Studenci

Szanowni Studenci,
ze względu na konieczność przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w formie zdalnej, nastąpiła zmiana kolejności na egzaminach dyplomowych w formie tradycyjnej:

Egzamin dyplomowy na kierunku Ekonomia studia magisterskie w dniu 10.07.2020 r. (piątek)
rozpocznie się o godzinie 9.30 w sali 375R.

Studenci wchodzą co pół godziny:18358, 17616,18014,18015,18063, 18025

 

Egzaminy dyplomowe na kierunku Zarządzanie
rozpoczynają się od godziny 9.00 każdego dnia.
Studenci zgłaszają się co pół godziny.
Promotor: dr J. Kamiński: 19338, 19341,19351, 19352
Promotor: dr E. Dresler:19155,19346,19348,19349
Kolejność przystępowania do egzaminu dyplomowego u poszczególnych promotorów:

NA EGZAMIN STUDENT PRZYCHODZI W MASECZCE I Z DŁUGOPISEM
Terminarz egzaminów dyplomowych
na kierunku Zdrowie Publiczne
w roku akademickim 2019/2020
Terminarz egzaminów dyplomowych
na kierunku Ratownictwo Medyczne
w roku akademickim 2019/2020
Terminarz egzaminów dyplomowych
na kierunku Dietetyka
w roku akademickim 2019/2020
obrony odbędą się w sali 107R

Strona 1 z 26

pierwsza
poprzednia
1