędzy krajami Programu a krajami Partnerskimi (KA107).

20210615_11302420210615_11311320210615_11370320210615_11380520210615_11422920210615_13354620210615_142532IMG_20210615_110632

poniedziałek, 26 lipca 2021 07:47 Poprawiony: poniedziałek, 26 lipca 2021 08:18 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk