Kursy / szkolenia

AB_-_kurs_kinezo

Więcej…

KPP_-_V

 

 

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) pozwala na uzyskanie tytułu „Ratownika” zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym i tym samym uzyskanie najwyższego możliwego stopnia przeszkolenia w zakresie ratownictwa, który dostępny jest dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego.

Kurs KPP realizuje zespół profesjonalnych instruktorów (lekarzy, ratowników
i psychologów) z wieloletnim doświadczeniem z zakresu Medycyny Ratunkowej.

Każdy kurs KPP prowadzony jest w oparciu o decyzję administracyjną Wojewody lubelskiego i zakończony jest państwowym egzaminem na tytuł „Ratownika”.

Ratownikiem zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1 ustawy o Państwowym ratownictwie Medycznym (dalej: ustawa  o PRM) może zostać:

1) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;

2) posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, zwanego dalej „kursem”, i uzyskaniu tytułu ratownika ( w przyp. recertyfikacji uprawnień)

3) której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Kurs KPP tj. m.in. program, wzór zaświadczenia o uzyskaniu tytułu ratownika regulowany jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r.

w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy  (Dz.U. Nr 60, poz. 408 z późn. zm. z dn. 24 lutego 2021 r. ( Dz.U. 2021., poz. 411).

Zakres tematyczny:

Kurs Kwalifikowanej pierwszej pomocy obejmuje swoim zakresem najważniejsze elementy pierwszej pomocy, które mogą być przydatne w codziennych sytuacjach.

Jako Ratownik, uczestnik nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, przyrządowej i bezprzyrządowej tlenoterapii, tamowania krwotoków i opatrywania ran, unieruchamiania złamań oraz zwichnięć, ochrony przed wychłodzeniem lub przegrzaniem, prowadzenia wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego, ewakuacji z miejsca zdarzenia, wsparcia psychicznego i prowadzenia wstępnej segregacji medycznej. Kurs KPP swoim zakresem obejmuje również postępowanie przy podejrzeniu takich stanów, jak: zawał, udar, cukrzyca zdekompensowana, zatrucie, podtopienie czy zadławienie.

Szkolenie składa się głównie z ćwiczeń praktycznych, pozorowanych akcji ratunkowych, dlatego prosimy o ubranie się w odzież sportową.

Kurs KPP zakończony jest egzaminem teoretyczno-praktycznym, po którym otrzymuje się zaświadczenie o uzyskaniu tytułu "Ratownika".

Cena kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy wraz z egzaminem państwowym oraz opłatą za wydanie zaświadczenia wynosi 1250 PLN.

 

RECERTYFIKACJA:

Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu Ratownika jest ważne przez okres 3 lat od daty jego wydania. Po upływie tego okresu należy ponownie przystąpić do egzaminu celem uzyskania nowego zaświadczenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy do egzaminu może przystąpić osoba, która posiada zaświadczenie, którego termin ważności upływa nie później niż 3 miesiące od dnia egzaminu oraz jest zatrudniona w jednostkach współpracujących z systemem lub pełni w nich służbę, lub jest ich członkiem.

Egzamin recertyfikacyjny jest przeprowadzany z zakresu wiedzy
i umiejętności objętych ramowym programem kursu i składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Zakres tematyczny

  • Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu zawierającego 30 pytań. Zadania testowe są wybierane spośród zadań opracowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych.
  • Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem  i oceną wykonywanych czynności  wraz z możliwością wydruku danych.

Cena recertyfikacji wynosi 350 zł.

 

Niezbędne dokumenty:

 

Szczegóły: 

Akademickie Cenytrum Edukacji Ustawicznej p. 266R

tel. 83 344 99 60, 34

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


                                                      

 

 

Więcej…

kurs_jezyka_angielskiego_TOEIC_strona

Więcej…

kurs_jzyka_hiszpaskiego_strona

   Formularz_zgloszeniowy.pdf 

Kurs skierowany jest do osób, które pragną zdobyć podstawowe umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Polecamy go szczególnie tym, którzy zamierzają kontynuować naukę na naszym „Rocznym intensywnym kursie języka angielskiego przygotowującym do egzaminu TOEIC". Kurs tygodniowo obejmuje 30 h zajęć.

Termin rozpoczęcia: czerwiec 2021 r.

Poziom grupy: Początkująca (A1-A2)               REKRUTACJA OTWARTA

Czas trwania: 360 h

Koszt: 4 600 zł / 3 miesiące

Prowadzący: Kurs prowadzą Nauczyciele Zakładu Neofilologii Języka Angielskiego i Studium języków Obcych.

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o zakończonym kursie i zrealizowanej liczbie godzin.

Uczelnia nie zapewnia zakwaterowania w ramach kursu.