Ogólne

ankieta-dydaktyczna

Więcej…

Ogólne

Pedagogika
Terminarz egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2018/2019

Ogólne

santander-uniSantander Bank Polska ogłasza nabór na program stypendialny w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Meksyku.

Santander Bank Polska ogłasza nabór do międzynarodowego projektu stypendialnego dla przyszłych przedsiębiorców - TrepCamp Entrepreneurial Simulator 2019. Do udziału w inicjatywie mogą aplikować studenci uczelni, uczestniczących w programie Santander Universidades. 

Więcej…

Ogólne

Santander ogłasza nabór na wakacyjne programy stypendialne na Uniwersytet w Yale oraz Uniwersytet w Georgetown.

Do udziału w projekcie mogą aplikować studenci wszystkich uczelni na świecie, które biorą udział w programie Santander Universidades.

Uniwersytet w Yale oraz Uniwersytet w Georgetown we współpracy z Grupą Santander przygotowały specjalny wakacyjny program szkoleń dla studentów wyróżniających się wysokimi wynikami w nauce i znajomością języka angielskiego.

 Stypendia_Santander_-_Yale_Georgetown.pdf

Ogólne

UWAGA STUDENCI
ZMIANA FORMY SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM

Od 1 października 2018
ulega zmianie sposób składania wniosków o stypendia.

 INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU

  1. Wprowadza się elektroniczne składanie wniosków za pomocą wirtualnego dziekanatu. Należy z poziomu indywidualnego konta, wypełnić i elektronicznie wysyłać do uczelni wniosek.
  2. Należy wydrukować wysłany wcześniej wniosek, dołączyć załączniki, podpisać i niezwłocznie dostarczyć do dziekanatu (umieszczając w skrzynce podawczej właściwego wydziału znajdującej się na korytarzu obok dziekanatów). 
  3. Nieprzekraczalny termin ubiegania się o stypendia mija
    15 października. Student jest zobowiązany do rejestracji wniosku drogą elektroniczną w Wirtualnej Uczelni oraz dostarczenie go w formie papierowej. Pominiecie jednej
    z powyższych dróg lub niedotrzymanie terminu, skutkuje negatywnym rozpatrzeniem podania.

Ogólne

slajd_strona_psw_690x300_2_copy

Przypominamy studentom, że droga dojazdowa do osiedla obok budynku Rektoratu Uczelni jest drogą publiczną i znajduje się w strefie zamieszkania. W związku z tym parkowanie na niej jest niedozwolone i grozi wystawieniem mandatu przez odpowiednie służby mundurowe.

Ogólne

Uwaga – uczestnicy projektu „Sprawne Biuro Karier twoim przewodnikiem po rynku pracy”.

Zaświadczenia z udziału w projekcie w roku akad.2017/2018 są do odbioru w pok. 151R Biuro Karier.

Ogólne

Strona 1 z 2

pierwsza
poprzednia
1