Osoby zainteresowane złożeniem wniosku na wyjazd szkoleniowy lub dydaktyczny z dofinansowaniem Erasmus+ w ramach projektów:

 

Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z krajami Programu przyznany Uczelni na rok akademicki 2020/2021 i 2022 (realizacja pobytu do 31.05.2022) - wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe

Erasmus+ Mobilność Edukacyjna pomiędzy krajami Programu a krajami Partnerskimi przyznany Uczelni na rok akademicki 2019/2020 i 2021 (realizacja pobytu do 31.07.2021) - wyjazdy dydaktyczne (jedynie w celu prowadzenia zajęć)

Erasmus+ Mobilność Edukacyjna pomiędzy krajami Programu a krajami Partnerskimi przyznany Uczelni na rok akademicki 2020/2021 i 2022 (realizacja pobytu do 31.07.2022) - wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich (jedynie w celu prowadzenia zajęć)

informujemy, iż  termin końcowy na złożenie wniosków w ramach najbliższego naboru, tj.:

V nabór trwający do 2 lipca 2021 r. (ogłoszenie wyników do 9 lipca 2021 r.);

VI nabór trwający do 3 września 2021 r. (ogłoszenie wyników do 10 września 2021 r.);

ulegają zmianie ze względu na okres urlopowy pracowników pełniących funkcję członków Komisji Kwalifikacyjnej ds. zagranicznych wyjazdów dydaktycznych i szkoleniowych.

Osoby, które planowały złożyć wnioski na wyjazd w naborze do 2 lipca, proszone są o przesłanie wniosków (Formularz zgłoszeniowy + zatwierdzony przez instytucję przyjmującą dokument Mobility Agreement) do 30 czerwca 2021 r. do godziny 12.00.

Osoby, które planowały złożyć wnioski na wyjazd w naborze do 3 września, proszone są o przesłanie wniosków (Formularz zgłoszeniowy + zatwierdzony przez instytucję przyjmującą dokument Mobility Agreement) do 3 września 2021 r. jedynie do godziny 12.00.

 

piątek, 25 czerwca 2021 14:53 Poprawiony: poniedziałek, 23 sierpnia 2021 12:55 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk