Pomoc materialna

Informacja uzupełniająca dla studentów, którzy ubiegają się o stypendium socjalne (dochód od 0 do 528 zł.)
na rok akademicki 2019/2020

Obowiązkowe zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej
na rok akademicki 2019/2020

Więcej…

Informacja uzupełniająca dla studentów, którzy ubiegają się o świadczenia stypendialne
na rok akademicki 2019/2020

Więcej…

Załącznik nr 3
do Regulaminu świadczeń dla studentów
Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej

INFORMACJA O POMOCY MATERIALNEJ
NA ROK AKADEMICKI 2019/2020
PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Więcej…

UWAGA STUDENCI
ZMIANA FORMY SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM

Od 1 października 2018
ulega zmianie sposób składania wniosków o stypendia.

 INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU

  1. Wprowadza się elektroniczne składanie wniosków za pomocą wirtualnego dziekanatu. Należy z poziomu indywidualnego konta, wypełnić i elektronicznie wysyłać do uczelni wniosek.
  2. Należy wydrukować wysłany wcześniej wniosek, dołączyć załączniki, podpisać i niezwłocznie dostarczyć do dziekanatu (umieszczając w skrzynce podawczej właściwego wydziału znajdującej się na korytarzu obok dziekanatów). 
  3. Nieprzekraczalny termin ubiegania się o stypendia mija 15 października. Student jest zobowiązany do rejestracji wniosku drogą elektroniczną w Wirtualnej Uczelni oraz dostarczenie go w formie papierowej. Pominiecie jednej z powyższych dróg lub niedotrzymanie terminu, skutkuje negatywnym rozpatrzeniem podania.