Studenci

PROGRAM PRAKTYK i KARTA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRAKTYKANTA
KIERUNEK: ZARZĄDZANIE (III rok)
NABÓR 2016/2017
PRAKTYKA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 sem.v

 Program_praktyk_Zarzadzanie_n16-17.pdf

Uwaga – uczestnicy projektu „Sprawne Biuro Karier twoim przewodnikiem po rynku pracy”.

Zaświadczenia z udziału w projekcie w roku akad.2017/2018 są do odbioru w pok. 151R Biuro Karier.

UWAGA STUDENCI
ZMIANA FORMY SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM

Od 1 października 2018
ulega zmianie sposób składania wniosków o stypendia.

 INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU

  1. Wprowadza się elektroniczne składanie wniosków za pomocą wirtualnego dziekanatu. Należy z poziomu indywidualnego konta, wypełnić i elektronicznie wysyłać do uczelni wniosek.
  2. Należy wydrukować wysłany wcześniej wniosek, dołączyć załączniki, podpisać i niezwłocznie dostarczyć do dziekanatu (umieszczając w skrzynce podawczej właściwego wydziału znajdującej się na korytarzu obok dziekanatów). 
  3. Nieprzekraczalny termin ubiegania się o stypendia mija 15 października. Student jest zobowiązany do rejestracji wniosku drogą elektroniczną w Wirtualnej Uczelni oraz dostarczenie go w formie papierowej. Pominiecie jednej z powyższych dróg lub niedotrzymanie terminu, skutkuje negatywnym rozpatrzeniem podania.
UWAGA STUDENCI I ROKU
Udostępnione zostało logowanie do Wirtualnej Uczelni.

wu-4

Więcej…

Praktyka kierunkowa II
Filologia Angielska
II rok
Nabór 2017/2018

Więcej…

PRAKTYKI - Pielęgniarstwo II, III i IV rok I stopnia, stacjonarne - rok akademicki 2018/2019

Szczegółowe informacje dotyczące praktyk znajdują się poniższych załącznikach:

Więcej…

Komunikat JM Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
z dnia 25.09.2018r.

w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2018/2019

Więcej…

Strona 9 z 16

9