Uczelnia partnerska Uniwersytet w Peczu na Węgrzech zaprasza do udziału w międzynarodowej Szkole Letniej pt. "The Cultural Heritage of Hungary Summer Course", która odbędzie się w terminie 4 - 18 lipca 2021 r.

 

Udział w Szkole Letniej jest bezpłatny.

Stypendium przeznaczone jest dla studentów, absolwentów i specjalistów zainteresowanych dziedzictwem kulturowym Węgier.

Celem Szkoły Letniej jest przedstawienie węgierskiego dziedzictwa kulturowego z wielu różnych perspektyw. Uczestnicy poznają historię i aktualne wyzwania polityczne, gospodarcze i społeczne Węgier. Poznają również węgierską muzykę klasyczną i ludową, gastronomię i kulturę winiarską tego kraju. Stypendium finansowane ze środków Fundacji Tempus Public Foundation, pokrywa koszty uczestnictwa w Szkole Letniej, tym wycieczki, wyżywienie czy zakwaterowanie.

Językiem wykładowym jest język angielski.

Termin składania wniosków upływa 11 marca 2021 r. Instrukcja aplikowania o stypendium dostąpna jest pod następującym linkiem: https://tka.hu/docs/palyazatok/online_application_guide_in_20212012171327.pdf

Załączam broszurę informacyjną oraz program wydarzenia:

 The_Cultural_Heritage_of_Hungary_Program_2021.pdf

 The_Cultural_Heritage_of_Hungary_Summer_Program_2021_flyer-_University_of_Pcs_Hungary.pdf

czwartek, 28 stycznia 2021 15:03 Poprawiony: czwartek, 28 stycznia 2021 15:31 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk