Pomoc materialna

UWAGA STUDENCI

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
z dniem 18 kwietnia 2020 roku

wprowadzono poniższe zmiany w systemie świadczeń dla studentów:

Więcej…

Kasa Uczelni informuję, że świadczenia pomocy materialnej za miesiąc IV/2020 zostaną wypłacone studentom na wskazany przez studenta numer rachunku bankowego w następujących terminach: 09 i 10 kwietnia 2020r.

SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA STUDENTA DO STYPENDIUM SOCJLANEGO
w roku akademickim 2019/2020

(Wyciąg z przepisów prawnych)

Więcej…

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2018 r. 2715  zł.

Informacja uzupełniająca dla studentów, którzy ubiegają się o stypendium socjalne (dochód od 0 do 528 zł.)
na rok akademicki 2019/2020

Obowiązkowe zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej na rok akademicki 2019/2020

Więcej…

Informacja uzupełniająca dla studentów, którzy ubiegają się o świadczenia stypendialne
na rok akademicki 2019/2020

Więcej…

Strona 1 z 2

pierwsza
poprzednia
1