Spis treści
Historia uczelni
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
2000/2001
Wszystkie strony

* 10.09.2002. Zawarto porozumienie w sprawie współpracy z Preśovska Uniwerzita w zakresie badań naukowych, organizacji konferencji, wymiany studentów w obrębie staży i praktyk, udziału w zawodach sportowych.

* 10.07.2002. Powołano fundację „Edukacja i Przyszłość", której głównym celem jest wspieranie działań i przedsięwzięć związanych z rozwojem i efektywnym funkcjonowaniem uczelni. Ze zgromadzonych dochodów wspomagać będzie zagraniczne wyjazdy studentów m.in. do: Londynu, Paryża, Wiednia i Madrytu. Prowadzić także będzie kursy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych z języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i rosyjskiego.

* 17.06.2002. Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem im. A. Puszkina w Brześciu, która ma obejmować: wymianę pracowników naukowo-dydaktycznych, wymianę studentów, współpracę naukową i dydaktyczną (konferencje, sympozja, studencki ruch naukowy i dydaktyczny), wymianę publikacji naukowych i dydaktycznych, współpracę kulturalną i sportową.

* 14.06.2002. Uczelnia laureatem konkursu „Wawrzyn Podlasia 2002", zorganizowanym przez redakcję tygodnika „Słowo Podlasia". Otrzymała okolicznościową statuetkę.

* 1.06.2002. W auli PWSZ w Białej Podlaskiej odbył się konkurs Miss Polonia Regionu Bialskopodlaskiego. Do rywalizacji przystąpiło 20 dziewcząt. Wśród nich były dwie studentki PWSZ w Białej Podlaskiej: Joanna Sienkiewicz - studentka specjalności Pedagogika Społeczna oraz Magdalena Tomaszczuk (I vice Miss i Miss Foto Regionu Bialskopodlaskiego) - studentka Specjalności Organizacja i Obsługa Turystyki i Rekreacji.

* maj 2002. PWSZ w Białej Podlaskiej odnotowała pierwsze sukcesy studentów podczas III Mistrzostw Polski Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Lesznie. W rywalizacji krajowej w pływaniu 10-osobowa reprezentacja uczelni, pod opieką mgr S. Bytysa, zdobyła 2 złote i 2 brązowe medale.

* maj 2002. Powstaje sekcja teakwon-do, pierwsza wyczynowa sekcja uczelnianego AZS-u, prowadzona przez wielokrotnego mistrza Polski w tej dyscyplinie mgr Tomasza Mazurka.

* 16.05.2002. Prezes Światowej Organizacji „Sportu dla Wszystkich" - prof. Göyngyi Szabo z Uniwersytetu Kultury Fizycznej w Budapeszcie - wygłosiła wykład otwarty na temat „Teoretyczne i praktyczne aspekty sportu dla wszystkich".

* 15.03.2002. Porozumienie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej w sprawie odbywania praktyk zawodowych przez studentów specjalności Ratownictwo Medyczne.

* 15.03.2002. Porozumienie z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Białej Podlaskiej w sprawie odbywania praktyk zawodowych przez studentów specjalności Ratownictwo Medyczne.

* 2-12.02.2002. Zimowe obozy narciarskie w Białce Tatrzańskiej, Krynicy i na Słowacji.

* 17 grudnia 2001 r. Studenci pierwszego roku Pedagogiki Społecznej spotkali się, po raz pierwszy, ze skazanymi w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej. Spotkanie zapoczątkowało współpracę z bialską uczelnią, co oznacza początek edukacji dla studentów tegoż kierunku, którzy w przyszłości mają mieć praktyki w bialskim Zakładzie Karnym.

* 15 grudnia 2001 r. Po listopadowej wizytacji Zespołu Ekspertów (22-24.11.2001 r.) Komisja Akredytacyjna Wyższego Szkolnictwa Zawodowego wydała, na podstawie przedstawionego raportu, uchwałę pozytywnie oceniającą jakość kształcenia w PWSZ w Białej Podlaskiej i udzielając uczelni akredytacji na dalsze lata.

* 14-15 grudnia 2001 r. Ogólnopolska Konferencja Metodyczna nt. „Praca, sport i wypoczynek niepełnosprawnych". Idea konferencji zrodziła się w lokalnej społeczności, dając wyraz refleksji nad sposobami umożliwiania osobom niepełnosprawnym podejmowania pracy, jak również organizowania ich czasu wolnego z ukierunkowaniem na sport, rekreację i wypoczynek. Konferencję zakończyła interesująca dyskusja, podczas której zobowiązano się do kontynuowania rozpoczętej w ten sposób współpracy.

* listopad 2001 r. Wykład prof. Mario Raicha ze Szwajcarii pt.: „Być przedsiębiorcą". Naukowiec przybył na zaproszenie rektora PWSZ w Białej Podlaskiej dr hab. prof. Józefa Bergiera. Celem wizyty była propozycja utworzenia polsko-szwajcarskich studiów podyplomowych „Zarządzanie Przedsiębiorstwem", kończących się uzyskaniem dyplomu Polsko-Szwajcarskiego Centrum Przedsiębiorczości i PWSZ w Białej Podlaskiej.

* 21.11.2001. Zostało zawarte porozumienie między KUL-em a PWSZ w Białej Podlaskiej. Przedmiotem porozumienia jest współpraca naukowa i dydaktyczna. Absolwenci specjalności Pedagogika Społeczna, posiadający tytuł licencjata, będą mogli kontynuować naukę na studiach uzupełniających magisterskich na Wydziale Nauk Społecznych KUL.

* 25.10.2001. Odbyły się pierwsze w historii uczelni otrzęsiny żaków.

* 12.10.2001. Uroczysta ceremonia otwarcia i poświęcenia nowego budynku dydaktycznego uczelni. Jego drugą część oddano do użytku 4 października 2002 r.

* 1.10.2001. Uruchomiono trzy kolejne specjalności: Informatyka Stosowana, Pedagogika Społeczna oraz Pielęgniarstwo.

* 1.10.2001. Rozpoczęła funkcjonowanie Biblioteka Uczelniana.