Spis treści
Historia uczelni
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
2000/2001
Wszystkie strony

* 21.06.2008. Pierwsze obrony prac w I. edycji studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, do których przystąpiło piętnastu słuchaczy.

* 17.06.2008. Zakończenie III roku akademickiego 2007/2008 UTW z udziałem rektora Józefa Bergiera. 50 słuchaczy odebrało zaświadczenia ukończenia kolejnego roku akademickiego.

* 14.06.2008. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna nt. "Surwiwal w teorii i praktyce", zorganizowana przez Instytut Turystyki i Rekreacji PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Konferencję otworzył rektora Józef Bergier, a jej celem było podjęcie dyskusji oraz wymiana doświadczeń przedstawicieli środowisk naukowych i praktyków, dotyczących zagadnień związanych ze sztuką przetrwania, oraz określenie perspektyw rozwoju surwiwalu jako jednego z najbardziej atrakcyjnych rodzajów współczesnej turystyki.

* 5.06.2008. VI Symulowane Targi Turystyczne, zorganizowane przez studentów II roku Turystyki i Rekreacji PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

* 5.06.2008. I Bal Licencjacki studentów III roku Turystyki i Rekreacji. Rozpoczął go tradycyjny „polonez", a następnie zatańczono walc kotylionowy. W imprezie wzięli udział przedstawiciele władz i nauczycieli uczelni.

* 4.06.2008. Wizyta Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej w PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Dyskusja, prowadzona podczas spotkania nt. „Nowa ścieżka rozwoju naukowego", skupiła się na zagadnieniach związanych z planowaną reformą szkolnictwa wyższego. Pani minister poinformowała zebranych o oczekiwanej zgodzie ministerstwa na otwarcie w bialskiej PWSZ nowego kierunku - Rolnictwo.

* 3.06.2008. Studenckie Koło Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zorganizowało wycieczkę edukacyjną do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej. Grupa 18 osób, pod opieką przewodnika, zwiedziła m.in. budynek Sejmu i Senatu. Podczas godzinnej wycieczki studenci wysłuchali historii polskiego parlamentaryzmu, poznali zasady funkcjonowania współczesnego parlamentu oraz prawa i obowiązki parlamentarzystów.

* 31.05.2008. Dzień Otwarty, podczas którego maturzyści i mieszkańcy regionu mogli zwiedzić bialską PWSZ i zapoznać się z szeroką ofertą edukacyjną na nowy rok akademicki 2008/2009. W tym dniu pracownicy i studenci uczelni zorganizowali dla dzieci festyn z okazji Dnia Dziecka. Przygotowano wiele atrakcji, m.in. przejażdżki konne, mini sesję fotograficzną, a także liczne konkursy z nagrodami.

* 27.05.2008. Wizyta ministra Jarosława Dudy, pełnomocnika Rządu RP ds. Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu wzięli udział niepełnosprawni studenci PWSZ, ich rodziny, opiekunowie, przedstawiciele uczelni oraz studenci, którzy aktywnie uczestniczyli w rzeczowej dyskusji skoncentrowanej na problematyce szkolnictwa wyższego dla osób niepełnosprawnych.

* 17-18.05.2008. Studentka II roku, kierunku Zdrowie Publiczne, specjalności kosmetyka praktyczna, Paulina Woźnica uzyskała wyróżnienie w konkursie finałowym wizażu artystycznego Art.-Visage podczas XVII Międzynarodowego Kongresu i Targów Kosmetycznych LINE & Spa w Krakowie.

* 15-20.05.2008. Trzecie wybory do Senatu PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej na kadencję 2008-2012.

* 14 i 20.05.2008. PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej0, przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, zrealizowała projekt edukacji ekologicznej " Z ekologią na TY", którego celem było podniesienie wśród młodzieży licealnej i akademickiej, skupionej przy PWSZ w Białej Podlaskiej, świadomości bogactwa przyrody i sposobów jego ochrony . W ramach projektu 14 maja zorganizowano wycieczkę młodzieży Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego do obszarów przyrody chronionej, a tydzień później - 20 maja - zostały przeprowadzone w PWSZ w Białej Podlaskiej otwarte wykłady z zakresu współczesnej ekologii.

* 13-14.05. 2008. Juwenalia. Atrakcjami były występy zespołów i kabaretów, wystąpiły m.in.: Kabaret Szarpanina i Sakreble, zespoły: PLAGYAT, PEZET, PlanetaX , Modus F.A.U., FARBEN LEHRE.

* 6.05.2008. Spotkanie rektorów lubelskich uczelni w PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. W spotkaniu uczestniczyli: rektor UMCS prof. dr hab. Wiesław Kamiński, prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego prof. dr hab. Józef Franciszek Fert, prorektor Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Ryszard Maciejewski, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego prof. dr hab. Zdzisław Targoński, rektor Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. Jan Kuczmaszewski, prorektor PWSZ w Chełmie dr Beata Fałda. Prowadzone rozmowy poświęcone były analizie możliwości wypracowania ram współpracy między uczelniami wyższymi, skupionymi w województwie, dla lepszego wykorzystania potencjału i dostosowania się do wyzwań dzisiejszego rynku edukacyjnego oraz oczekiwań nowoczesnej gospodarki.

* 28.04.2008. Uroczyste zakończenie roku szkolnego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej - pierwszej w historii klasy maturalnej (28 uczniów).

* 28.04.2008. Spotkanie studentów z prof. Zbigniewem Zaleskim, posłem do Parlamentu Europejskiego, nt. " Młodzi szansą Lubelszczyzny" - o perspektywach, jakie młodym ludziom daje Unia Europejska.

* 18.04.2008. Wizyta Krystyny Szumilas, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Celem spotkania była wymiana poglądów pomiędzy przedstawicielami oświaty regionu bialskopodlaskiego, w kontekście reformy systemu oświaty.

* 8-10.04.2008. Pierwsza pielgrzymka delegacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej do grobu Ojca Świętego. Pięcioosobowa delegacja, składająca się z przedstawiciela władz uczelni - rektora Józefa Bergiera, pod przewodnictwem duszpasterza akademickiego ks. Jacka Muchy oraz przedstawicieli pracowników i studentów, uczestniczyła zarówno w nabożeństwie odprawionym w bezpośrednim sąsiedztwie grobu Ojca Świętego, jak i w audiencji generalnej na Placu św. Piotra z udziałem obecnego Papieża Benedykta XVI.

* 5.04.2008. Trzecie Polskie Dyktando na Białorusi. Przed rozpoczęciem dyktanda w zapełnionych przez młodzież salach odbyły się spotkania, na których przedstawiono szeroką ofertę naszej uczelni. Uczestnicy dowiedzieli się o historii uczelni, kierunkach kształcenia, organizowanych kursach, obozach, wyjazdach zagranicznych, otrzymali także komplet materiałów promocyjnych uczelni.

* 2.04.2008. Obchody III rocznicy śmierci patrona uczelni - Papieża Jana Pawła II. Przez cały rok czcimy pamięć i naukę Jana Pawła II, a w tym dniu szczególnie. Pracownicy i studenci bialskiej PWSZ zapalili znicze i złożyli wieńce pod Jego pomnikiem.

* 29.03.2008. Dzień Otwarty Uczelni. Wszystkie instytuty przygotowały liczne atrakcje zachęcające do studiowania na naszej uczelni, m.in. prezentacje multimedialne i sprzętu medycznego, pokazy wspinaczki, kosmetyki upiększającej i mini lekcji przygotowanej przez studentów II roku, warsztaty malarstwa oraz komunikacji interpersonalnej. Umożliwiono także zwiedzanie uczelni.

* 28.03.2008. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: "Ruch graniczny w kontekście rozszerzania Unii Europejskiej", zorganizowana przez Instytut Ekonomii i Zarządzania, przy współpracy Instytutu Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym, działającym przy Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. Celem konferencji była wymiana spostrzeżeń i sformułowanie wniosków dotyczących zagadnień i problemów związanych z rozwojem regionów przygranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Polski wschodniej. W skład komitetu naukowego weszli: prof. nadzw. dr hab. Józef Bergier, prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz, prof. dr hab. Bogdan Piasecki, dr hab. prof. Anna Rogut, prof. David Smallbone.

* 11.03.2008. Wykład otwarty nt. "Dobrze skorzystać z wolności", dla studentów i pracowników PWSZ, przeprowadzony przez Marka Ksieniewicza, założyciela Fundacji „Wybieram Wolność".

* 27.02.2008. Konferencja prasowa dotycząca poszerzenia oferty edukacyjnej PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej o nową specjalność - Ratownictwo Medyczne, a także uruchomienia studiów II stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja.

* 11.02.2008. Ks. Biskup Ordynariusz Siedlecki Zbigniew Kiernikowski w ramach wizytacji kanonicznej parafii p.w. Chrystusa Miłosiernego spotkał się z pracownikami i studentami PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

* 26.01.2008. Pod patronatem senatora RP Józefa Bergiera odbył się Bal Charytatywny zorganizowany przez Fundację" Edukacja i przyszłość" PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, przy współudziale Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Całkowity dochód z aukcji przeznaczono na zakup rezonansu magnetycznego na rzecz bialskiego szpitala.

* 16.12.2007. „Stół Wigilijny" - V edycja akcji charytatywnej, zorganizowanej przez studentów i pracowników PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Dzięki życzliwości licznych sponsorów przygotowano 200 paczek żywnościowych i wydano ponad 1000 porcji gorących dań dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego miasta z parafii Bł. Honorata Koźmińskiego, parafii K. Wyszyńskiego i parafii Narodzenia NMP.