Pomoc materialna

UWAGA STUDENCI – ŚWIADCZENIA STYPENDIALNE – ZMIANA STATUSÓW ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

Na dzień dzisiejszy został zakończony proces przyjmowania wniosków o świadczenia pomocy dla studentów. Każdy złożony przez Państwa wniosek ma konkretny status w wirtualnej uczelni – student może to zweryfikować na swoim indywidualnym koncie w wirtualnej uczelni.

Statusy wniosków zmieniają się, prosimy o systematyczne sprawdzanie statusów złożonych wniosków.

Więcej…

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 22 września 2021 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r.

wyniósł 3819 zł.

 

 

Wysokości świadczeń dla studentów w roku akademickim 2021/2022

WAŻNE INFORMACJE – STYPENDIA

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM:

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych wraz z kompletem dokumentów należy złożyć:

- do 15 października (następnie do 15 dnia każdego miesiąca – do czerwca) dla studiów rozpoczynających się semestrem zimowym,

- do końca lutego (następnie do 15 dnia każdego miesiąca)  dla studiów rozpoczynających się semestrem letnim.

Wnioski o przyznanie stypendium Rektora wraz z kompletem dokumentów należy złożyć:

- do 15 października dla studiów rozpoczynających się semestrem zimowym,

- do końca lutego  dla studiów rozpoczynających się semestrem letnim.

Wniosek  o zapomogę wraz z kompletem dokumentów można składać od 1 października 2021 r. Wnioski można składać w trakcie trwania roku akademickiego w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do otrzymania zapomogi.

Więcej…

SZANOWNI STUDENCI !

Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium socjalnego
oraz pozostałych świadczeń stypendialnych
na rok akademicki 2021/2022
będzie można składać wraz z załącznikami od 1 października
po wcześniejszym ich wysłaniu przez indywidualne konto studenta

Uwaga: od 1 października obowiązuje Nowy Regulamin Świadczeń dla Studentów
oraz nowe wzory wniosków


Wszystkie zmiany i informacje w powyższym temacie
będą na bieżąco zamieszczane na stronie uczelni

Informacja uzupełniająca dla studentów, którzy ubiegają się o świadczenia stypendialne
na rok akademicki 2021/2022

Więcej…

SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA STUDENTA DO STYPENDIUM SOCJLANEGO

w roku akademickim 2021/2022

Więcej…

Strona 1 z 2

pierwsza
poprzednia
1