Aktualności - Zakład Neofilologii

Filologia rosyjska
Terminarz konsultacji  w semestrze zimowym 2017/2018

 Filologia rosyjska.pdf

Uwaga studenci!!!

W dniu dzisiejszym tj. 20.10.2017r. (piątek) zajęcia z p. mgr Danielem Sawczukiem zostały odwołane.

Uwaga studenci III roku

W dniu 20.10.2017r. (piątek) zajęcia z p. dr Małgorzatą Dąbrowską nie odbędą się.

Uwaga studenci

W dniu 18.10.2017r. (środa) zajęcia z p. mgr Martą Popławską nie odbędą się.

Terminarz konsultacji pracowników filologii angielskiej -
semestr zimowy 2017/2018

 Filologia angielska.pdf

Konsultacje obowiązują do 24.01.2018r.

Uwaga studenci

W dniach 12-13.10.2017r. (czwartek-piątek) zajęcia z p. dr Y. Khadyniuk nie odbędą się.

II rok FILOLOGIA ANGIELSKA

PRAKTYKA ŚRÓDROCZNA OBSERWACYJNA

PRAKTYKA UZUPEŁNIAJĄCA

W dn. 11 października 2017 (środa) o godz. 15.00 w sali 302 odbędzie się spotkanie
dla wszystkich studentów II roku w sprawie organizacji i trybu odbywania Praktyki Śródrocznej Obserwacyjnej oraz Praktyki Uzupełniającej.

Obecność studentów obu grup jest obowiązkowa.

Uwaga studenci!!!

W dniach 02-03.10.2017r. zajęcia z p. mgr J. Kozak – Solarz nie odbędą się.

Uwaga studenci II roku (w roku ak. 2017/18)

Informujemy o spotkaniu z opiekunem roku w sprawie podziału na grupy
w roku 2017/18. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 02.10.2017 o godz. 8:00 w sali 304.

FILOLOGIA ANGIELSKA II rok studiów oraz III rok studiów

PRAKTYKA UZUPEŁNIAJĄCA, PRAKTYKA ZBLOKOWANA

(studenci II roku biorący udział w drugiej edycji praktyk pilotażowych) oraz studenci III roku studiów

Więcej…

Strona 1 z 21

pierwsza
poprzednia
1