Studenci

Harmonogram obron prac dyplomowych w
Katedrze Ekonomii i Zarządzania
Fizjoterapia - terminarz egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2018-2019
Fizjoterapia - terminarz egzaminu praktycznego studentów III roku studiów I stopnia
w roku akademickim 2018-2019
Turystyka i Rekreacja - terminarz egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2018-2019

Zdrowie Publiczne
Pytania na egzamin dyplomowy 2018/2019

  Pytania_na_egzamin_dyplomowy_ZP.pdf

Ratownictwo Medyczne
Pytania na egzamin dyplomowy w roku akademickim 2018/2019

  pytania_RM.pdf

Socjologia
Pytania na egzamin dyplomowy w roku akademickim 2018/2019

  zagadnienia na egzamin dyplomowy 2018-2019.pdf

Strona 7 z 23

7