Spis treści
Historia uczelni
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
2000/2001
Wszystkie strony

21 września 2013 – pierwsza uroczysta Inauguracja Uniwersytetu Dziecięcego.

15 lipca 2013 – firma Budomex ukończyła budowę hali sportowej uczelni z zapleczem dydaktycznym.

4 lipca 2013 – Decyzją Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej uczelnia nasza znalazła się w gronie najlepszych Uczelni Wyższych w Polsce.

12 czerwca 2013 – podczas Gali Finałowej Programu „Uczelnia Liderów 2013” w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Rektor uczelni prof. zw. dr hab. Mieczysław Adamowicz odebrał certyfikat III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji „Uczelnia Liderów 2013”, pod patronatem Prof. Jerzego Buzka.

28 maja 2013 – w toku przeprowadzonej procedury wyborczej na Prorektora właściwego do spraw studenckich wybrano dr inż. Agnieszkę Smarzewską, na Prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych – dr inż. Martę Chodykę, Prodziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych została dr Joanna Marchel.

16 maja 2013 – zgodnie z uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2013-2017 Dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych został wybrany prof. nadzw. dr hab. n. med. Krzysztof Jeziorski, natomiast Dziekanem Nauk Ekonomicznych i Technicznych został wybrany prof. zw. dr hab. Jerzy Nitychoruk.

10 maja 2013 – „Boso do… Białej Podlaskiej” zawitał Wojciech Cejrowski, znany podróżnik, dziennikarz, autor programów telewizyjnych, książek i audycji radiowych. Spotkanie zorganizował Instytut Socjologii w ramach „Bialskich Spotkań Socjologicznych”.

9 maja 2013 – Bialskopodlaska Izba Gospodarcza we współpracy z uczelnią zorganizowała wykład otwarty prof. Leszka Balcerowicza pt. "Odkrywając wolność" (4).

9 maja 2013 – w Warszawie w siedzibie redakcji „Rzeczpospolitej” odbył się uroczysty finał Rankingu Szkół Wyższych 2013 Perspektyw i Rzeczpospolitej. W rankingu publicznych szkół zawodowych PSW im. Papieża Jana Pawła II zdobyła 3 miejsce.

26 kwietnia 2013 – w drodze przeprowadzonego konkursu na stanowisko Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej na kadencję 2013-2017 został wybrany prof. zw. dr hab. Józef Bergier.

25 kwietnia 2013 – uchwałą Polskiej Komisji Akredytacyjnej uczelnia otrzymała zgodę na uruchomienie studiów inżynierskich na kierunku Mechanika i budowa maszyn ze specjalnością inżynieria lotnicza.

17 kwietnia 2013 – Rektor PSW, prof. Mieczysław Adamowicz został wyróżniony tytułem Profesora Honoris Causa Państwowego Uniwersytetu Medycznego im. I. Ya Horbaczewskiego w Tarnopolu na Ukrainie (3).

14 grudnia 2012 – podpisanie porozumienia o współpracy na potrzeby uruchomienia nowego kierunku studiów Inżynieria geologiczna pomiędzy Rektorem Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej prof. zw. dr hab. Mieczysławem Adamowiczem a Dyrektorem Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego prof. dr hab. Jerzym Nawrockim.

7 grudnia 2012 – w Lublinie odbyła się Uroczysta Gala XII edycji konkursu o "Kryształową Cegłę". Nagrodę w kategorii „Obiekty Akademickie” otrzymał Dom Studenta z Centrum Badań nad Innowacjami Państwowej Wyższej Szkoły w Białej Podlaskiej.

6 grudnia 2012 – uchwałą nr 16/2/2012 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej PSW otrzymała zgodę na uruchomienie studiów inżynierskich na kierunku Gospodarka przestrzenna.

9 października 2012 – Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył nominacje profesorskie nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. W gronie 57 naukowców znalazł się po raz pierwszy pracownik naukowy naszej uczelni prof. zw. dr hab. Józef Bergier.

5 października 2012 – XIII Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013. Uroczystości towarzyszył wykład prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej nt. „Przyszłość Unii Europejskiej – wzmocnienie czy rozpad” (1).