Studenci

Filologia rosyjska
Terminarz egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2018/2019

 Warsztaty_KAPITA-PRACA.pdf

Harmonogram sesji egzaminacyjnej letniej 2018/2019 w Katedrze Zdrowia

  MED_-_sesja_egz___letnia_18-19.pdf

Socjologia II rok -jednorazowa zmiana sali w dniu 31.05.2019r.

 zmiana_sali-mgr_I._Jaroszewska.pdf

Pedagogika  III rok - jednorazowa zmiana sali w dniu 31.05.2019r

 zmiana_sali_dr_J._Waszczuk.pdf

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I i II rok

PRAKTYKA W ROKU AKADEMICKIM 2018/219

 

 Program_FiR_II_sem_pr_kier_18-19.pdf

 Program_FiR_IV_sem_pr_zaw_18-19.pdf

 

Dokumnety do realizacji praktyk:

 ZALACZNIK_Nr_1_Skierowanie.pdf

 ZALACZNIK_Nr_4_Porozumienie.pdf

 ANKIETA_DLA_PRACODAWCY.pdf

PROGRAM PRAKTYK

EKONOMIA I i II rok

Rok akademicki 2018/2019

Program_Ekonomia_II_sem_pr_kier_18-19.pdf

Progra_Ekonomia_IV_sem_pr_zaw_18-19.pdf


Dokumenty do realizacji praktyk:

ZALACZNIK_Nr_1.pdf

ZALACZNIK_Nr_4_Porozumienie.pdf

ANKIETA_DLA_PRACODAWCY.pdf

Strona 8 z 23

8