Spis treści
Historia uczelni
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
2000/2001
Wszystkie strony

* 25-26.09.2007. Uczelnia zaprezentowała ofertę edukacyjną na rok akademicki 2008/2009 w Lubelskim Salonie Maturzystów Perspektywy 2007.

* 13-14.09.2007. Konferencja Naukowa zorganizowana przez Instytut Informatyki - „Przetwarzanie informacji w społeczeństwie informacyjnym".

* 2.05.2007. II Dzień Otwarty Uczelni w roku akademickim 2006/2007 dla kandydatów na studia.

* 29.05.2007. Targi Turystyczne, zorganizowane przez studentów kierunku Turystyka i Rekreacja.

* 24-25.05.2007. Konferencja naukowa, zorganizowana przez Instytut Ekonomii i Zarządzania, pt.: „Ruch graniczny w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej".

* 24.05.2007. Konferencja naukowa, zorganizowana przez Instytut Neofilologii, „Kompetencje językowe i kulturowe absolwentów szkół średnich w świetle zadań kształcenia na filologicznych studiach zawodowych.

* 21-24.05.2007. Spotkanie integracyjne studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Białej Podlaskiej i Grodna - „Szlakiem dawnych kultur i religii".

* 16.05.2007. Targi Pracy, zorganizowane przez Instytut Ekonomii i Zarządzania.

* 20.04.2007. Uroczyste wręczenie dyplomów 90 inżynierom kierunku Informatyka.

* 14.03.2007. I Dzień Otwarty Uczelni w roku akademickim 2006/2007.

* 1.03.2007. Rozpoczęcie realizacji projektu „Rozwój transgranicznej współpracy gospodarczej i edukacyjnej w regionie Biała Podlaska - Brześć", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu w dniu 24 kwietnia uczelnia gościła delegację przedsiębiorców z regionu brzeskiego na Białorusi.

* 1.02.2007. Rozpoczęcie realizacji projektu „Szlakiem dawnych kultur i religii, jakim będzie spotkanie integracyjne studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Białej Podlaskiej i Grodna", dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz sesja naukowa w dniach 21-24 maja br.

* 2.01.2007. Rozpoczęcie realizacji projektu „Kalejdoskop - polsko-białoruskie pismo studenckie", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pierwszy numer dwumiesięcznika wydano w lutym br.

* 17.12.2006. IV edycja akcji dla osób najbardziej potrzebujących pn.: „Stół Wigilijny". Studenci PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, dzięki życzliwości wielu ludzi dobrej woli, przygotowali paczki świąteczne dla 140 najuboższych rodzin z Białej Podlaskiej.

* 15.11.2006. Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2006/2007 Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

* 27-28.10.2006. Konferencja pt.: „Jak z sukcesem wybudować nowoczesny obiekt sportowy - inwestycje sportowe i rekreacyjne na wyższych uczelniach", zorganizowana przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej. Miejscem spotkania była PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

* 19.10.2006. Siódma uroczysta inauguracja roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Uczelnia obecnie proponuje 7 kierunków i 21 specjalności. Naukę na I roku rozpoczęło 1796 studentów.

* 14.10.2006. Inauguracja akcji „Napęd na kulturę". Studenci PWSZ prezentowali na Placu Wolności w Białej Podlaskiej sposoby udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.