Zgodnie z uczelnianymi zasadami regulującymi wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe pracowników Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej w roku akademickim 2017/2018, Uczelnia założyła możliwość złożenia przez Pracowników Uczelni formularzy zgłoszeniowych na wyjazd w aż 3 odrębnych naborach wniosków: pierwszy nabór trwający  do 15 września 2017r., drugi nabór trwający do 15 grudnia 2017r. oraz obecnie trwający trzeci nabór z terminem końcowym do 16 marca 2018r. (ogłoszenie wyników do 23 marca 2018r.). W ramach I naboru zakwalifikowało sie 13 pracowników PSW. W ramach II naboru wyjazd zrealizuje 6 kolejnych pracowników. Poniżej podsumowanie wyjazdów zrealizowanych w ramach I naboru wniosków.

 1. Uniwersytet im. Palackiego w Ołomuńcu w Czechach - wyjazd dydaktyczny zrealizowany przez panią dr Helenę Konowaluk-Nikitin oraz panią dr Stanisławę Nazaruk.

Dr Stanisława Nazaruk i dr Helena Konowaluk-Nikitin z Zakładu Pedagogiki w okresie 2-6 października 2017r. prowadziły wykłady i zajęcia ze studentami  czeskiego Uniwersytetu. Tematyka wykładów koncentrowała się wokół współczesnych zagadnień pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej i spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony czeskich studentów, którzy studiują pedagogikę i chcą uzyskać kompetencje nauczycielskie niezbędne do pracy w przedszkolu i w szkole podstawowej. Dlatego po przeprowadzeniu wykładów uwzględniono czas na rozmowę i odpowiedzi na pytania ze strony studentów, których interesuje prestiż zawodu nauczyciela w Polsce, mobilność studentów naszej bialskiej Uczelni i wspólne obszary historii. W czasie pobytu przedstawicieli Pedagogiki PSW w ramach Programu Erasmus+ na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu w Ołomuńcu zorganizowano tzw. ,,International Week", w którym dr Stanisława Nazaruk i dr Helena Konowaluk-Nikitin wzięły aktywny udział. W ramach tego szczególnego tygodnia wykłady prowadziły osoby z różnych krajów, np. z Portugalii, Hiszpanii, Rosji, Litwy, Brazylii, Włoch, Węgier i Polski. Tego typu przedsięwzięcie stwarza możliwości poznania nowych edukacyjnych inicjatyw o charakterze międzynarodowym oraz wymiany doświadczeń  między wykładowcami z wybranych państw.

zdj_z_czech

 

2. Politechnika Cavado i Ave w Barcelos w Portugalii - wyjazd dydaktyczny zrealizowany przez pana mgr inż. Macieja Hawryluka.

W dniach 2-6 października 2017r. pan Maciej Hawryluk z Zakładu informatyki zrealizował cykl zajęć dydaktycznych w portugalskiej uczelni IPCA. Tematyka prowadzonych zajęć dotyczyła pisania czystego kodu (na podstawie książki "Clean Code" autorstwa Roberta C. Martina). W swoich wykładach Pan Hawryluk poruszył tematy dotyczące organizacji kodu na wyższych poziomach – od klas do systemów i związku pomiędzy czystym kodem i testami jednostkowymi. Dodatkowo studenci portugalskiej uczelni pod okiem mgr inż. Macieja Hawryluka mieli  możliwość poznania tematyki budowania robotów przy użyciu zestawu konstrukcyjnego VEX IQ. W związku z trwającymi w Zakładzie Informatyki przygotowaniami do uruchomienia specjalności prowadzonej w języku angielskim – Robotics and Artificial Intelligence, wyjazd pana mgr inż. Hawryluka do uczelni partnerskiej w Portugalii miał równiez na celu zwiększenie zainteresowania studentów z zagranicy kierunkiem Informatyka na naszej uczelni oraz nawiązanie bliższych kontaktów z pracownikami naukowymi Zakładu Informatyki partnerskiej uczelni i zapoznanie się z rozwiązaniami stosowanymi na zagranicznej uczelni oraz praktyka w prowadzeniu zajęć w języku angielskim dla studentów obcojęzycznych. Nawiązanie bezpośrednich kontaktów z nauczycielami akademickimi z IPCA z pewnością zaowocuje w przyszłości ich przyjazdami na naszą uczelnię w celu prowadzenia wykładów w ramach Erasmus+.

WP_002696_copy 20170929_134534 20170929_141545 20171002_115239_copy

 

3. Uniwersytet w Barcelonie w Hiszpanii - wyjazd szkoleniowy zrealizowany przez panią mgr Izabelę Adamowicz i panią mgr Małgorzatę Mikołajczuk.

W dniach 16-20 października 2017r. pani Izabela Adamowicz (kierownik Sekcja Promocji i Rekrutacji) wraz z panią Małgorzatą Mikołajczuk (kierownik Dziekanatu WNZiNS) zrealizowały 5-dniowy pobyt szkoleniowy na Wydziale Geografii i Historii Uniwersytetu w Barcelonie. Staż był ciekawym i wzbogacającym doświadczeniem, gdyż na goszczącym wydziale studiuje bardzo wielu studentów zagranicznych, praktycznie z całego świata, w tym głównie z Europy, Ameryki Łacińskiej i Chin. UB nie boryka się z problematyką rekrutacji wśród studentów obcokrajowców - najlepszą wizytówką i zachętą jest wysoka jakość kształcenia, historia i tradycja naukowo – badawcza uczelni sięgająca XV w. oraz atrakcyjność  miasta, którego nie trzeba reklamować. Jednym z celów wizyty było poznanie metod i narzędzi podniesienia współczynnika umiędzynarodowienia uczelni. Dodatkowym, bardzo ubogacającym doświadczeniem była konieczność kontaktowania się w środowisku zawodowym i życiu codziennym w 3 językach obcych: katalońskim, kastylijskim (hiszpańskim) oraz angielskim. Ważnym aspektem pobytu w Barcelonie było zwiedzanie obiektów UB, gdyż część z nich – to obiekty zabytkowe – pochodzące z XV i XVII wieku, inne to nowoczesne, urbanistyczne budynki wpisujące się w eklektyczny styl tego zaskakującego miasta.

IMG-20171017-WA0028 IMG-20171021-WA0019 IMG-20171021-WA0022 IMG-20171021-WA0029


4. Uniwersytet im. Mendela w Brnie w Czechach - wyjazd szkoleniowy zrealizowany przez panią dr hab. Danutę Guzal-Dec, dr Agnieszke Siedlecką oraz pana prof. Mieczysława Adamowicza.

W okresie 16-20 października 2017r. w ramach wyjazdu szkoleniowego przedstawiciele Katedry Ekonomii i Zarządzania w składzie: prof. zw. dr hab. Mieczysław Adamowicz, dr hab. Danuta Guzal-Dec, prof. PSW, dr Agnieszka Siedlecka - Prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych uczestniczyli w International Teaching Staff Week organizowanym przez Wydział Ekonomii i Biznesu, Mendel University w Brnie (Czechy). Brno to drugie co do wielkości miasto Czech (około 400 tys. mieszkańców), a największe miasto Moraw. Miasto jest ważnym ośrodkiem kulturalnym (teatry, filharmonia, międzynarodowe festiwale muzyczne), naukowym (6 uczelni, w tym Mendel University, Uniwersytet Masaryka, i Uniwersytet Techniczny) i turystycznym. W International Teaching Staff Week organizowanym przez Wydział Ekonomii i Biznesu, Mendel University w Brnie (Czechy) udział wzięło około 30 naukowców m.in. z Czech, Polski, Finlandii, Austrii, Chorwacji, Estonii, Niemiec, Francji, Turcji, Rosji, Tadżykistanu, Bułgarii, Portugalii i Stanów Zjednoczonych. Pracownicy PSW mieli okazję wziąć udział w intersujacych warsztatach, wykładach oraz zwiedzili nowoczesną bazę dydaktyczną Wydziału w tym m.in. laboratoria do okulografii (eye-tracking). Zaplanowane cele naukowo-dydaktyczno-organizacyjne wyjazdu przedstawicieli Katedry Ekonomii i Zarządzania: poznanie nowoczesnych metod nauczania oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie; nawiązanie współpracy dydaktycznej i naukowo-badawczej (w tym w zakresie koncepcji wspólnych projektów badawczych);  nawiązanie współpracy z wydawnictwem z czasopisma European Countryside - czasopisma o uznanej randze (indeksowane w bazie Scopus) poświęconego problematyce rozwoju wiejskiego. Podczas wyjazu Pani dr hab. Danuta Guzal-Dec, prof. PSW zaprezentowała Uczelnię przedstawiąjąc nowy film promocyjny PSW. Pan Prof. zw. dr hab. Mieczysław Adamowicz wygłosił wykład pt: Biogospodarka – koncepcja, aplikacja, perspektywy, w którym uczestniczyli studenci i pracownicy naukowi z Wydziału Rozwoju Regionalnego i Studiów Międzynarodowych.

IMG_20171016_104825_resized_20171126_095601669 IMG_20171017_100334_resized_20171126_095603800 IMG_20171018_080844_resized_20171126_095559440 IMG_20171018_164100_resized_20171126_095441617


5. Uniwersytet w Luksemburgu - wyjazd szkoleniowy zrealizowany przez panią mgr Agnieszkę Kaliszuk.

W dniach 26-27 października 2017r. Agnieszka Kaliszuk - uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ (Sekcja Projektów i Funduszy Europejskich) miała możliwość uczestniczenia w szkoleniu w zakresie opracowanego i przetestowanego przez Uniwersytet Luksemburski narzędzia internetowego OLA (Online Learning Agreement – Porozumienie o programie studiów w wersji online). Szkolenie z obsługi narzędzia, którego inicjatorem był Uniwersytet Luksemburski stanowiło pierwszy krok w kierunku modernizacji uniwersytetów europejskich w zakresie realizacji mobilności studentów. System Online Learning Agreement wdrażany był przez ostatni rok w kilku najwiekszych europejskich uczelniach w ramach projektu prowadzonego przez Europejską Fundację Uniwersytecką we współpracy z Uniwersytetem Luksemburskim i jest inicjatywą na rzecz digitalizacji, której celem jest zmniejszenie obciążenia administracyjnego i ułatwienie realizacji prac związanych z mobilnością studentów. Przedstawicielom uczelni europejskich, którzy uczestniczyli w szkoleniu przedstawiona została wersja demo nowego narzędzia. Podczas sesji warsztatowych uczestnicy mieli za zadanie zapoznanie się z narzędziem i zrozumienie w jaki sposób jego funkcje mogą być wykorzystywane przez pracowników ds. współpracy zagranicznej, koordynatorów wydziałowych i uczelnianych programu Erasmus oraz samych studentów. Uczestnicy otrzymali także szczegółowe informacje na temat wdrażania OLA w swojej uczelni gdyż w nowej perspektywie programu, rozpoczynając od roku 2021 bedzie to narzędzie obowiązkowe przy przygotowywaniu wyjazdów/przyjazdów studentów do/z europejskich uczelni.

23004723_2228942150464610_9041271869423117545_o 23004786_2228944363797722_7516492400383453844_o 22904683_2228944037131088_5597636137246952784_o 22904643_2228942873797871_6192435927804423557_o_copy

 

6. Wyższa Szkoła Pielęgniarstwa w Niort we Francji - wyjazd szkoleniowy zrealizowany przez pania dr Iwonę Gładysz i panią dr Stanisławę Spisacką.

W dniach 14-16 listopada 2017 r. doc. dr Stanisława Spisacka i dr Iwona Gładysz z Zakładu Pielęgniarstwa, w ramach mobilności edukacyjnej Erasmus+, uczestniczyły w szkoleniu w Centre de Formations Paramedicales w Niort (Francja). Celem wyjazdu było zapoznanie z funkcjonowaniem centrum symulacji medycznych na kierunku „Pielęgniarstwo" w instytucji szkolnictwa wyższego w Niort.​ Program wizyty  obejmował:
- ogólną prezentację symulacji jako sposobu kształcenia na kierunkach medycznych,
- zapoznanie się z programami studiów i planowaniem w nich symulacji na poszczególnych kierunkach i latach;
- poznanie podstaw psychologiczno-pedagogicznych debriefingu i jego zalet w stosunku do tradycyjnego oceniania studentów;
- prezentację sal wysokiej i niskiej wierności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na infrastrukturę i stronę techniczną;
- zapoznanie z planowaniem scenariuszy symulacji;
- udział w dwóch sesjach symulacji, obserwacja pracy technika symulacji i nauczyciela prowadzącego.

IMG_20171115_1136461 IMG_20171115_1258041 IMG_20171115_1258151


7. Politechnika w Walencji - wyjazd szkoleniowy zrealizowany przez pana mgr inż. Daniela Tokarskiego oraz pana inż. Mateusza Sałucha.

W dniach 11-15 grudnia 2017r. pan Daniel Tokarski Mateusz Sałuch (pracownicy Regionalnego Centrum Badań środowiska, rolnictwa i technologii innowacyjnych EKO-AGRO-TECH) uczestniczyli w Tygodniu Szkoleniowym zorganizowanym przez Universitat Politecnica De Valencia w Hiszpanii. Celem wyjazdu była poprawa kluczowych umiejętności zawodowych pracowników kadry administracyjnej, dydaktycznej czy naukowej z instytucji szkolnictwa wyższego. Uczestnicy mieli okazję pracować nad własnymi umiejętnościami technicznymi i społecznymi w autentycznej scenie międzynarodowej podczas wykładów nt. usług dla studentów, zasobów ludzkich, finansów i rachunkowości, jakości kształcenia i akredytacjach oraz komunikacji instytucjonalnej; a także zajęć praktycznych tj. język hiszpański dla początkujących, stosowane narzędzia informatyczne, warsztaty fotograficzne, hiszpańskie jedzenie i kultura. Tydzień szkoleniowy w Walencji to również wizyty z przewodnikiem po terenie kampusu UPV, spacer z przewodnikiem po starym mieście w Walencji oraz wizyta w Muzeum Fallas.

Kampus_Uczelni Wyjcie_do_najwikszego_marketu_w_Valencji zdjecie1


W ramach II naboru wniosków zakwalifikowało się 6 pracowników PSW, będą oni reprezentowali Naszą Uczelnię realizując wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe w Irlandii, Hiszpanii, na Litwie oraz Słowacji. Sprawozdania z II naboru zostaną opublikowane po zakończeniu wszystkich wyjazdów.

Jednocześnie przypominam, iż osoby zainteresowane realizacją wyjazdu szkoleniowego/dydaktycznego w ramach III naboru wniosków w roku 2017/2018 zobowiązane są złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami do dnia 16 marca 2018r. w biurze Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus. Wyjazd trwający od 2 do 5 dni roboczych należy zrealizować do 30 września 2018r. Fundusze, które pozostały w puli środków na  wyjazdy szkoleniowe/dydaktyczne w roku akademickim 2017/2018 pozwolą na realizację 1, 2 wyjazdów. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, pierwszeństwo w kwalifikacji będa miały osoby, które w roku akademickim 2017/2018 nie realizowały mobilności zagranicznej Erasmus+.

piątek, 09 marca 2018 12:51 Poprawiony: poniedziałek, 12 marca 2018 15:02 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk