Studenci

Uprzejmie informujemy, że w hotelu DELFIN można kwaterować się od dnia 29 września br. (przez całą dobę).

W dniu kwaterowania należy okazać dowód osobisty/paszport.

Proszę być przygotowanym na zapłacenie jednorazowej kaucji zwrotnej (350 zł) oraz czynszu za miesiąc październik (350 zł).

Więcej…

Uprzejmie informujemy, że zakwaterowanie w Domu Studenta odbędzie się w dniach:

29 wrzesień br. – w godzinach 10.00 – 16.00

30 wrzesień br. – w godzinach 10.00 – 18.00

Więcej…

Studenci III roku kierunku pielęgniarstwo

Rozpoczynamy nabór uczestników do projektu „Pielęgniarki jutra – Program rozwojowy na rzecz zwiększenia liczby absolwentów kierunku Pielęgniarstwo w PSW" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie: 5.3. 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Nabór trwa do 25 września. Wszytko na temat projektu znajdziecie państwo po adresem:

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/o-projekcie-pj

 

Zaliczenie praktyk BUDOWNICTWO VI sem praktyka 2017/2018

Do 14.09.2018r proszę złożyć do pok.367R Sekacja Prakty Studenckich i Biura Karier uzupełniony dzienniczek wraz z kartą weryfikacji efektów kształcenia praktykanta, w celu zaliczenia praktyk.

 

Ostateczny termin składania dzieniczków praktyk wraz z wymaganymi dokumentami przez opiekuna praktyk to 12 wrzesień 2018r do godz. 10:00 pok. 367R Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier

Zaliczenie praktyk MECHANIKA I BUDOWA MASZYN VI sem

Do 12.09.2018r proszę składać uzupełnione dzienniczki praktyk wraz z kartą weryfikacji efektów kształcenia praktykanta do Sekcji Praktyk Studenckich i Biura Karier pok. 367R.

ZAKOŃCZENIE SESJI EGZAMINACYJNEJ LETNIEJ - ROK AKADEMICKI 2017/2018

zakoczenie_sesji_egzaminacyjnej

Strona 9 z 17

9