Spis treści
Historia uczelni
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
2000/2001
Wszystkie strony

* 5.07-1.10.2004. W ramach programu Leonardo da Vinci, w Dolnej Austrii w miejscowości Zwettl, 20 studentów I i II roku kierunku Organizacja i Obsługa Turystyki i Rekreacji odbyła 13-tygodniowy staż szkoleniowo-zawodowy. Na realizację stażu uczelnia uzyskała 80 % dofinansowanie w wysokości 38.752 Euro. Celami projektu było nabycie konkretnych umiejętności praktycznych w przedsiębiorstwach turystycznych, doskonalenie języka branżowego, zapoznanie się z nowoczesnymi systemami zarządzania i organizacji w turystyce i agroturystyce wg standardów europejskich, obsługą klienta w turystyce oraz organizacją czasu wolnego i nowymi formami jego wykorzystywania.

* 24.05.2004. W siedzibie PWSZ w Białej Podlaskiej rektor Akademii Podlaskiej w Siedlcach prof. ndzw. dr hab. Antoni Jówko oraz rektor PWSZ w Białej Podlaskiej dr hab. prof. Józef Bergier podpisali porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej między uczelniami oraz możliwości kontynuowania uzupełniających studiów magisterskich przez studentów PWSZ w Białej Podlaskiej.

* 21.05.2004. Na międzyrzeckiej pływalni MOSiR odbyły się XXII Mistrzostwa Polski PWSZ w pływaniu, zorganizowane przez PWSZ w Białej Podlaskiej. W mistrzostwach brało udział 13 reprezentacji PWSZ, w tym nasza drużyna.

* 20.05.2004. Instytut Ekonomii i Zarządzania, Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem, przy współpracy z Izbą Celną w Białej Podlaskiej, zorganizował wykład otwarty nt. „Przepisy prawne dotyczące obrotu międzynarodowego".

* kwiecień 2004. Wizyta w PWSZ w Białej Podlaskiej Marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego. Wykład otwarty nt. „Wejścia Polski do Unii Europejskiej".

* 29.04.2004. „Wmurowanie Kamienia Węgielnego" pod budowę nowego obiektu dydaktycznego z udziałem Konwentu i Senatu uczelni, biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego oraz władz miasta Białej Podlaskiej. Poświęcenia rozpoczętej budowy dokonał ks. prałat Mieczysław Lipniacki.

* 24.04.2004. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna nt. „Rozwój obszarów przygranicznych w kontekście funkcjonowania euroregionów", pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

* 21.03.2004. Zakupiono kolejną część budynku przy ul. Sidorskiej 102, na potrzeby biblioteki wraz z czytelnią.

* 12.02.2004. Zorganizowano I Warsztaty Naukowo-Metodyczne w Instytucie Pedagogiki na temat: „Zapotrzebowania a oferta edukacyjna w lokalnej polityce oświatowej".

* 15.01.2004. Przekazanie przez władze miasta Międzyrzec Podlaski terenu przyległego do zbiornika wodnego o powierzchni ok. 2,5 ha. W perspektywie ma tam powstać Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny.

* 15.01.2004. Decyzją Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 15 stycznia 2004 r. (Uchwała Nr 5/2004) specjalności zawodowe „Język Angielski", „Język Niemiecki", „Język Rosyjski" zostały przyporządkowane do kierunku „Filologia".

* 5.01.2004. Porozumienie z Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, dotyczące wymiany wydawanych przez siebie woluminów.

* listopad 2003. Wizyta Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego zakończona uzyskaniem Certyfikatu Akredytacyjnego.