Aktualności - Dziekanat

UWAGA STUDENCI

powtarzający przedmiot w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

i studenci cudzoziemcy wnoszący opłatę za studia

Studenci, którzy w bieżącym semestrze
ponoszą odpłatność za powtarzanie zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce
oraz studenci cudzoziemcy, którzy wnoszą opłatę związaną z odbywaniem studiów,

zobowiązani są do natychmiastowego uregulowania zaległych należności.