Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej :: dział plików RSS

Formularze, druki, wzory dokumentów RSS

Formularze, druki, wzory dokumentów związanych z: rekrutacją, stypendiami, konferencjami, stażami i praktykami zagranicznymi, pracą dyplomową...

Zawartość Foldery/Pliki

Komisja bioetyczna

(0/5)

Pomoc materialna

(0/2)
Druki podań o przyznanie różnych rodzajów stypendiów, np. socjalnego, specjalnego dla os. niepełnosprawnych, sportowego, żywieniowego, mieszkaniowego, naukowego lub zapomogi

Praca dyplomowa

(2/28)
Wzór pierwszej i ostatniej strony pracy dyplomowej; instrukcje dotyczące wersji elektronicznej pracy
Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych (0/14) Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych (0/14)

Rekrutacja

(0/3)
Formularze niezbędne w procesie rekrutacji

Tok studiów

(2/18)
Formularze dotyczace toku studiów, podania do Rektora, Prorektora, Dziekanów, etc.
Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych (0/10) Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych (0/8)