Aktualności - Zakład Neofilologii

Uwaga studenci II roku filologii angielskiej

W terminarzu sesji poprawkowej nastąpiła zmiana sali przy egzaminie PNJA sprawności zintegrowane
(z sali 105R na salę 210)

  filologia angielska.pdf

Terminarz egzaminów dyplomowych
na kierunku Filologia, specjalność Filologia angielska
wrzesień 2019

  filologia angielska.pdf
Terminarz sesji egzaminacyjnej letniej - poprawkowej
na kierunku Filologia
(zmiana w terminarzu sesji poprawkowej na specjalności filologia angielska: zmiana sali PNJA sprawności zintegrowane II rok)
Filologia, sp. Filologia angielska
Terminarz egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2018/2019
Filologia rosyjska
Terminarz egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2018/2019

Socjologia II rok -jednorazowa zmiana sali w dniu 31.05.2019r.

 zmiana_sali-mgr_I._Jaroszewska.pdf

Pedagogika  III rok - jednorazowa zmiana sali w dniu 31.05.2019r

 zmiana_sali_dr_J._Waszczuk.pdf

Filologia
Zaganienia na egzamin dyplomowy w roku akademickim 2018/2019

 FA-prof. H. Chodkiewicz.pdf

 FA-dr I. Dąbrowska.pdf

 FR-prof. M. Zhyhalava.pdf

Filologia
Filologia rosyjska

Terminarz konsultacji w semestrze letnim 2018/2019

 Filologia rosyjska.pdf

Filologia angielska
konsultacje w semestrze letnim 2018/2019

 Filologia angielska.pdf