Studenci

W dniu 04.12.2018  nie odbędą się zajęcia z języka angielskiego z panią mgr Dorotą Kowalczyk.

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Z FIZJOTERAPII UZDOWISKOWEJ I SPA

Studia II stopnia, II rok, III semestr

Więcej…

Praktyki uzupełniające
V semestr
Filologia angielska

Więcej…

Praktyka zblokowana
V semestr
Filologia angielska

Więcej…

DYŻURY LEKTORÓW STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH 
W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Więcej…

UWAGA STUDENCI
ZMIANA FORMY SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM

Od 1 października 2018
ulega zmianie sposób składania wniosków o stypendia.

 INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU

  1. Wprowadza się elektroniczne składanie wniosków za pomocą wirtualnego dziekanatu. Należy z poziomu indywidualnego konta, wypełnić i elektronicznie wysyłać do uczelni wniosek.
  2. Należy wydrukować wysłany wcześniej wniosek, dołączyć załączniki, podpisać i niezwłocznie dostarczyć do dziekanatu (umieszczając w skrzynce podawczej właściwego wydziału znajdującej się na korytarzu obok dziekanatów). 
  3. Nieprzekraczalny termin ubiegania się o stypendia mija
    15 października. Student jest zobowiązany do rejestracji wniosku drogą elektroniczną w Wirtualnej Uczelni oraz dostarczenie go w formie papierowej. Pominiecie jednej
    z powyższych dróg lub niedotrzymanie terminu, skutkuje negatywnym rozpatrzeniem podania.
slajd_strona_psw_690x300_2_copy

Przypominamy studentom, że droga dojazdowa do osiedla obok budynku Rektoratu Uczelni jest drogą publiczną i znajduje się w strefie zamieszkania. W związku z tym parkowanie na niej jest niedozwolone i grozi wystawieniem mandatu przez odpowiednie służby mundurowe.

Strona 8 z 16

8