Spis treści
Historia uczelni
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
2000/2001
Wszystkie strony

* 24.09.2001. Uczelnia, w wyniku darowizny, stała się właścicielem części budynku przy ul. Sidorskiej 102, gdzie stworzono salę ćwiczeń ruchowych.

* 18-30.06.2001. Pierwsza sesja letnia.

* czerwiec 2001 r. Uczelnia gości ekipę hiszpańskich dziennikarzy, którzy przybyli na zaproszenie rektora PWSZ w Białej Podlaskiej. Efektem wizyty była seria artykułów w prasie hiszpańskiej.

* czerwiec 2001 r. Wyjazd studentów turystyki na targi turystyczne do Warszawy.

* 29.05.2001. Senat uczelni jednogłośnie wybrał na stanowisko rektora dr hab. prof. Józefa Bergiera, który w pierwszym roku funkcjonowania PWSZ pełnił powyższą funkcję na mocy nominacji ministerialnej.

* 18-19.05.2001. Ogólnopolska konferencja metodyczna nt.: „Turystyka szansą rozwoju społeczno-gospodarczego i społeczno-kulturowego kraju".

* maj 2001 r. Odbyły się I wybory do samorządu studenckiego. Przewodniczącym samorządu został Piotr Wej, student specjalności Organizacja i Obsługa Turystyki i Rekreacji. Samorząd uczelni bierze czynny udział w organizowanych konferencjach, Dniach Otwartych, egzaminach wstępnych, organizuje „Juwenalia", „Otrzęsiny Żaków", a jego przedstawiciele zasiadają w Konwencie i Senacie.

* 24.04.2001. Zostało zawarte porozumienie między Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, a PWSZ w Białej Podlaskiej. Przedmiotem porozumienia jest współpraca naukowa i dydaktyczna.

* 19.02.2001. Rektor uczelni prof. Józef Bergier i dyrektor MOK Janusz Izbicki podpisali akt darowizny, na mocy którego nowym właścicielem obiektu socjalnego ZW „Biawena" przy ul. Sidorskiej 95/97 została PWSZ w Białej Podlaskiej. W tym obiekcie mieścił się Rektorat uczelni, część administracji, stołówka studencka, aula, sala konferencyjna, 2 sale językowe.

* 12.01.2001. Rozpoczął działalność KU AZS PWSZ - powołano 7 sekcji (jeździectwo, kajakarstwo turystyczne, windsurfing, żeglarstwo, narciarstwo, piłka nożna kobiet, fitness).

* 12.01.2001. Odbyło się spotkanie z głównym doradcą premiera ds. zagranicznych - ministrem Jerzym Nowakowskim. Tematem przewodnim konsultacji była „Rola województw wschodnich w perspektywie członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz polityki wschodniej rządów".

* 28.11.2000. Rozpoczęło działalność stworzone przez studentów Niezależne Zrzeszenie Studentów, aktywnie włączające się do akcji ogólnopolskich oraz organizujące studenckie imprezy m.in."Andrzejki", „Halloween Party".

* 18.10.2000. Pierwsza w historii szkoły inauguracja roku akademickiego. Po raz pierwszy w murach PWSZ zabrzmiał Gaudeamus. W uroczystości wzięli udział m. in. Minister Edukacji Narodowej prof. Jerzy Zdrada i Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej - Maciej Płażyński. Studenci w PWSZ rozpoczęli, w trybie dziennym i zaocznym, zajęcia na czterech kierunkach: Język Angielski, Język Niemiecki, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Organizacja i Obsługa Turystyki i Rekreacji. Uruchomiono studia podyplomowe z zakresu: Nauczania Informatyki, Przedsiębiorczości, Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej. Inaugurację zakończył wykład prof. dr hab. Mieczysława Adamowicza nt. „Europejskich systemów rolno-żywnościowych: wyzwania konkurencyjne dla Polski".