Współpraca zagraniczna

Zgodnie z uczelnianymi zasadami regulującymi wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe pracowników Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej w roku akademickim 2017/2018, Uczelnia założyła możliwość złożenia przez Pracowników Uczelni formularzy zgłoszeniowych na wyjazd w aż 3 odrębnych naborach wniosków: pierwszy nabór trwający  do 15 września 2017r., drugi nabór trwający do 15 grudnia 2017r. oraz obecnie trwający trzeci nabór z terminem końcowym do 16 marca 2018r. (ogłoszenie wyników do 23 marca 2018r.). W ramach I naboru zakwalifikowało sie 13 pracowników PSW. W ramach II naboru wyjazd zrealizuje 6 kolejnych pracowników. Poniżej podsumowanie wyjazdów zrealizowanych w ramach I naboru wniosków.

Więcej…

Zasady ubiegania się o wyjazd w celu prowadzenia wykładów:

Zasady_KA107_2017_2018.pdf

Szanowni studenci! Do dnia 8 grudnia 2017r. trwa rekrutacja uzupełniająca dla osób chętnych do wyjazdu na studia zagraniczne realizowane na zasadach oraz z dofinansowaniem Programu Erasmus+. Uczelnie do których można wyjechać na semestr letni roku akademickiego 2017/2018 oraz kierunki studiów dla których otwarta jest rekrutacja wymienione są poniżej.

.

Więcej…

W dniu 24 października 2017r. o godzinie 9:30 odbędzie się prezentacja firmy Algoos Study Work and Travel, która zajmuje się wyszukiwaniem miejsc na realizację praktyk zawodowych w sektorze turystyki w Grecji, Hiszpanii, Portugalii i na Cyprze. Spotkanie prezentujące działalność firmy odbędzie sie w sali 214 H (Hala Sportowa).

Więcej…

Szanowni studenci! Dziękujemy za Wasze liczne zgłoszenia, wszyscy studenci mają juz swoich opiekunów tak więc na chwilę obecną nabór zgłoszeń na semestr zimowy zostaje zakończony. 

Więcej…

Rekrutacja uzupełniająca w ramach umowy na rok 2016/2017 - pracownicy administracyjni, dydaktyczni, lektorzy, instruktorzy, laboranci Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zainteresowani realizacją wyjazdu w terminie do 30 września 2017r. do uczelni lub instytucji zagranicznej celem udziału w szkoleniu/ obserwacji pracy lub przeprowadzenia zajęc dydaktycznych i uzyskaniem na ten cel dofinansowania z Programu Erasmus+  proszeni są o terminowe opracowanie i dostarczenie wymaganych dokumentów aplikacyjnych.

Więcej…

Pracownicy administracyjni, dydaktyczni, lektorzy, instruktorzy, laboranci Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zainteresowani realizacją wyjazdu do uczelni lub instytucji zagranicznej w roku akademickim 2017/2018 celem udziału w szkoleniu/ obserwacji pracy lub przeprowadzenia zajęc dydaktycznych i uzyskaniem na ten cel dofinansowania z Programu Erasmus+  proszeni są o terminowe opracowanie i dostarczenie wymaganych dokumentów aplikacyjnych.

Więcej…

Strona 1 z 4

pierwsza
poprzednia
1