Studenci

Harmonogram konsultacji pracowników Zakładu Pielęgniarstwa w semestrze letnim 2019/2020

Harmonogram konsultacji pracowników Zakładu Dietetyki w semestrze letnim 2019/2020

  terminarz_konsultacji_semestr_letni_19-20_ZD.pdf

Szanowni Studenci.

Przypominamy Państwu o obowiązku przesłania swojemu prowadzącemu przedmiot Wychowanie Fizyczne 30 minutowego zestawu ćwiczeń, o który prosiliśmy w zeszłym tygodniu. Zrealizowanie tego zadania będzie jednocześnie potwierdzeniem państwa obecności na zajęciach.

Więcej…

Osobowe rozkłady zajęć pracowników Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego
w semestrze letnim 2029/2020:

Więcej…

UWAGA STUDENCI!
Aktualizacja legitymacji studenckiej

W związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie studiów informujmy, że Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000042001.pdf

Fizjoterapia II rok studia II stopnia - pytania na egzamin dyplomowy

 Fizjoterapia II rok studia II stopnia - pytania na egzamin dyplomowy 2019-2020.pdf  

Szanowni Studenci,

W związku z Zarządzeniem nr 23/2020 Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z dnia 11.03.2020 r. w sprawie: zawieszenia zajęć dydaktycznych i zmiany formy organizacji zajęć dydaktycznych w dniach 12-25.03.2020 roku w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, przekazujemy Państwu ogólne wytyczne dbania o sprawność i dobrostan fizyczny podczas zawieszenia zajęć dydaktycznych.

Więcej…

Strona 9 z 25

9