Aktualności - Zakład Pielęgniarstwa

Pielęgniarstwi II rok II stopień

Zagadnienia na egzamin dyplomowy 2016/2017

zagadnieia_II_stopnia_piel_2016.pdf

                                              Terminy obron prac magisterskich będą umieszczone w terminie późniejszym.

Pielęgniarstwo IV rok

W załaczeniu harmonogram egzaminu dyplomowego.

Do obrony pracy podchodzą tylko te osoby, które do 31 stycznia 2017 roku złożą prace oraz karty obiegowe do Dziekanatu.

Harmonogram_egzaminu_dyplomowego_-_Pielgniarstwo.pdf

Studenci IV roku Pielęgniarstwa I stopnia

Zagadnienia na egzamin dyplomowy 2016/2017

pytania_na_egzamin_dyplomowy_2017.pdf

Studenci III rok Pielęgniarstwa!!!

wnioski o przyznanie stypendium "Pielęgniarki jutra"

REGULAMIN_stypendialny.pdf


 

Studenci II roku Pielęgniarstwa gr 4

Praktyki na Oddziale Chorób Wewnętrznych z dr B. Sokołowską rozpoczynają się 3.10.2016 roku o godz. 13:00

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Interna i pielęgniarstwo internistyczne z prof. Jadwigą Daniluk

odbędzie się 06.09.2016 roku (wtorek) o godzi. 8:30 w sali 14

Harmonogram sesji egzaminacyjnej letniej poprawkowej

dla kierunku Pielegniarstwo

ZP_-_sesja_egz_letnia_poprawkowa.pdf

Strona 1 z 8

pierwsza
poprzednia
1