Ogólne

Santander ogłasza nabór na wakacyjne programy stypendialne na Uniwersytet w Yale oraz Uniwersytet w Georgetown.

Do udziału w projekcie mogą aplikować studenci wszystkich uczelni na świecie, które biorą udział w programie Santander Universidades.

Uniwersytet w Yale oraz Uniwersytet w Georgetown we współpracy z Grupą Santander przygotowały specjalny wakacyjny program szkoleń dla studentów wyróżniających się wysokimi wynikami w nauce i znajomością języka angielskiego.

 Stypendia_Santander_-_Yale_Georgetown.pdf

Ogólne

UWAGA STUDENCI
ZMIANA FORMY SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM

Od 1 października 2018
ulega zmianie sposób składania wniosków o stypendia.

 INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU

  1. Wprowadza się elektroniczne składanie wniosków za pomocą wirtualnego dziekanatu. Należy z poziomu indywidualnego konta, wypełnić i elektronicznie wysyłać do uczelni wniosek.
  2. Należy wydrukować wysłany wcześniej wniosek, dołączyć załączniki, podpisać i niezwłocznie dostarczyć do dziekanatu (umieszczając w skrzynce podawczej właściwego wydziału znajdującej się na korytarzu obok dziekanatów). 
  3. Nieprzekraczalny termin ubiegania się o stypendia mija
    15 października. Student jest zobowiązany do rejestracji wniosku drogą elektroniczną w Wirtualnej Uczelni oraz dostarczenie go w formie papierowej. Pominiecie jednej
    z powyższych dróg lub niedotrzymanie terminu, skutkuje negatywnym rozpatrzeniem podania.

Ogólne

slajd_strona_psw_690x300_2_copy

Przypominamy studentom, że droga dojazdowa do osiedla obok budynku Rektoratu Uczelni jest drogą publiczną i znajduje się w strefie zamieszkania. W związku z tym parkowanie na niej jest niedozwolone i grozi wystawieniem mandatu przez odpowiednie służby mundurowe.

Ogólne

Uwaga – uczestnicy projektu „Sprawne Biuro Karier twoim przewodnikiem po rynku pracy”.

Zaświadczenia z udziału w projekcie w roku akad.2017/2018 są do odbioru w pok. 151R Biuro Karier.

Ogólne

UWAGA STUDENCI I ROKU
Udostępnione zostało logowanie do Wirtualnej Uczelni.

wu-4

Więcej…

Ogólne

Kwestura PSW im. JP II w Białej Podlaskiej przypomina wszystkim studentom o terminowym regulowaniu zobowiązań wobec Uczelni m.in. opłaty za naukę,  warunki, za zakwaterowanie w DOMU STUDENTA itp. Rozliczenia finansowe dostępne są dla każdego studenta w systemie Wirtualna Uczelnia.

Ważne!

Studenci, którzy kończą studia i przystępują do egzaminu dyplomowego  są zobowiązani do wniesienia opłaty  za wydanie dyplomu w kwocie 60,00 PLN.  Opłatę za dyplom należy dokonać na indywidualne konto studenta przydzielone przez  Uczelnię do rozliczeń finansowych. 

Przychodząc z KARTĄ OBIEGOWĄ do kasy Uczelni p. 365 należy okazać potwierdzenie zapłaty za dyplom w sytuacji gdy wpłata studenta nie została jeszcze zaksięgowana i uwidoczniona w systemie Wirualna Uczelnia.

Ogólne

logoSU_BZWBK

Santander Universidades to jeden  z fundamentów  społecznego zaangażowania Banku Zachodniego BZWBK oraz Grupy Santander. Od momentu uruchomienia Santander Universidades w Polsce minęło 6 lat. W ciągu tego czasu nawiązaliśmy współpracę największymi ośrodkami akademickimi w kraju. Strategicznym elementem funkcjonowania jest współpraca z uczelniami wyższymi, w tym wspieranie szkolnictwa wyższego poprzez umiędzynarodowienie, zatrudnianie absolwentów oraz promowania idei przedsiębiorczości jak również stypendia dla studentów i kadry akademickiej. 

Więcej…

Ogólne