Aktualności - Zakład Neofilologii

FILOLOGIA ANGIELSKA, STUDIA I STOPNIA

II ROK, GRUPA 1 i 2 - KONTYNUACJA PRAKTYKI ZAWODOWEJ 1 (OBSERWACYJNO-ASYSTENCKIEJ)

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem nowego roku szkolnego wkrótce otrzymacie Państwo
od Mentorów praktyki informacje dotyczące trybu i zasad kontynuacji Praktyki Zawodowej 1.

Informacje zostaną przesłane do Państwa przez zakładowych opiekunów praktyki na adresy mailowe
każdej grupy.

W związku z tym uprzejmie proszę o sprawdzanie poczty mailowej.

                                                                        

                                                                    Opiekun praktyki: dr Małgorzata Dąbrowska

Terminarz sesji letniej poprawkowej na kierunku Filologia
w roku akademickim 2019/2020 -
po zmianie formy na on-line (dotyczy wybranych przedmiotów)

  Filologia angielska - sesja letnia poprawkowa 2019-2020 - po zmianie formy.pdf

  Filologia rosyjska - sesja letnia poprawkowa 2019-2020 - pozmianie formy.pdf

Filologia, specjalność Filologia rosyjska

Zagadnienia na egzamin dyplomowy 2019/2020

 

  FR -_zagadnienia_na_egzamin_dyplomowy_2019-20.pdf 

 

Filologia, specjalność Filologia angielska

Pytania na egzamin dyplomowy 2019/2020 FA-_pytania_na_egzamin_dyplomowy_2019-20.pdf 

 

DYDAKTYCY ZAKŁADU NEOFILOLOGII

FILOLOGIA ROSYJSKA

Indywidualne plany zajęć 2019-2020

pdf_small DYDAKTYCY_ZAKLADU_NEOFILOLOGII_-_FILOLOGIA_ROSYJSKA_-_Indywidualne_plany_zajec_2019-2020.pdf

DYDAKTYCY ZAKŁADU NEOFILOLOGII

FILOLOGIA ANGIELSKA

Indywidualne plany zajęć 2019-2020

pdf_small DYDAKTYCY_ZAKLADU_NEOFILOLOGII_-_FILOLOGIA_ANGIELSKA_-_Indywidualne_plany_zajec_2019-2020.pdf

 

Socjologia II rok -jednorazowa zmiana sali w dniu 31.05.2019r.

 zmiana_sali-mgr_I._Jaroszewska.pdf

Pedagogika  III rok - jednorazowa zmiana sali w dniu 31.05.2019r

 zmiana_sali_dr_J._Waszczuk.pdf

Filologia
Filologia rosyjska

Terminarz konsultacji w semestrze letnim 2018/2019

 Filologia rosyjska.pdf

Filologia angielska
konsultacje w semestrze letnim 2018/2019

 Filologia angielska.pdf