Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej

Organizacją studiów podyplomowych, kursów, szkoleń oraz różnorodnych form doskonalenia zajmuje się Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej, w skrócie ACEU.

ACEU zajmuje się również koordynacją Uniwersytetu Dziecięcego oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Ofertę kierujemy do wszystkich, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, uzyskać nowe wykształcenie i umiejętności. Jako jednostka uczelniana Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II ACEU korzysta z pełnego wyposażenia Uczelni. Od początku istnienia Uczelnia dąży do zapewnienia swoim studentom komfortowych warunków nauki i wypoczynku. Dzięki inwestycjom i zaplanowanym działaniom Uczelnia stworzyła nowoczesny kampus studencki.

Przez ostatnie 5 lat Uczelnia znacznie powiększyła swoją bazę materialną głównie dzięki konsekwentnej polityce innowacyjnej i skutecznym pozyskiwaniem środków unijnych. Dzięki tym inwestycjom warunki studiowania w Naszej Uczelni są na wysokim poziomie, a sama uczelnia z jednostki dydaktycznej przekształca się w ośrodek dydaktyczno - badawczy.

Wysoko wykwalifikowana, doświadczona kadra pedagogiczna i nowoczesna baza edukacyjna  umożliwia naszym kursantom, studentom, słuchaczom naukę w przyjaznej atmosferze i profesjonalne przygotowanie do m.in. funkcjonowania na rynku pracy.

Uczelnia jest przystosowana do potrzeb studentów niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą studiować na każdym kierunku studiów w zależności od ich stopnia niepełnosprawności. Budynki są wyposażone w windy, specjalne podjazdy, odpowiednio dostosowane toalety oraz miejsca parkingowe.

Kompleks uczelniany obejmuje:

 1. Dwa budynki dydaktyczne
 2. Halę sportową częścią dydaktyczną i boiskiem 
 3. Dom studenta
 4. Dwa centra badawcze  
  1. Centrum Badań nad Innowacjami (CBI)
  2. Centrum EKO-AGRO-TECH
 5. Bibliotekę
 6. Ośrodek wypoczynkowy

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach od 7.30 do 15.30.

Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej

Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II 
ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, pok. 266R (I piętro)

tel. +48 83 344 99 53,  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kurs przygotowujący do matury z języka angieskiego – poziom podstawowy i rozszerzony

 

Kurs ten jest skierowany do osób przystępujących do matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Ma na celu kompleksowe przygotowanie słuchaczy do egzaminu maturalnego zdawanego w formie pisemnej i ustnej. Kurs oparty jest o aktualne podręczniki opracowane na podstawie wytycznych MEiN. Kurs pozwoli uporządkować oraz poszerzyć wiedzę i praktyczne umiejętnosci jezykowe niezbędne do odniesienia sukcesu na egzaminie dojrzałości z języka angielskiego.

 

Czas trwania: 60 godzin (zajęcia raz w tygodniu po dwie godziny 45 min)

Prowadzący kurs: mgr Marta Popławska (matura podstawowa) (poniedziałek 15.00 – 16.30), mgr Daniel Sawczuk (matura rozszerzona) (środa 15.00 – 16.30)

Nauczyciele akademiccy - Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Formularz zgłoszeniowy - Kurs/Szkolenie ABNS 

Kurs języka rosyjskiego dla maturzystów został opracowany z myślą o osobach, które pragną podjąć naukę w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej lub innej uczelni polskiej. Stanowi on jednocześnie promocję Uczelni i wsparcie dla społeczności lokalnej. Kurs języka rosyjskiego jest skierowany głównie do maturzystów i obejmuje materiał ze szkoły średniej, ale uczęszczać na niego mogą również osoby, które nie są tegorocznymi maturzystami.

★ Język rosyjski (matura na poziomie podstawowym) 1 x w tygodniu, (2 x 45 minut – 8 spotkań)

Poziom: A1 - A2

Czas trwania: 20 h

Termin rozpoczęcia zostanie podany po zebraniu grupy.     REKRUTACJA OTWARTA

Prowadzący: Kurs prowadzą Nauczyciele Zakładu Neofilologii Języka Rosyjskiego i Studium języków Obcych. W celu lepszego osłuchania się z akcentem rosyjskim dydaktycy często się zmieniają.

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o odbytym kursie i zrealizowanej liczbie godzin.

Formularz zgłoszeniowy - Kurs/Szkolenie ABNS 

Kurs skierowany jest do osób, które pragną zdobyć wymagane obowiązującymi przepisami umiejętności językowe niezbędne dla studiowania na kierunkach prowadzonych w języku angielskim. Zajęcia odbywają się w małych grupach i przygotowują do egzaminu TOEIC w Warszawie. Polecamy go szczególnie osobom, dla których znajomość języka angielskiego jest niezbędna do podjęcia studiów w Polsce w języku angielskim. Kurs tygodniowo obejmuje 25 h zajęć.

Termin rozpoczęcia zostanie podany po zebraniu grupy

Poziom grupy: średniozaawansowana (B1-B2)                 REKRUTACJA OTWARTA

Czas trwania: 900 h

Koszt: 9 000 zł / rok

Prowadzący: Kurs prowadzą Nauczyciele Zakładu Neofilologii Języka Angielskiego i Studium języków Obcych.

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o zakończonym kursie i zrealizowanej liczbie godzin.

Uczelnia nie zapewnia zakwaterowania w ramach kursu.

Niezbędne dokumenty:

images           STUDIA PODYPLOMOWE

           OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO GRANIC


Więcej…


bepue


Studia podyplomowe

Bezpieczeństwo ekonomiczne Polski i Unii Europejskiej  

 

 

Więcej…

 

odo

Adresaci studiów:
Stu­dia ad­re­so­wa­ne są w szcze­gól­no­ści do:

 • absolwentów studiów wyższych, licencjackich,inżynierskich lub magisterskich zarówno uczelni humanistycznych jakpozostałych, którzy zamierzają wiązać swoją karierę zawodową z pracą nastanowiskach w administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach czywłasnych firmach,
 • osób pełniących funkcje administratora danychosobowych,
 • osób zatrudnionych w administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach, gdzie wymagana jest ochrona danych osobowych,
 • osób, które przygotowują się do objęcia stanowiskInspektora ochrony danych osobowych,
 • osób prowadzących własną działalność,
 • osób przygotowujących się doprowadzenia własnych firm, w tym również firm prowadzących działalność tylkoprzez Internet,
 • kierowników jednostek organizacyjnychoraz dyrektorów przedsiębiorstw,
 • zatrudnionych w sektorze publicznymzainteresowanych poszerzeniem wiedzy o nowej ochronie danych osobowych w UniiEuropejskiej.


Cel studiów:
Celemstudiów podyplomowych jest zapoznanie z usystematyzowaną, całościowąproblematyką funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych na gruncie prawaeuropejskiego i polskiego, a w szczególności zdobycie teoretycznej ipraktycznej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych wg. przepisów RODO(Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej) któreweszło w życie 25 maja 2018 r.

Program studiów:
 • Prawo Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych 
 • Krajowe unormowania prawne ochrony danych osobowych 
 • Systemy zabezpieczenia danych osobowych 
 • Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych na gruncie poszczególnych gałęzi prawa (prawo konstytucyjne, administracyjne, cywilne, pracy, karne) 
 • Etyka zawodowa 
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne 
 • Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych Bezpieczeństwo informacji Inspektor ochrony danych osobowych w systemie ochrony danych osobowych 
 • Dokumentowanie systemu ochrony danych osobowych 
 • Zarządzanie ryzykiem 

Kwalifikacjepo ukończeniu studiów:

Po ukończeniu studiów absolwenci będą dysponowaliwidzą z zakresu:
 • zasad, norm i standardów ochrony danych osobowych wg. przepisów RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej);
 • obo­wią­zu­ją­cych ure­gu­lo­wań praw­nych zzakresu ochrony danych osobowych w kraju;
 • metod i narzędzi wykorzystywanych dorozwiązywania problemów bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • analizy ryzyka prowadzonej doosiągnięcia przez podmiot akceptowalnego poziomu ryzyka w zakresieprzetwarzania m.in. danych osobowych;
 • znaczenia i zakresu nadzór i kontrola przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych; 
 •  zasad tworzenia dokumentowania systemu ochrony danych osobowych;
 • najnowszych rozwiązań bezpieczeństwainformacji;
 • specyfiki tajemnicy przedsiębiorstwa i tajemnicyzawodowej.

Kadra dydaktyczna:

 • dr Dariusz Brążkiewicz
 • dr Piotr Kociubiński
 • dr AnnaJakubowicz - Jaszczuk
 • dr Jacek Mucha
 • mgr Alicja Sobota
 • mgr PiotrSzostak
Brkiewicz_Dariusz_-_WOS

dr Dariusz Brążkiewicz -   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  (koordynator studiów podyplomowych) doktor, adiunkt w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II. Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza, stopień doktora uzyskał w Akademii Obrony Narodowej w 2000 r. Zasadnicze zainteresowania badawcze koncentruje na bezpieczeństwie międzynarodowym w obszarze wpływów Federacji Rosyjskiej i byłych krajów ZSRR oraz Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej ze szczególnym uwzględniałem czynników społeczno-politycznych i militarnych. Publikuje z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, konfliktów zbrojnych, bezpieczeństwa wewnętrznego kraju

Wymiar godzinowy - 170 godzin wykładów i ćwiczeń

Czas trwania - 2 semestry

Ilość miejsc - 30

Opłaty zastudia - czesne / semestr - 1600 zł

Rozpoczęcie zajęć - październik/listopad 2022 r.

Studia kończą się egzaminem (bez koniecznościpisania pracy dyplomowej)!

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:
1. Internetowa Rejestracja Kandydatów
2. Złożenie wymaganych dokumentów:
 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia nastudia (wydruk z programu IRK),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych(oryginał do wglądu),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdynazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (odpis do wglądu).

Studia Podyplomowe

Oligofrenopedagogika – Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Więcej…

Strona 5 z 13

5