Studenci

DECYZJA O PRZYZNANIU MIEJSC W DOMU STUDENTA
PSW IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ
 

1/2020 z dnia 30.07.2020 r. 

Decyzja dotyczy wniosków składanych przez studentów PSW do dnia 15.07.2020r.

Więcej…

Zachęcamy do obejrzenia relacji video z obozów specjalistycznych odbywanych przez studentów kierunku Turystyka i Rekreacji w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym PSW w Międzyrzecu Pdlaskim w dniach 14-17.07.2020 r.

Więcej…

Egzaminy poprawkowe z języka obcego odbędą się
7.09.2020 (poniedziałek) w godz. 9.50 - 11.30
Szanowni Studenci,
ze względu na konieczność przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w formie zdalnej, nastąpiła zmiana kolejności na egzaminach dyplomowych w formie tradycyjnej:
Kolejność przystępowania do egzaminu dyplomowego u poszczególnych promotorów:

NA EGZAMIN STUDENT PRZYCHODZI W MASECZCE I Z DŁUGOPISEM
Wykaz konsultacji pracowników Studium Języków Obcych:

 Harmonogram egzaminów dyplomowych na kierunkach:
Ekonomia, Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość

  OBRONY_WNE.pdf

Godziny rozpoczęcia egzaminów zostaną podane w terminie późniejszym.

Student przystępujący do egzaminu dyplomowego powinien posiadać:

- maseczkę,
- długopis,
- rękawiczki (studenci studiów magisterskich).

Do egzaminu studenci przystępują według kolejności alfabetycznej co pół godziny.

 

 

Strona 9 z 28

9