Studenci

Zaliczenie praktyk 2017/2018 kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN VI

Do 12.09.2018r proszę skłądać uzupełnione dzienniczki i karty weryfikacji efektów kształcenia praktykanta do Sekcji Prakty Studenckich i Biuro Karier pok. 367r.

Zaliczenie praktyk 2017/2018,  BUDOWNICTWO praktyka po IV sem.

Do 11.09.2018r. proszę składać uzupełnione dzienniczki i kartę weryfikacji efektów kształcenia praktykanta do Sekcji Praktyk Studenckich i Biura Karier pok.367R

Kierownik Studium dr Marta Mandziuk  - wtorki godz.08.30 - 09:15 p.15H

mgr Michał Sroka - piątki godz. 09:00 - 09:45  p.18H

mgr Marcin Ślósarski - czwartki godz. 10:00 - 10:45 p.18H

mgr Justyna Sadowska - poniedziałki godz. 13:00 - 13:45 p.18H

mgr Waldemar Chwedoruk - środy godz. 14:00 - 14:45 p.18H

Zaliczenie praktyk na kierunku Bezpieczeństwo narodowe I stopnia odbędzie się:

11.09.2018r. (wtorek)  godz.8:30, s.386R

Zaliczenie praktyk na kierunku Bezpieczeństwo narodowe II stopnia odbędzie się:

11.09.2018 r. (wtorek) godz. 10.00. s.386R

 

Na zaliczenia proszę się zgłosić do opiekuna praktyk z uzupełnionym dzienniczkiem, wypełnioną kartą weryfikacji efektów kształcenia praktykanta oraz innym dokumentami wymaganymi przez opiekuna praktyk.

Zaliczenie praktyk 2017/2018 kierunek Ekonomia I stopnia, praktyka po II semestrze.

 

Zaliczenia praktyk z roku akademickiego na kierunku Ekonomia I stopnia odbędzie się:

05.09.2018r. (środa)  godz.9:30, s.386R

11.09.2018 r. (wtorek) godz. 9.15. s.386R

Na zaliczenia proszę się zgłosić do opiekuna praktyk z uzupełnionym dzienniczkiem , wypełnioną karta weryfikacji efektów kształcenia praktykanta oraz innym dokumentami wymaganymi przez opiekuna praktyk.

 

Zaliczenia praktyk 2017/2018 kierunek BUDOWNICTWO, praktyka po II sem.

Do 10.09.2018r proszę składać uzupełnione dzienniczki praktyk i uzupełnioną kartę weryfikacji efektów kształcenia praktykanta do Sekcji Praktyk Studenckich i Biura Karier pok. 367R celem zaliczenia.

 

Zaliczenia praktyk 2017/2018 kierunek INFORAMTYKA, praktyka po II i IV sem

Do 10.09.2018r proszę składać uzupełnione dzienniczki praktyk i uzupełnioną kartę weryfikacji efektów kształcenia praktykanta do Sekcji Praktyk Studenckich i Biura Karier pok. 367R lub bezpośrednio do opiekuna praktyk.

Strona 10 z 17

10