Informuję, że minął termin wniesienia naliczonej opłaty
za usługi edukacyjne (np. oplata za studia od studentów cudzoziemców, opłata
za studia niestacjonarne, obóz, odsetki itp.)

Studenci, którzy mają zaległości finansowe wobec uczelni
zobowiązani są do NATYCHMIASTOWEGO ich uregulowania.

Przypominam, że wszystkie należności finansowe są uwidocznione
w Wirtualnej Uczelni na indywidualnym koncie studenta
i każdy student ma możliwość i obowiązek ich monitorowania.

czwartek, 19 stycznia 2023 11:22 Poprawiony: czwartek, 19 stycznia 2023 11:31 Wpisany przez Beata Zdolska