Spis treści
Historia uczelni
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
2000/2001
Wszystkie strony

* 26-27.09.2003. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna: „Sport powszechny w integracji z niepełnosprawnymi we wspólnej Europie".

* 5.09.2003. Uroczyste wręczenie 271 dyplomów ukończenia studiów licencjackich pierwszym absolwentom PWSZ w Białej Podlaskiej.

* wrzesień 2003. W ramach istniejącego już kierunku Pielęgniarstwo utworzono nową specjalność: Ratownictwo Medyczne.

* lipiec 2003. Wyjazd studentów specjalności Pielęgniarstwo na praktyki do Centrum Medycznego w Niort (Francja).

* czerwiec-lipiec 2003. Pierwsze obrony prac licencjackich w PWSZ w Białej Podlaskiej, na czterech specjalnościach: Język Angielski, Język Niemiecki, Organizacja i Obsługa Turystyki i Rekreacji oraz Zarządzanie Przedsiębiorstwem.

* 18.06.2003. Porozumienie z SGGW w Warszawie w sprawie współpracy w organizacji i prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uzupełniających studiach magisterskich na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalności: Zarządzanie i Marketing w Turystyce, Zarządzanie i Marketing w Agrobiznesie.

* 9-10.06.2003. Ogólnopolska Konferencja Rektorów PWSZ, podczas której omawiano m.in. „Prawo o szkolnictwie wyższym", „Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa uczelni". Przedstawiono także ocenę PWSZ przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

* 4.06.2003. Zorganizowano pierwsze w historii uczelni „Juwenalia". W programie znalazły się pokazy walk taekwon-do, capoeira, mecz piłki plażowej Kadra kontra Studenci przy dopingu cheerleaderek, liczne konkursy z nagrodami, karaoke, występy muzyczne zespołów: Riposta DJ, Fenomen, Full Power Spirit. Uroczystość zakończyła dyskoteka w klubie Titanic.

* 16-17.05.2003. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Turystyka a Religia", przygotowana przez Zakład Turystyki i Rekreacji.

* 14.05.2003. Pokazy dla studentów w formie warsztatów na temat: „Trening zarządzania, budowanie zespołu, podnoszenie kreatywności, icebreakers".

* 12.04.2003. Wizyta przedstawicieli Państwowego Uniwersytetu im. A. Puszkina w Brześciu. Rektorzy: PWSZ w Białej Podlaskiej dr hab. prof. Józef Bergier i prof. dr hab. Władimir Pletiucho podpisali porozumienie o międzyuczelnianej współpracy, która polegać ma na: wymianie pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów oraz współpracy naukowej i dydaktycznej.

* 8.04.2003. Wykład otwarty, zorganizowany przez Zakład Języka Angielskiego, nt. „Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych", wygłoszony w języku angielskim przez Williama Moździerza, I sekretarza Ambasady Amerykańskiej w Polsce.

* 1.04.2003. Wizyta rektora Uniwersytetu w Preszowie na Słowacji. Rektorzy obu uczelni: Karol Feć i Józef Bergier podpisali umowę o współpracy między Preszowskim Uniwersytetem a PWSZ w Białej Podlaskiej. Uczelnie będą wspólnie prowadzić badania naukowe, organizować konferencje naukowe, prowadzić wymianę studentów w zakresie staży i praktyk, krzewić kulturę fizyczną i sport poprzez organizację zawodów sportowych.

* 26.03.2003. Biuro Karier zorganizowało Targi Pracy, w których wzięli udział studenci bialskich szkół wyższych i przedstawiciele różnych firm. Spotkanie miało na celu zapoznanie i wymianę zainteresowań.

* 29.01.2003. Na zaproszenie rektora PWSZ w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie kierownictwa SGGW i naszej uczelni. Podpisano porozumienie w sprawie kształcenia naszych absolwentów specjalności: Organizacja i Obsługa Turystyki i Rekreacji oraz Zarządzania Przedsiębiorstwem na uzupełniających studiach magisterskich, dziennych i zaocznych, na SGGW na dwóch kierunkach: Zarządzanie w Turystyce oraz Zarządzanie w Agrobiznesie.

* 17.12.2002. Wizyta byłego premiera Rzeczpospolitej Polskiej, a obecnie prorektora Akademii Polonijnej w Częstochowie, prof. Jerzego Buzka. Celem spotkania z władzami PWSZ w Białej Podlaskiej było nawiązanie współpracy między obiema uczelniami. Podczas wizyty prof. Jerzy Buzek spotkał się z pracownikami kierownictwa uczelni i studentami, dyskutując na temat przyszłości Unii Europejskiej.

* 11.12.2002. Wizyta Ministra Sportu Mieczysława Nowickiego oraz prezesa Polskiego Związku Kajakowego Tadeusza Wróblewskiego, której celem było nawiązanie współpracy w zakresie organizacji imprez turystyki kajakowej i kolarstwa turystycznego, a także szkolenia kadry na potrzeby turystyki i sportu.

* 2.10.2002. Wizyta dyrektora Polskiej Organizacji Turystycznej Rafała Szmydke, który przeprowadził szkolenie inicjujące powołanie Lokalnej Organizacji Turystycznej na terenie Południowego Podlasia.

* październik 2002. Objęcie przez PWSZ w Białej Podlaskiej patronatu nad kawiarenką przy Handlowym Centrum EPI, ul. Sidorska 100. Kawiarenka stworzyła studenckim braciom warunki do organizacji różnorodnych imprez, takich jak : „Andrzejki", „Halloween Party", wzbogaconych występami zespołów młodzieżowych i różnego rodzaju pokazami.