Ogólne

Studencie, oceń swojego Wykładowcę!

W terminach:
- 16.01 - 07.02 2019 (Studenci na ostanim semestrze)
- 30.01 - 17.02.2019 (pozostali Studenci)
udostępniamy w Wirtualnej Uczelni (https://wu.pswbp.pl/) ankiety oceny zajęć dydaktycznych. 
✅Oceniasz Wykładowców, którzy w mijającym semestrze prowadzili Twoje zajęcia. Zachęcamy do terminowego wypełnienia ankiet, nie zajmie Ci to więcej niż kilka minut. Twoje odpowiedzi pozwolą nam jeszcze lepiej sprostać oczekiwaniom w zakresie oferty edukacyjnej i jakości prowadzenia zajęć.

Ogólne

umwl2019_copy

 

Więcej…

Ogólne

 harmonogram-SZKOLENIE-BHP-2018-2019.pdf

Ogólne

Uprzejmie informujemy, iż od 13 listopada w Bibliotece Akademickiej, rozpoczynają się  obowiązkowe dla I roku studiów dziennych (licencjackich i magisterskich) SZKOLENIA BIBLIOTECZNE. Harmonogram szkoleń w załączniku.

 SZKOLENIA_2018_2019_kierunki.pdf

Ogólne

UWAGA STUDENCI
ZMIANA FORMY SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM

Od 1 października 2018
ulega zmianie sposób składania wniosków o stypendia.

 INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU

  1. Wprowadza się elektroniczne składanie wniosków za pomocą wirtualnego dziekanatu. Należy z poziomu indywidualnego konta, wypełnić i elektronicznie wysyłać do uczelni wniosek.
  2. Należy wydrukować wysłany wcześniej wniosek, dołączyć załączniki, podpisać i niezwłocznie dostarczyć do dziekanatu (umieszczając w skrzynce podawczej właściwego wydziału znajdującej się na korytarzu obok dziekanatów). 
  3. Nieprzekraczalny termin ubiegania się o stypendia mija
    15 października. Student jest zobowiązany do rejestracji wniosku drogą elektroniczną w Wirtualnej Uczelni oraz dostarczenie go w formie papierowej. Pominiecie jednej
    z powyższych dróg lub niedotrzymanie terminu, skutkuje negatywnym rozpatrzeniem podania.

Ogólne

slajd_strona_psw_690x300_2_copy

Przypominamy studentom, że droga dojazdowa do osiedla obok budynku Rektoratu Uczelni jest drogą publiczną i znajduje się w strefie zamieszkania. W związku z tym parkowanie na niej jest niedozwolone i grozi wystawieniem mandatu przez odpowiednie służby mundurowe.

Ogólne

main_logo
XV Ogólnopolski Konkurs „Drzwi otwarte"

na najlepsze prace magisterskie,
których tematem jest zjawisko niepełnosprawności
w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym

Więcej…

Ogólne

Strona 1 z 3

pierwsza
poprzednia
1