Studenci

W załączeniu informacja dotycząca "Warsztatów:kapitał-praca " organizowanych dla studentów ostatnich semestrów kierunku FizjoterapiaI i II stopnia kształcenia

 Fizjoterapia - warsztaty KAPITAŁ-PRACA.pdf

Harmonogram obron prac dyplomowych w
Katedrze Ekonomii i Zarządzania
Terminy konsultacji z dr Agnieszką Syliwoniuk-Wapowską:
14.06. (piątek) - godz. 8.00 - 9.30 p. 381R
19.06. (środa) - godz. 8.00 - 9.30 p. 381R

Harmonogram egzaminów dyplomowych na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe:

   OBRONY_-_2019_-_LIC.pdf

  OBRONY_-_2019_-_MGR.pdf

Dla przypomnienia aktualne zagadnienia na egzamin dyplomowy:

  BN_-_LIC.pdf

  BN_-_MGR.pdf


Pedagogika III rok
Terminy zaliczenia praktyk:

- 10.06.2019, godz. 10.45, pok. 313
- 18.06.2019, godz. 10.45, pok. 313
- 24.06.2019, godz. 9.30, pok. 313

                                                      Opiekun praktyk:
                                                     mgr Anetta Roszkowska
Filologia, sp. Filologia angielska
Terminarz egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2018/2019

ankieta-dydaktyczna

Więcej…

Strona 3 z 22

3