UWAGA STUDENCI – ŚWIADCZENIA STYPENDIALNE – ZMIANA STATUSÓW ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

Każdy złożony przez Państwa wniosek ma konkretny status w wirtualnej uczelni – student może to zweryfikować na swoim indywidualnym koncie w wirtualnej uczelni.

Statusy wniosków zmieniają się, prosimy o systematyczne sprawdzanie statusów złożonych wniosków.

Co oznaczają statusy ?

„złożono w wirtualnym dziekanacie”  - wniosek został wysłany przez studenta drogą elektroniczną

„złożone podanie” – wniosek  dostarczony w formie papierowej wraz załącznikami, zarejestrowany przez pracownika uczelni. Przekazany do rozpatrzenia do komisji stypendialnej – wniosek jest w trakcie rozpatrywania. PROSIMY NIE PISAĆ, NIE DZWONIĆ Z PYTANIEM – KIEDY BĘDZIE ROZPATRZONY WNIOSEK – STUDENCIE, CZEKAJ NA KOLEJNY STATUS WNIOSKU

„do wyjaśnienia” - wniosek nie jest kompletny i nie może być do końca rozpatrzony, należy zadzwonić (nie pisać e-maila) w celu uzyskania informacji o brakujących dokumentach,
numer tel. 83 344 99 51, 83 344 99 27.  Status „do wyjaśnienia” będzie aktywny 7 dni od dnia zmiany statusu, po tym terminie jeżeli student nie skontaktuje się z uczelnią, wniosek pozostaje bez rozpatrzenia!!!!!

kompletny" i „ komisja" -  statusy przejsciowe

„rozpatrzone pozytywnie” – wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez komisję. Rozpoczyna się ostatni etap pracy nad wnioskiem - PROSIMY NIE PISAĆ, NIE DZWONIĆ Z PYTANIEM – KIEDY BĘDZIE WYPŁATA.  Prosimy czekać i systematycznie sprawdzać, aż pojawi się przypisana kwota stypendium i planowany termin płatności

„rozpatrzone negatywnie” – wniosek został negatywnie rozpatrzony przez komisję.

 

czwartek, 10 listopada 2022 07:35 Poprawiony: czwartek, 10 listopada 2022 16:27 Wpisany przez Beata Zdolska