Studenci

Zakład Pedagogiki

Filologia angielska

Studenci, którzy mają zaliczoną sesję egzaminacyjną

w celu przedłużenia ważności legitymacji studenckiej zgłaszają się do dziekanatu

w terminie po 1 marca 2023r.

Informacja

W związku ze zwolnieniem lekarskim p. dr I. Andrzejuk egzamin z Filozofii na kierunku Socjologia I rok został przełożony z dnia 03.02.2023 na dzień 08.02.2023
w godz. 12.00-13.00, pok. 379R

STUDENCI STUDIÓW
STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

Informacja dotycząca zakończenia

sesji egzaminacyjnej zimowej – rok akademicki 2022/2023

Więcej…

Informacja

W dniu 27.01.2023r. (piątek) zajęcia z Panem dr C. Michońskim zostały odwołane.

Pracownicy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ABNS w sesji egzaminacyjnej zimowej 2022/2023, będą pełnić dyżury konsultacyjne w następujących terminach:

 

Kierownik SWFiS pok.15H

dr Marta Mandziuk  - czwartek 02.02.2023 czwartek - godz. 11.30 - 12.30

 

Pracownicy SWFiS pok. 18H

mgr Marcin Ślósarski - piątek 03.02.2023 godz. 12.45 - 13.45

mgr Michał Sroka - piątek 03.02.2023 godz. 9.00 - 10.00

mgr Justyna Sadowska - środa 01.02.2023 godz. 9.00 - 10.00

mgr Waldemar Chwedoruk - środa 01.02.2023 godz. 9.00 - 10.00

Strona 3 z 20

3