Studenci

PROGRAM PRAKTYK i KARTA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRAKTYKANTA
KIERUNEK: ZARZĄDZANIE (III rok)
NABÓR 2016/2017
PRAKTYKA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 sem.v

 Program_praktyk_Zarzadzanie_n16-17.pdf

Ubezpieczenie OC studentów
w roku akademickim 2018/2019

Więcej…

Ubezpieczenie NNW studentów
w roku akademickim 2018/2019

Więcej…

main_logo
XV Ogólnopolski Konkurs „Drzwi otwarte"

na najlepsze prace magisterskie,
których tematem jest zjawisko niepełnosprawności
w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym

Więcej…

Zajęcia z przedmiotu Ratownictwo wodne i nurkowe zostają zawieszone do odwołania.

Prosimy o sprawdzanie zmian w planie zajęć.

Uwaga – uczestnicy projektu „Sprawne Biuro Karier twoim przewodnikiem po rynku pracy”.

Zaświadczenia z udziału w projekcie w roku akad.2017/2018 są do odbioru w pok. 151R Biuro Karier.

UWAGA STUDENCI
ZMIANA FORMY SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM

Od 1 października 2018
ulega zmianie sposób składania wniosków o stypendia.

 INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU

  1. Wprowadza się elektroniczne składanie wniosków za pomocą wirtualnego dziekanatu. Należy z poziomu indywidualnego konta, wypełnić i elektronicznie wysyłać do uczelni wniosek.
  2. Należy wydrukować wysłany wcześniej wniosek, dołączyć załączniki, podpisać i niezwłocznie dostarczyć do dziekanatu (umieszczając w skrzynce podawczej właściwego wydziału znajdującej się na korytarzu obok dziekanatów). 
  3. Nieprzekraczalny termin ubiegania się o stypendia mija 15 października. Student jest zobowiązany do rejestracji wniosku drogą elektroniczną w Wirtualnej Uczelni oraz dostarczenie go w formie papierowej. Pominiecie jednej z powyższych dróg lub niedotrzymanie terminu, skutkuje negatywnym rozpatrzeniem podania.

Strona 7 z 17

7