Studenci

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2018 r. 2715  zł.

zkm_2019_facebook_post_image_1200x6282

Więcej…

Informacja uzupełniająca dla studentów, którzy ubiegają się o stypendium socjalne (dochód od 0 do 528 zł.)
na rok akademicki 2019/2020

Obowiązkowe zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej na rok akademicki 2019/2020

Więcej…

Informacja uzupełniająca dla studentów, którzy ubiegają się o świadczenia stypendialne
na rok akademicki 2019/2020

Więcej…

Załącznik nr 3
do Regulaminu świadczeń dla studentów
Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej

INFORMACJA O POMOCY MATERIALNEJ
NA ROK AKADEMICKI 2019/2020
PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Więcej…

Studenci  kierunku Zarządzanie I i II rok

Praktyka w roku akademickim 2018/2019

 

Ostateczny termin zaliczenia praktyk :
17.09.2019r godz.12:30, sala 387R

 Na zaliczenie praktyk student zgłasza się z  dziennikiem praktyk oraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami.

 

Strona 7 z 26

7