Aktualności - Zakład Pielęgniarstwa

Indywidualny rozkład zajęć pracowników Zakładu Pielęgniarstwa w semestrze letnim 2019/2020

Więcej…

Harmonogram konsultacji pracowników Zakładu Pielęgniarstwa w semestrze letnim 2019/2020
W dniach 24-28.02.2020 r. zajęcia z dr G. Wójcikiem zostają odwołane.
Pielęgniarstwo rozkład zajęć wykładowców

Więcej…

Studenci III roku kierunku pielęgniarstwo

Rozpoczynamy nabór uczestników do projektu „Pielęgniarki jutra – Program rozwojowy na rzecz zwiększenia liczby absolwentów kierunku Pielęgniarstwo w PSW" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie: 5.3. 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Nabór trwa do 25 września. Wszytko na temat projektu znajdziecie państwo po adresem:

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/o-projekcie-pj