Spis treści
Historia uczelni
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
2000/2001
Wszystkie strony

* 23-24.09.2005. Międzynarodowa konferencja naukowo-metodyczna na 100-lecie PTTK: „Krajoznawstwo i turystyka osób niepełnosprawnych bez granic i barier".

* 5-6.09.2005. Konferencja naukowo-metodyczna: „Rekreacja ruchowa w teorii i praktyce", zorganizowana przez Instytut Turystyki i Rekreacji.

* 5.09.2005. Pierwsza uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

* kwiecień 2005. Rozpoczęło działalność Studenckie Biuro Turystyki i Rekreacji, którego oferta skierowana jest do studentów PWSZ, a docelowo także do lokalnej społeczności.

* 28.04.2005. Dr hab. prof. Józef Bergier został wybrany przez Senat na rektora w kolejnej kadencji 2005-2009.

* 28.04.2005. Minister Edukacji Narodowej i Sportu podpisał rozporządzenie w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Białej Podlaskiej. Na jego mocy dokonuje się zmiany dotychczasowej nazwy uczelni na Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

* 20-21.04.2005. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pedagogiczna inspiracja w nauczaniu Jana Pawła II" w Instytucie Pedagogiki.

* 24.02.2005 r. Uroczyste wręczenie dyplomów pierwszym inżynierom informatyki stosowanej.

* 21.01.2005. Uroczyste otwarcie nowego budynku dydaktycznego oraz biblioteki z czytelnią.

* 19.12.2004. Samorząd Studencki przy PWSZ w Białej Podlaskiej zorganizował akcję charytatywną pod nazwą „Stół Wigilijny" dla społeczności miasta Biała Podlaska.

* 10.122.2004. Wykład otwarty, prowadzony przez Rzecznika Praw Dziecka Pawła Jarosa, nt. „Przemoc i sytuacje przemocy wobec dziecka".

* 29-30.10.2004. Instytut Informatyki PWSZ w Białej Podlaskiej zorganizował w Grabanowie seminarium naukowe nt. „Rachunek globalny a przyszłość informatyki".

* 14.10.2004. Porozumienie z Wyższym Prywatnym Ekonomiczno-Prawniczym Colleg'em w Baranowiczach (Białoruś) w sprawie wymiany wykładowców i studentów w zakresie staży i praktyk, współpracy naukowej i dydaktycznej.

* 10.10.2004. Wykład otwarty wygłosił Rzecznik Praw Dziecka. Temat wykładu: „Przemoc i sytuacje przemocy wobec dziecka".