Aktualności - Zakład Pedagogiki

Pedagogika III rok

Informujemy o odwołaniu zajęć z emisji głosu w dniu 21.03.2019r.,
prowadzonych przez Panią mgr Annę Sawczuk

Pedagogika III rok
Informacja dot. przełożonych zajęć z dnia 15.03.2019r. prowadzonych przez dr J. Waszczuk

 informacja.pdf

Pedagogika
Terminarz konsultacji w semestrze letnim 2018/2019

 Pedagogika.pdf

Pedagogika

Przełożenie zajęć z dr M. Ruszkowsą w dniu 14.03.2019r.

 przełożenie zajęć.pdf

Pedagogika

Przełożenie zajęć z dr P. Zdunkiewiczem z dnia 27.03.2019r

(szczegóły w pliku PDF oraz na tablicy ogłoszeń Zakładu Pedagogiki)
 przełożenie zajęć.pdf