Studenci

Zdrowie Publiczne rozkład zajęć wykładowców

Więcej…

Ratownictwo Medyczne rozkład zajęć wykładowców

Więcej…

Pielęgniarstwo rozkład zajęć wykładowców

Więcej…

Indywidualne plany zajęć pracowników Zakładu Turystyki i Rekreacji:

Więcej…

Indywidualne plany zajęć pracowników Zakładu Fizjoterapii:

Więcej…

Wykaz konsultacji pracowników Zakładu Fizjoterapia

w semestrze zimowym 2019/2020:

 Fizjoterapia - wykaz konsultacji SEM. ZIMOWY 2019-2020.pdf

 

Harmonogram konsultacji pracowników Wydziału Nauk o Zdrowiu (Zakład Pielęgniarstwa, Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Ratownictwa Medycznego, Zakład Dietetyki) w semestrze zimowym 2019/2020

  terminarz_konsultacji_zima_2019-2020.pdf

Strona 8 z 19

8