Spis treści
Historia uczelni
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
2000/2001
Wszystkie strony

19 września 2012 – odbyło się I posiedzenie Senatu nowej kadencji.

17 września 2012 – czasopisma naukowe PSW uzyskały punktację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:  „Rozprawy Społeczne” – 3 punkty, „Człowiek i Zdrowie – 2 punkty, „Studia Ekonomiczne i Regionalne” – 2 punkty.

7 września 2012 – przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, władz uczelni i wielu gości odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Badań nad Innowacjami i Domu Studenta (4, 5, 6).

2 sierpnia 2012 – PSW uzyskała pozytywną ocenę formalną i merytoryczną oraz otrzymała wsparcie na inwestycję wartą ponad 17,6 mln zł. W ramach Regionalnego Centrum Badań powstaną następujące laboratoria: Analiz Środowiskowych (analizy geośrodowiskowe i środowiskowe w zakresie fizyki budowli); Analiz Biologiczno-Żywieniowych; Mechaniki, Budowy i Eksploatacji Maszyn.

18 czerwca 2012 – projekt „Budownictwo – kierunek zamawiany” odniósł sukces i zyskał pozytywną ocenę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wygrywając fundusze na jego realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

19 maja 2012 – Wielka Majówka z PSW – pierwsza tego typu impreza plenerowa organizowana przez uczelnię.

18 maja 2012 – Dzień Patrona – w dniu urodzin Papieża Jana Pawła II cała społeczność akademicka po raz pierwszy obchodziła święto patrona naszej Uczelni. Spotkanie było poświęcone wspomnieniom i nauczaniem Jana Pawła II.

16 maja 2012 – opublikowany został ranking przygotowany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. PSW znalazła się w gronie dziesięciu najlepszych uczelni publicznych i niepublicznych szkół zawodowych.

9 grudnia 2011 – studentki naszej uczelni otrzymały stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prof. dr hab. Barbara Kudrycka- Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęła decyzję o przyznaniu najlepszym studentom w kraju stypendium Ministra za osiągnięcia w nauce. W gronie wyróżnionych znalazły się dwie studentki PSW

7 października 2011 – XII  Inauguracja roku akademickiego 2011/2012.