Aktualności - Dziekanat

UWAGA STUDENCI!
Aktualizacja legitymacji studenckiej

Legitymacje studenckie zachowują ważność - nie trzeba ich przedłużać.
Rozporządzenie uzależniło tę kwestię od zdalnej pracy uczelni, które po okresie wakacyjnym znów weszły w ten tryb,
więc termin ważności legitymacji nie upływa 29 listopada 2020.

legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności ich potwierdzania w dziekanacie

tym samym nie trzeba osobiście przedłużać ważności legitymacji

https://www.gov.pl/web/nauka/waznosc-legitymacji-w-czasie-stanu-epidemii

UWAGA STUDENCI!
Aktualizacja legitymacji studenckiej

W związku z pojawiającymi się w dalszym ciągu pytaniami dotyczącymi ważności legitymacji studenckich informujemy, że legitymacje studenckie są ważne co najmniej do 30 listopada.

Nie trzeba osobiście przedłużać ważności legitymacji

Podczas zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Przepis ten dotyczy również legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. działalność uczelni jest nadal ograniczona – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Nie ma więc obowiązku osobistej wizyty  w uczelni,
aby przedłużyć ważność legitymacji.

https://www.gov.pl/web/nauka/legitymacje-studenckie-sa-wazne-do-dnia-29-listopada-2020-r

STUDENCI  CUDZOZIEMCY

OPŁATA ZA STUDIA

Więcej…

UWAGA STUDENCI

 W sprawach studenckich zachęcam do kontaktu z dziekanatem
zgodnie z danymi teleadresowymi, które znajdują się poniżej.

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/kontaktouczelni/dziekanat-kontakt

 

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSŁUGI STUDENTÓW PRZEZ DZIEKANAT

W związku z przedłużającym się stanem zagrożenia zachorowania na SARS-CoV -2 informujemy,
że obowiązuje wstrzymanie osobistej obsługi studentów.

Niezbędną dokumentację dotyczącą spraw studenckich
(podania, wnioski, zapotrzebowanie na zaświadczenia, itp.)
zgłaszają Państwo za pośrednictwem:

Odpowiedzi na podania oraz zaświadczenia będą odsyłane również drogą elektroniczną.