Współpraca zagraniczna

Szanowni obecni i byli studenci zagraniczni! Wystartował konkurs na Cyfrowych Ambasadorów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej! NAWA poszukuje osób, które studiują lub studiowały na Polskich uczelniach i które chcą wesprzeć Narodową Agencję przy promowaniu Polski online!

Więcej…

Szanowni studenci! W terminie od 01.04.2021 do 30.04.2021. będzie trwała rekrutacja na dofinansowanie wyjazdów na praktyki zagraniczne ze środków Programu Erasmus+ Mobilność z krajami Programu lub POWER Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Więcej…

Zapraszamy studentów kierunków pedagogicznych, nauczycielskich lub osób, które w przyszłości plnują pracować z dziećmi i/lub dorosłymi obcokrajowcami do udziału w bezpłatnych warsztatach edukacji międzykulturowej „Między Innymi”. Głównym celem warsztatów jest rozwinięcie przez studentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich kompetencji międzykulturowych, umożliwiających im pracę w międzynarodowym środowisku czy pracę z uczniem cudzoziemskim.

Więcej…

Zapraszamy uzdolnionych studentów kierunków technicznych do udziału w Eliminacjach Krajowych WorldSkills Poland Nowe Technologie, które odbędą się 2 czerwca 2021 roku w Lublinie.

Więcej…

Uprzejmie informujemy, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w programie wspierającym międzynarodową mobilność akademicką: Bekker NAWA (Program im. Mieczysława Bekkera).

 

Więcej…

Uprzejmie informujemy, iż Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasiła nabór wniosków w programie Ulam NAWA (Program im. Stanisława Ulama). Program pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich uczelni i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę.

Więcej…

W imieniu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, serdecznie zapraszamy pracowników Uczelni do udziału w webinarium informacyjnym poświęconym Partnerstwom w zakresie współpracy Cooperation Partnerships (w latach 2014-2020 Partnerstwa Strategiczne) dla szkolnictwa wyższego w programie Erasmus+ 2021-2027 (konkurs wniosków 2021).

Więcej…

Strona 1 z 9

pierwsza
poprzednia
1