Spis treści
Historia uczelni
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
2000/2001
Wszystkie strony

1 września 2011 – uchwałą nr 750/2011 z dnia 1.09.2011 r. Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II nadano uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku Ekonomia. Kształcenie będzie prowadzone na poziomie studiów drugiego stopnia.

26 lipca 2011 – pomiędzy PSW a firma budowlaną Budomex została podpisana umowa na dalszą rozbudowę kampusu uczelni o wartości 15 mln. zł (7).

18 lipca 2011 – uchwałą nr 556/2011 z dnia 18.07.2011 r. Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II nadano uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku Ekonomia. Kształcenie będzie prowadzone na poziomie studiów pierwszego stopnia.

2 czerwca 2011 – uchwałą nr 373/2011 z dnia 2. 06.2011 r. uczelnia otrzymała zgodę Państwowej Komisji Akredytacyjnej na rozszerzenie swojej oferty edukacyjnej o kolejny kierunek studiów – Finanse i rachunkowość.

1-6 maja 2011 – pracownicy i studenci PSW uczestniczyli w uroczystościach beatyfikacyjnych Jana Pawła II na Placu Świętego Piotra w Rzymie (4, 5, 6).

17 listopada 2010 – odbyło się spotkanie z prof. Leną Kolarską-Bobińską, posłanką do Parlamentu Europejskiego dotyczące projektu „Młodzież w działaniu”.

3 listopada 2010 – w murach uczelni miało miejsce spotkanie otwarte studentów PSW i mieszkańców Białej Podlaskiej z Ministrem Sprawiedliwości Krzysztofem Kwiatkowskim.

* 17 października 2010 – XI Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 z udziałem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbary Kudryckiej, zamykająca jubileusz dziesięciolecia PSW. Dokonano wmurowania kamienia węgielnego pod budowę hali sportowej i domu studenckiego na terenie nowego kampusu uczelni (1, 2).