Studenci

Fizjoterapia - harmonogram konsultacji w semestrze zimowym:

 Fizjoterapia_-_wykaz_konsultacji_SEM._ZIMOWY_2020-2021.pdf 

Szczegółowe rozwiązania prawne dla cudzoziemców w związku z epidemią wirusa SARS-COV-2.

 

Harmonogramu egzaminów dyplomowych w Zakładzie Dietetyki

Termin 20.10.2020 r.

Godz. 10.45, s. 320

Przewodnicząca komisji – dr Beata Kosińska

Promotor – dr hab. Wioletta Żukiewicz-Sobczak (w zastępstwie dr Justyna Paszkiewicz)

Recenzent – prof. dr hab. Jan Karczewski

Indywidualne rozkłady zajęć pracowników Zakładu Fizjoterapii w semestrze zimowym:

Więcej…

Z powodu zwolnienia lekarskiego zajęcia
w terminie 20-27.10.2020  r. z dr Piotrem Zarębą zostają odwołane.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 125/2020 z dnia 16.10.2020 r. zostaje wprowadzony harmonogram hybrydowej realizacji zajęć dydaktycznych poszczególnych kierunków studiów w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w rotacji tygodniowej tj. na przemian zdalne/stacjonarne w miesiącu 
październiku 2020 r.: 

Więcej…

Termin składania wniosków wraz z kompletem dokumentów
o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora
na rok akademicki 2020/2021
został przedłużony do 23 października (piątek).

UWAGA WAŻNE !!!

Wnioski o przyznanie świadczenia dla studentów należy składać drogą elektroniczną przez Wirtualną Uczelnię. Dokumenty wraz z załącznikami należy niezwłocznie po wysłaniu drogą elektroniczną dostarczyć do skrzynki podawczej dziekanatu znajdującej się w holu przed dziekanatem pok. 265R.

 

Strona 3 z 28

3