Studenci

Program praktyki kierunkowej (wdrożeniowej)

Program_praktyki_kierunkowej__wdroeniowej_.pdf


UWAGA! 

Karta weryfikacji efektów kształcenia, protokół zaliczenia zawarte w Programie praktyk są tylko do WGLĄDU! W/w dokumenty otrzymają Państwo przed praktyką na adres email.

Informacja

Przełożenie zajęć Pani dr Joanny Baj-Korpak z dnia 03.04.2019r

Przełożenie zajęć - dr Joanna Baj-Korpak.pdf

DYŻURY LEKTORÓW STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH 
W SEMESTRZE LETNIM 
ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Więcej…

Pedagogika

Przełożenie zajęć z dr M. Ruszkowsą w dniu 14.03.2019r.

 przełożenie zajęć.pdf

Z powodu nieobecności na zajęciach dnia 15.04.2019 r. dr Olgii Filipiak
zajęcia zostaja przeniesione zgodnie z poniższym harmonogramem.

Socjologia

Przełożenie zajęć Pani dr O. Filipiak z dnia 15.04.2019r.  przełożenie zajęć.pdf

Wykaz konsultacji pracowników Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego
w semestrze letnim 2018/2019
 KONSULTACJE_BN

Strona 3 z 16

3