Studenci

Informacja

Przełożenie zajęć z Panią prof. H. Chodkiewicz z dnia 11.04.2019r. (plik PDF)
 przełożenie zajęć.pdf

Filologia angielska

Informacja dot. zajęć prowadzonych przez Panią mgr Annę Sawczuk (załącznik PDF)

 informacja.pdf

Pedagogika III rok

Informujemy o odwołaniu zajęć z emisji głosu w dniu 21.03.2019r.,
prowadzonych przez Panią mgr Annę Sawczuk

Pedagogika III rok
Informacja dot. przełożonych zajęć z dnia 15.03.2019r. prowadzonych przez dr J. Waszczuk

 informacja.pdf

Pedagogika
Terminarz konsultacji w semestrze letnim 2018/2019

 Pedagogika.pdf

Dnia 21.03.2019 r. czwartek zajęcia dydaktyczne z mgr Mariuszem Pyrą nie odbędą się
i zostaną odpracowane zgodnie z załączonym harmonogramem.

Harmonogram warsztatów KAPITAŁ - PRACA - BN II rok mgr:
 BN_mgr_KAPITAŁ-PRACA.pdf  

Strona 2 z 16

2