Studenci

Informacja

W dniu 25.01.2023r. (środa) zajęcia i konsultacje z Panią mgr Magdą Pawłowicz zostały odwołane.

INFORMACJA

Ze względu na przedłużone zwolnienie lekarskie zajęcia z dr Marianem Stelmachem

zostają odwołane do 31.01.2023 r.

Informuję, że minął termin wniesienia naliczonej opłaty
za usługi edukacyjne (np. oplata za studia od studentów cudzoziemców, opłata
za studia niestacjonarne, obóz, odsetki itp.)

Studenci, którzy mają zaległości finansowe wobec uczelni
zobowiązani są do NATYCHMIASTOWEGO ich uregulowania.

Przypominam, że wszystkie należności finansowe są uwidocznione
w Wirtualnej Uczelni na indywidualnym koncie studenta
i każdy student ma możliwość i obowiązek ich monitorowania.

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
I rok

Uprzejmie informuję, że zajęcia z dr K. Sudewiczem z dnia 23.01.2023 zostały przełożone i odbędą się w dniu 20.01.2023 wg. następującego harmonogramu:

 

Edukacja medialna, wykład, godz. 15.00-16.00, 301R
Edukacja medialna, zajęcia praktyczne, godz. 16.00-18.00, 301R

Harmonogram sesji egzaminacyjnej zimowej 2022/2023

  Pielęgniarstwo.pdf 

  Ratownictwo Medyczne.pdf 

 

 

 

Informacja

Zajęcia z mgr D. Sawczukiem z dnia 10.01.2023 zostały przełożone i odbędą się zgodnie z załączonym plikiem pdf:

  formularz_przełożenia_zajęć_z_dn._10.01.2023.pdf 


Od 1 stycznia 2023 r. wzrośnie próg dochodu uprawniający do ubiegania się
o stypendium socjalne dla studentów.

Próg dochodu do stypendium socjalnego zostaje podwyższony z kwoty 1051zł netto
do kwoty 1294 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

Pozostałe warunki dotyczące ubiegania się o stypendium socjalne pozostają bez zmian.

Podstawą ubiegania się o świadczenie nadal pozostaje dochód za 2021r.

Przed złożeniem wniosku prosimy studentów o zapoznanie się
z wszystkimi informacjami zamieszczonymi na stronie uczelni dotyczącymi
zasad, dokumentacji i terminów składania wniosków
o przyznanie świadczenia stypendialnego.

UWAGA !

 Studenci, którzy do grudnia 2022 r. ubiegali się o stypendium socjalne i przekroczyli kwotę 1051zł netto, ale obecnie nie przekraczają kwoty 1294 zł netto składają
nowy wniosek z kompletną dokumentacją.

Przypominamy, że złożenie wniosku przez Wirtualną Uczelnię jest obowiązkowe.
Nie należy składać wniosków wypełnionych ręcznie
tylko wydrukować wypełniony wniosek z Wirtualnej Uczelni.

Strona 4 z 20

4