Kurs przygotowujący do matury z języka angieskiego – poziom podstawowy i rozszerzony

 

Kurs ten jest skierowany do osób przystępujących do matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Ma na celu kompleksowe przygotowanie słuchaczy do egzaminu maturalnego zdawanego w formie pisemnej i ustnej. Kurs oparty jest o aktualne podręczniki opracowane na podstawie wytycznych MEiN. Kurs pozwoli uporządkować oraz poszerzyć wiedzę i praktyczne umiejętnosci jezykowe niezbędne do odniesienia sukcesu na egzaminie dojrzałości z języka angielskiego.

 

Czas trwania: 60 godzin (zajęcia raz w tygodniu po dwie godziny 45 min)

Prowadzący kurs: mgr Marta Popławska (matura podstawowa) (poniedziałek 15.00 – 16.30), mgr Daniel Sawczuk (matura rozszerzona) (środa 15.00 – 16.30)

Nauczyciele akademiccy - Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Formularz zgłoszeniowy - Kurs/Szkolenie ABNS