Spis treści
Historia uczelni
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
2000/2001
Wszystkie strony

* 18.06.2012. Projekt "Budownictwo - kierunek zamawiany" odniósł sukces, zyskując pozytywną ocenę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wygrywając fundusze na jego realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

* 14-15.06.2012. Wybory do Senatu uczelni z grupy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego i tytułu profesora.

* 13.06.2012. Konferencja „Kształcenie zawodowe a potrzeba rynku", zorganizowana przez Instytut Pedagogiki oraz kierownictwo projektu „Edukacja potrzebuje specjalistów! Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do nauczania – II edycja".

* 12-13.06.2012. Wybory do Senatu uczelni z grupy pracowników administracyjnych i obsługi, łącznie z pracownikami administracyjnymi instytutów.

* 11.06.2012. Wybory Miss PSW – spośród ośmiu kandydatek najpiękniejsza okazała się Aleksandra Praktika, studentka I roku filologii angielskiej.

* 8-10.06.2012. W Lublinie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wellness and lifestyle. Styl życia i dobrostan", współorganizowana przez PSW wraz z NeuroCentrum w Lublinie, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie i National Wellness Institute University of Wisconsin Stevens Point (USA).

* 31.05-1.06.2012. Konferencja „Współczesne dylematy polskiego rolnictwa" – II Konferencja Naukowa, zorganizowana przez Instytut Rolnictwa PSW pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - dr inż. Marka Sawickiego.

* 31.05.2012. „Materiały, instalacje i technologie energooszczędne i ekologiczne w budownictwie" – zagadnienia z tego obszaru znalazły się w kręgu zainteresowań organizatorów i prelegentów I Międzynarodowej Konferencji Naukowej, zorganizowanej przez Instytut Budownictwa PSW.

* 29-30.05.2012. Juwenalia PSW zorganizowane wspólnie z Samorządem Studenckim AWF.

* 28-29.05.2012. PSW, wspólnie z Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie, zorganizowała Międzynarodową Konferencję Naukową „Zróżnicowanie aktywności fizycznej społeczeństw".

* 25-26.05.2012. Podczas III Kongresu Innowacyjnej Gospodarki, zorganizowanego pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, prof. Stanisław Fic, dyrektor Instytutu Budownictwa, został nagrodzony statuetką „Innovatica" w kategorii „Innowacyjna Osobowość".

* 24-25.05.2012. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich", zorganizowana przez Instytut Turystyki i Rekreacji oraz Instytut Informatyki PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

* 19.05.2012. Wielka Majówka z PSW, impreza plenerowa otwarta dla wszystkich mieszkańców Białej Podlaskiej. Odwiedzający zapoznali się z ofertą ponad 40 wystawców: przedsiębiorców, stowarzyszeń, firm i instytucji. Ponadto odbyły się koncerty, warsztaty i pokazy.

* 18.05.2012. Dzień Patrona PSW. W harmonogramie: program artystyczny „Przekroczyć próg nadziei" gitarzysty i wokalisty Jacka Kadisa, pokaz talentów PSW, spektakl „JPII – co pozostało?" oraz koncert zespołu Full Power Spirit.

* 17.05.2012. Zakład Ratownictwa Medycznego Instytutu Zdrowia PSW zorganizował konferencję naukową oraz warsztaty szkoleniowe „Specyfika działań ratowniczych w zwalczaniu zagrożeń cywilizacyjnych".

* 16.05.2012. PSW znalazła się w gronie 10-ciu najlepszych publicznych i niepublicznych szkół zawodowych, w rankingu przygotowywanym co rok przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy" oraz dziennik „Rzeczpospolita".

* 27.04.2012. Uroczyste wręczenie dyplomów w Instytucie Zdrowia. W roku akademickim 2011/2012 studia ukończyło ponad 130 absolwentów kierunków Pielęgniarstwo, Pielęgniarstwo Pomostowe i Ratownictwo Medyczne.

* 26-27.04.2012. Instytut Ekonomii i Zarządzania PSW zorganizował II Konferencję Naukową pt. „Marketing terytorialny jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego". Obrady przebiegały w trzech sesjach tematycznych.

* 25.04.2012. Targi Pracy zorganizowane przez Instytut Ekonomii i Zarządzania w ramach projektu „Przejdźmy do praktyki! Pilotażowa ścieżka przygotowania studentów Zarządzania do wejścia na rynek pracy".

* 24.04.2012. Koło Naukowe Studentów Turystyki i Rekreacji PSW zorganizowało Konferencję Studenckich Kół Naukowych i Młodych Naukowców „Koła Naukowe – szkołą twórczego działania".

* 19.04.2012. Podpisano porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej.

* 17.04.2012. Konferencja „Ratownictwo medyczne i udzielanie pomocy z powietrza w systemie bezpieczeństwa kraju", zorganizowana wspólnie z Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie, Wyższą Szkołą Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej i Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej w Warszawie.

* 11.04.2012. Katedra Socjologii Grup Etnicznych i Antropologii Społecznej KUL oraz Instytut Socjologii PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zorganizowały ogólnopolską konferencję naukową „Kultura wartości i kultura użycia – Ku prywatyzacji religii?", rozpoczynającą cykl Lubelskich Spotkań Antropologicznych.

* 26.03.2012. Dzień Otwarty Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego na bialskim lotnisku. W programie m.in. wykłady dotyczące lotnictwa wojskowego, historii lotnictwa w Białej Podlaskiej, prezentacje samolotów i motolotni, prezentacja nowej oferty edukacyjnej ALO.

* 22.03.2012. Zwycięstwo szczypiornistów AZS PSW w meczu 2. rundy Akademickich Mistrzostw Województwa Lubelskiego z KUL Lublin.

* 21.03.2012. II Happening PSW „Wiosna się zbliża!”, zorganizowany przez Instytut Pedagogiki oraz Sekcję Promocji i Kształcenia Ustawicznego.

* 20-22.03.2012. PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zdobyła puchar za najciekawszą ofertę edukacyjną podczas X Prezentacji Edukacyjno-Doradczych „Uczelnie w Powiecie” zorganizowanych przez redakcję „Wieści Podlaskich”.

* 15.03.2012. II Dzień Otwarty w PSW. W programie znalazły się m.in.: happening „Korczak z dziećmi”; wykłady: „Tajemnice świata – po co także studiować turystykę?” prowadzony przez prof. Macieja Jędrusika z Instytutu Turystyki i Rekreacji, „Płeć kulturowa – uproszczenia i niezrozumienia” – przez prof. Adama Szafrańskiego z Instytutu Socjologii, prezentacja „Efekty w 2D i 3D rodem z Hollywood” przygotowana przez mgr. Przemysława Matusiaka z Instytutu Informatyki, przygotowujący do matury z matematyki prowadzony przez dr Annę Jakubowicz z Instytutu Budownictwa; koncert Tarasa Jurkiewicza; konkursy „Gra o indeks” z języka angielskiego i rosyjskiego; turniej gier komputerowych z nagrodami (koordynatorzy: dr inż. Marcin Klimek, mgr inż. Piotr Lichograj z Instytutu Informatyki); „Zostań najlepszym programistą szkoły średniej” – I konkurs programistyczny z nagrodami  (koordynator: dr inż. Marcin Klimek z Instytutu Informatyki).

* 3-4.03.2012. Konferencja „Stroje ludowe w tradycyjnej i współczesnej kulturze Lubelszczyzny”, zorganizowana m.in. przez Wojewódzką Radę Towarzystw Regionalnych w Lublinie, której przewodniczącym jest prof. dr. hab. inż. Sławomir Partycki; Wojewódzki Ośrodek Kultury, Instytut Socjologii Państwowej Szkoły Wyższej oraz Koło Bialczan.

* 20-22.01.2012. W rozegranym w Krakowie w dniach 20-22.01.2012 r. półfinałowym turnieju Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu kobiet zawodniczki AZS PSW Biała Podlaska zajęły I miejsce, zaś 13.02.2012 r. podczas Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu kobiet drużyna AZS PSW zajęła II miejsce w klasyfikacji końcowej.

* 11.01.2012. Ćwiczenia – pozoracja akcji ratowniczej przeprowadzona w parku Radziwiłłowskim przez studentów Ratownictwa Medycznego PSW i AWF, przy udziale straży pożarnej, policji i lekarzy z bialskiego szpitala.

* 10.01.2012. Rozpoczęcie funkcjonowania nowego koła naukowego – Koła Naukowego Instytutu Budownictwa.

* 01.2012. Studentka Zarządzania, Anna Us, wyróżniona w konkursie na innowacyjny artykuł, esej w ramach projektu: "Debiut naukowy 2011", napisany pod kierunkiem mgr. Mariusza Pyry, opiekuna SKN Progress Instytutu Ekonomii i Zarządzania.

* 01.2012. Studentki PSW - Magdalena Us i Jowita Misiejuk - stypendystkami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

* 18.12.2011. Akcja charytatywna „Stół Wigilijny”, po raz 10. zorganizowana przez Samorząd Studencki PSW na Placu Wolności w Białej Podlaskiej.

* 15.12.2011. Targi Turystyczne, zorganizowane przez Instytut Turystyki i Rekreacji.

* 11.12.2011. Sekcja futsalu, prowadzona przez mgr Magdalenę Sykułę, wywalczyła II miejsce w Akademickich Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w futsalu w Lublinie.

* 7.12.2011.  I Dzień Otwarty PSW. W programie m.in.: prezentacje oferty edukacyjnej (stoiska instytutów), warsztaty dla maturzystów z j. rosyjskiego, turniej gier sieciowych (Instytut Informatyki), spotkanie pn. „Co każdy o egzaminie maturalnym wiedzieć powinien? Nowa formuła egzaminu ustnego z języków obcych nowożytnych”, mini wykłady: „Budowanie zespołu”, dr A. Smarzewska, „Fizyka na co dzień”, dr A. Misiejuk, prezentacja robota Insytutu Informatyki – mgr inż. M. Hawryluk, występ zespołu Chwilka i Natalii Zozuli, finalistki programu „Must be the music” (stoisko Turystyki i Rekreacji), prezentacja własnej firmy – Mateusz Leszczyński (stoisko Instytutu Ekonomii i Zarządzania).

* 6.12.2011. IV Bialska Konferencja Nauczycieli Technologii Informacyjnej i Informatyki – BKNTI.

* 19.11.2011. Zjazd absolwentów Pedagogiki Państwowej Szkoły Wyższej.

* 7-8.11.2011. Konferencja Instytutu Socjologii pn. „Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych” w ramach projektu „Determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich w województwie lubelskim”.

* 4.11.2011. Na Uniwersytecie w Daugavpils (Łotwa) odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. inż. Sławomirowi Partyckiemu, dyrektorowi Instytutu Socjologii w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Prestiżowy tytuł jest ukoronowaniem ponad dwudziestoletniej współpracy prof. S. Partyckiego z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu w Daugavpils oraz podziękowaniem za ogromny wkład w rozwój wielostronnej współpracy między ośrodkami naukowymi z Polski, Łotwy oraz innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Laudację wygłosiła prof. Elita Jermolajeva, prorektor ds. Badań Naukowych, aktu wręczenia dyplomu dokonał prof. Arvids Barševskis, rektor Uniwersytetu w Daugavpils.

* 7.10.2011. Uroczysta XII Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012: nagrodzenie studentów wyróżnionych za najlepsze prace dyplomowe oraz najlepszych absolwentów, wystąpienia gości honorowych: wicemarszałka Senatu prof. Marka Ziółkowskiego, prezydenta Andrzeja Czapskiego, starosty Tadeusza Łazowskiego, wyróżnienia dla pracowników: „Zasłużony dla PSW", medale ministerialne, immatrykulacja studentów I roku, wykład inauguracyjny „Krajobraz w badaniach nad turystyką i rekreacją" – prof. zw. dr hab. Andrzej Richling, wystawa „Biała Podlaska na starej widokówce".

* 5.10.2011. Udział przedstawicieli Samorządu Studentów i pocztu sztandarowego w XI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół Jana Pawła II na Jasnej Górze.

* 3.10.2011. Spotkanie studentów i pracowników PSW z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa, Kazimierzem Florianem Plocke.