Spis treści
Historia uczelni
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
2000/2001
Wszystkie strony

* 28.09.2011. Uroczystość rozdania dyplomów dla absolwentów płatnych studiów podyplomowych, z udziałem władz uczelni, kierowników Instytutu Pedagogiki i Ekonomii i Zarządzania, dydaktyków i studentów. W roku akademickim 2010/2011 studia podyplomowe na 5 kierunkach ukończyło 140 osób.

* 23-24.09.2011. Konferencja „Krajobraz kulturowy a turystyka". zorganizowana przez Instytut Turystyki i Rekreacji Państwowej Szkoły Wyższej.

* 12-13.09.2011. Prezentacja oferty edukacyjnej PSW podczas targów edukacyjnych „Lubelski Salon Maturzystów Perspektywy 2011". W bieżącym roku targi odwiedziło około 50% maturzystów z całego regionu.

* 8-9.09.2011. II Międzynarodowa konferencja naukowa „Współczesny człowiek w zdrowiu i chorobie". zorganizowana przez Instytut Zdrowia Państwowej Szkoły Wyższej.

* 09.2011. Państwowa Komisja Akredytacyjna nadała Państwowej Szkole Wyższej uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku Ekonomia na poziomie studiów II stopnia.

* 09.2011. Państwowa Szkoła Wyższa laureatem konkursu „Gepardy biznesu".

* 31.08.2011. Spotkanie władz uczelni z Czesławem Mroczkiem, Sekretarzem Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej.

* 08.2011. Podpisanie umowy na wykończenie akademika PSW.

* 07.2011. Państwowa Komisja Akredytacyjna nadała Państwowej Szkole Wyższej uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku Ekonomia na poziomie studiów I stopnia.

* 1.07.2011. Spotkanie władz PSW z przedstawicielami przedsiębiorstw, organizacji i instytucji. Celem było zaprezentowanie działalności uczelni (z uwzględnieniem projektów prowadzonych na kierunkach: Budownictwo i Zarządzanie), a także nawiązanie współpracy.

* 26.06.2011. Promocja PSW podczas Dni Białej Podlaskiej – uczelnię reprezentowali: pracownicy Sekcji Promocji oraz studenci: Filologii Rosyjskiej, Turystyki i Rekreacji, Budownictwa i Pedagogiki.

* 18.06.2011. Udział reprezentantów Instytutu Rolnictwa w pikniku „Poznaj dobrą żywność". zorganizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Gospodarzami pikniku byli premier Donald Tusk oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki.

* 17.06.2011. Spotkanie władz uczelni z przedstawicielami służb mundurowych w regionie – spotkanie dotyczyło przede wszystkim informacji nt. nowego kierunku w PSW – Bezpieczeństwa Narodowego.

* 14.06.2011. Wykłady oraz pokaz akcji ratunkowej przygotowany przez studentów Ratownictwa Medycznego z koła naukowego „eRka".

* 7-16.06.2011. Studenci z Niort (Francja) z wizytą w PSW – wymiana zorganizowana przez Instytut Zdrowia.

* 2.06.2011. Studentki kierunku Rolnictwo PSW - Jowita Katarzyna Misiejuk, Jolanta Ewa Orepuk, Agnieszka Przybysz, Agnieszka Urbańska i Magdalena Us – stypendystkami Marszałka Województwa Lubelskiego.

* Czerwiec 2011. Nowy kierunek w ofercie edukacyjnej PSW – Finanse i rachunkowość.

* 20.05.2011. Konkurs wiedzy o krajach anglosaskich. zorganizowany przez Zakład Języka Rosyjskiego.

* 19.05.2011. Konkurs nt. Wiedzy o Rosji. zorganizowany przez Zakład Języka Rosyjskiego. skierowany do studentów PSW.

* 18.05.2011. Uroczystość pn. „Uczelnia w hołdzie Papieżowi". W programie m.in.: happening „Przyjaźni niepełnosprawnym", wykład prof. Aliny Rynio – „Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II, rozstrzygnięcie konkursów I. Socjologii („W drodze na beatyfikację...") i I. Pedagogiki („Życie i nauczanie Jana Pawła II w słowie i obrazie"), quiz z wiedzy o papieżu, spektakl – teatr studencki „Kryty gontem" i Full Power Spirit, wystawa – prace nagrodzone w konkursie oraz walory filatelistyczne dotyczące papieża (wystawa Poczty Polskiej).

* 11-12.05.2011. Juwenalia PSW. 11 maja: Dzień Sportu – rozgrywki w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę, zmagania „Strongmanów", konkurs „Miss PSW"; tytuł ten zdobyła studentka Filologii Angielskiej – Renata Blacha. 12 maja: konkursy, występy zespołów z gwiazdą wieczoru Video na czele.

* 11.05.2011. Targi Pracy połączone z cyklem warsztatów. zorganizowane przez Instytut Zarządzania w ramach projektu „Przejdźmy do praktyki!".

* 8-15.05.2011. Akcja „Czytamy Miłosza". zorganizowana przez Bibliotekę PSW w ramach Tygodnia Bibliotek.

* 29.04.2011. Uroczyste wręczenie dyplomów w Instytucie Zdrowia, z udziałem JM Rektora, prof. Mieczysława Adamowicza, władz i dydaktyków Instytutu Zdrowia oraz przedstawicieli środowisk medycznych.

* 15.04.2011. Konkurs „Wiedza o Rosji", zorganizowany przez Zakład Języka Rosyjskiego.

* 7-8.04.2011. Konferencja metodyczna „Dopalacze – nowe zjawisko na scenie środków psychoaktywnych w Polsce i w Europie", zorganizowana przez Instytut Pedagogiki. przy współpracy Ministerstwa Zdrowia i Kuratorium Oświaty.

* 7.04.2011. IT Academic Day, konferencja organizowana przez Instytut Informatyki. pod patronatem firmy Microsoft.

* 6.04.2011. Wykład nt. prawosławia w Polsce wygłoszony przez ks. Marcina Gościka – wikarego parafii pw. Św. Braci Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej i sekretarza Podlaskiego Centrum Kultury Prawosławia, zorganizowany przez SKN Rusycystów.

* 31.03.2011. Sympozjum naukowo-szkoleniowe pod patronatem Polskiego Towarzystwa Osteoporozy i Osteoartrozy, promującego akcję „Nie łam się"; współorganizatorem był Instytut Zdrowia PSW.

* 31.03.2011. Rozpoczęcie cyklu wykładów Instytutu Ekonomii i Zarządzania nt. „Specyfiki funkcjonowania i zarządzania firmą w obszarze IT oraz funkcjonowania i rozwoju rynki IT w Polsce".

* 21.03.2011. Happening „Studenci PSW żegnają zimę".

* 10.03.2011. II Dzień Otwarty w PSW. W programie m.in.: prezentacja poszczególnych instytutów PSW i zasad rekrutacji, rozstrzygnięcie konkursu graffiti (I. Turystyki i Rekreacji) oraz „Gry o indeks" (Zakład J. Rosyjskiego), kurs przygotowujący do matury z matematyki – p. Anna Jakubowicz z I. Informatyki, koncert zespołu Full Power Spirit, turniej gier sieciowych – Instytut Informatyki, wykład „Przestrzeń ogrodu – przestrzeń życia" – I. Rolnictwa.

* 7.03.2011. Konkurs dotyczący wiedzy o Rosji, zorganizowany przez Zakład Języka Rosyjskiego.

* 4.03.2011. Seminarium dla nauczycieli „Nowoczesne metody nauczania przedsiębiorczości", zorganizowane przez Instytut Ekonomii i Zarządzania.

* Marzec 2011. Nowy kierunek studiów licencjackich w PSW od października 2011 r. – Bezpieczeństwo Narodowe, specjalności: Zarządzanie kryzysowe, Bezpieczeństwo zdrowotne.

* 24.02.2011. Wykład otwarty „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła oraz kolektory słoneczne technologii Viessmann", przygotowany przez Instytut Budownictwa.

* 12.02.2011. Termin nadsyłania prac na konkurs skierowany do studentów Socjologii pn. CZŁOWIEK W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ, czyli to, co oko socjologa widzi najlepiej.

* 10.02.2011. Termin nadsyłania prac na konkurs graffiti. zorganizowany przez Instytut Turystyki i Rekreacji PSW, polegający na wykonaniu projektu graficznego skrótu TiR – finał konkursu 10 marca 2010 r. podczas Dnia Otwartego.

* 27-28.01.2011. Instytut Ekonomii i Zarządzania organizatorem konferencji naukowej na temat „Marketing terytorialny: szansa rozwoju miast, gmin i regionów”.

* 18.01.2011. Spotkanie władz samorządów terytorialnych z rektorem, w celu zdiagnozowania oczekiwań przedstawicieli samorządu terytorialnego wobec uczelni oraz poinformowanie - czym PSW może służyć miastom, gminom i powiatom.

* 14.01.2011. Gala kończąca plebiscyt Sportowe Oskary 2010, wśród nagrodzonych – studentka PSW i zawodniczka AZS PSW Sylwia Gorbacewicz, która została najlepszym sportowcem minionego roku wśród seniorów.

* Styczeń 2011. Nabór na bezpłatne studia podyplomowe. realizowane z funduszy unijnych: Wychowanie Przedszkolne II Edycja, Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeństwie Informacyjnym, Edukacja wczesnoszkolna z podstawami logopedii, Edukacja Potrzebuje Specjalistów – II Edycja.

* Styczeń 2011. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej uzyskała pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej na prowadzenie od października roku akademickiego 2011/2012 studiów magisterskich na kierunku Zdrowie Publiczne.

* 31.12.2010. IV Bal Charytatywny. zorganizowany pod patronatem prof. Józefa Bergiera oraz prof. Mieczysława Adamowicza.

* 19.12.2010. Studenci Państwowej Szkoły Wyższej organizstorami akcji charytatywnej „Stół wigilijny”.

* 15.12.2010. Dzień Otwarty PSW - prezentacja poszczególnych instytutów PSW, stoiska promocyjne, promocja oferty edukacyjnej uczelni, występ zespołu „Tubas Składowski”.

* 14.12.2010. VIII Targi Turystyczne, zorganizowane przez studentów Turystyki i Rekreacji.

* 10.12.2010. Spotkanie otwarte z senatorem prof. Józefem Bergierem – dyskusja nt. ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

* 9.12.2010. Konkurs recytatorski. organizowany przez Instytut Neofilologii – Zakład Języka Rosyjskiego: recytacja utworów poetów rosyjskich w oryginale.

* 2.12.2010. Konkurs recytatorski. organizowany przez I. Neofilologii, Zakład J. Angielskiego.

* 2.12.2010. Warsztaty dla nauczycieli pn. „Nowoczesne metody nauczania przedsiębiorczości”.

* 24.11.2010. Wykład otwarty Instytutu Budownictwa we współpracy z przedsiębiorstwem RAPID.

* 18.11.2010. Wykład otwarty – o. Dominik Chmielewski pt. "Fenomen salezjańskiego systemu prewencyjnego w wychowaniu współczesnej młodzieży".

* 28.10.2010. Dzień Otwarty AZS i SWF, prezentacja sekcji AZS – oferta skierowana do studentów PSW.

* 27.10.2010. Międzynarodowa Konferencja „Polityka zarządzania wiekiem w firmie”, zorganizowana w ramach projektu „Ponad granicami – transfer wiedzy i doświadczeń osób 50+”. Gośćmi konferencji były: Alice Morton i Carl Bow z uniwersytetu Strathclyde z Glasgow, Szkocja, z-ca dyrektora Urzędu Pracy w Lublinie, przedstawiciel Federacji UTW w Polsce oraz przedstawiciele pracodawców i instytucji związanych z seniorami.

* 21.10.2010. Konferencja Instytutu Zdrowia pn. „Terapia cukrzycy wyzwaniem dla pielęgniarek”.

* 20.10.2010. II Ogólnopolski Tydzień Kariery, Dni otwarte Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w PUP Biała Podlaska – promocja oferty edukacyjnej na rok 2011/2012. przy współpracy Biura Karier. działającego przy Instytucie Ekonomii i Zarządzania.

* 17.10.2010. Uroczysta XI Inauguracja Roku Akademickiego z udziałem min. nauki i szkolnictwa wyższego B. Kudryckiej, wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Campusu PSW, wykład nt. „Ziemniak rośliną spożywczą i przemysłową” – prof. K. Zarzecka, koncert chopinowski w 200. rocznicę urodzin kompozytora w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Białej Podlaskiej, wystawa poświęcona twórczości Fryderyka Chopina pt. „Mierności czuć bym nawet nie chciał. Opowieść o Fryderyku Chopinie” z Muzeum F. Chopina w Warszawie.

* 16.10.2010. Inauguracja Uniwersytetu Dziecięcego w roku akademickim 2010/11.

* 16.10.2010. Konferencja inaugurująca projekt dotyczący bezpłatnych studiów podyplomowych – kwalifikacji pedagogicznych pn. „Edukacja potrzebuje specjalistów – II edycja”.

* 16-18.10.2010. II Bialski Festiwal Okołoliteracki, poświęcony osobie i twórczości pisarza Andrzeja Stasiuka. Motto imprezy: „Drążyć to, co dookoła”. Pomysłodawcą i głównym organizatorem - Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej, a współorganizatorem pierwszego dnia Biblioteka Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

* 12.10.2010. Spotkanie z senatorem RP prof. Józefem Bergierem nt. ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” oraz aktualnych wydarzeń w regionie.

* 9-10.10.2010. „Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Damskim Siodle” – reprezentantkami PSW były: Jolanta Jakubowicz i Marta Dryżałowska.

* Wrzesień 2010. Rozpoczęcie projektu „Budowniczy – zawód z przyszłością”.

* 25.09.2010. Konferencja podsumowująca projekt „Wychowanie przedszkole – studia podyplomowe dla nauczycieli”, dzięki któremu wykształcenie otrzymało 40 uczestników projektu.

* 24.09.2010. Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom płatnych studiów podyplomowych. Dyplomy wręczono 140 osobom z 5 kierunków studiów realizowanych przy współpracy 4 instytutów. Uroczystość z udziałem dyrektorów Instytutów i koordynatorów kierunków.

* 23-24.09.2010. Konferencja Instytutu Rolnictwa „Współczesne dylematy polskiego rolnictwa”. z udziałem ministra Marka Sawickiego.

* 20-21.09.2010. Udział w Lubelskich Targach Edukacyjnych „Salon Perspektyw”.

* 18.09. 2010. Konferencja podsumowująca projekt „Edukacja potrzebuje specjalistów! – studia podyplomowe nadające kwalifikacje do nauczania – otrzymało je 40 osób.