Studenci

Egzaminy dplomowe na kierunku Finanse i Rachunkowość zaczynają się
od godziny 8.30 każdego dnia.
Studenci zgłaszają się alfabetycznie co pół godziny.
Promotor: dr hab. W Wójcicki:18740,19416,19420,19422,19428,19432, 19434,18760, 19451,19456,19459.
Promotor: dr A. Cyburt:19419,19448,19431,19581,19449,19914, 19465,19454,19866,19460,19462,19464.
Promotor: dr A. Gałecka:19421,19424,19401,19427,19430,19437,17276,19442,19457.
Terminarz egzaminów dyplomowych
na kierunku Pedagogika
w roku akademickim 2019/2020
Wykaz konsultacji pracowników Studium Języków Obcych:
Terminarz egzaminów dyplomowych
na kierunku Filolofia, specjalność Filologia rosyjska
w roku akademickim 2019/2020
Terminarz egzaminów dyplomowych
na kierunku Filologia, specjalność Filologia angielska
w roku akademickim 2019/2020


 Harmonogram egzaminów dyplomowych na kierunkach:
Ekonomia, Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość

  OBRONY_WNE.pdf

Godziny rozpoczęcia egzaminów zostaną podane w terminie późniejszym.

Student przystępujący do egzaminu dyplomowego powinien posiadać:

- maseczkę,
- długopis,
- rękawiczki (studenci studiów magisterskich).

Do egzaminu studenci przystępują według kolejności alfabetycznej co pół godziny.

 

 

Fizjoterapia – harmonogram egzaminów dyplomowych 2019/2020

 FIZJOTERAPIA_-_EGZAMIN_DYPLOMOWY_2019-2020.pdf 

Student przystępujący do egzaminu dyplomowego powinien posiadać:

- maseczkę,
- długopis,
- rękawiczki 

Do egzaminu studenci przystępują według kolejności alfabetycznej co pół godziny.

Strona 2 z 26

2