Studenci

Fizjoterapia - terminarz egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2018-2019
Fizjoterapia - terminarz egzaminu praktycznego studentów III roku studiów I stopnia
w roku akademickim 2018-2019
Turystyka i Rekreacja - terminarz egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2018-2019
Pedagogika
Terminarz egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2018/2019

Zagadnienia na egzamin dyplomowy na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe:

  BN_I_st.pdf

  BN_II_st.pdf

Zdrowie Publiczne
Pytania na egzamin dyplomowy 2018/2019

  Pytania_na_egzamin_dyplomowy_ZP.pdf

Ratownictwo Medyczne
Pytania na egzamin dyplomowy w roku akademickim 2018/2019

  pytania_RM.pdf

Strona 4 z 22

4