UWAGA STUDENCI I roku studiów  PILNE !!!

Przypominam, że każdy student przyjęty na pierwszy rok studiów jest zobowiązany do podpisania ślubowania.

W przypadku niepodpisania przez studenta ślubowania Rektor zgodnie z Regulaminem Studiów § 32 ust. 1 pkt. 1 wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

Wobec powyższego, proszę o zgłoszenie się w trybie pilnym do swojego dziekanatu
i dopełnienie obowiązku potwierdzającego podjęcie studiów na wybranym kierunku.

poniedziałek, 17 października 2022 09:47 Poprawiony: poniedziałek, 17 października 2022 12:02 Wpisany przez Beata Zdolska