intensywny_kurs_konwersacji_jezyka_angielskiego_strona

Intensywny kurs komunikacyjny języka angielskiego jest skierowany do osób, które chcą myśleć i mówić w języku obcym. Zajęcia będą miały charakter konwersacyjny. Język obcy jest przyswajany najlepiej, kiedy ma się z nim bezpośredni kontakt. Kurs pomoże pokonać bariery językowe, szybciej osiągnąć oczekiwane efekty oraz wyćwiczyć umiejętności językowe. Przygotowuje do odnajdywania się nie tylko w realnych sytuacjach i zdarzeniach, ale również w życiu zawodowym. Kursanci będą dyskutować na ważne i interesujące tematy, prowadzić ciekawe debaty, wymieniać poglądy oraz poznawać i utrwalać użyteczne w dyskusji zwroty. Prowadząc konwersację, kursanci kreatywnie muszą produkować treść rozmowy oraz spontanicznie odpowiadać na pytania. Dzięki temu kursowi rozumienie języka oraz płynność w wyrażaniu własnych myśli będzie znacznie lepsza. Mniej gramatyki, a więcej praktyki!

Efekty po ukończeniu kursu

Uczestnik kursu potrafi zainicjować i podtrzymać rozmowę na znany temat, właściwie reagować na wypowiedź rozmówcy w znanym kontekście sytuacyjnym, uczestniczyć w dyskusji na znane tematy, ilustrować ogólne wypowiedzi przykładami, prowadzić proste negocjacje, przedstawiać wady i zalety różnych rozwiązań, relacjonować wypowiedzi innych osób, wyrażać swoje opinie dotyczące życia prywatnego i zawodowego.

 

Kurs online

Poziom min. B 1

Prowadzący  kurs: dr Brygida Gwiazda-Rzepecka (nauczyciel akademicki, absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wielu kursów, w tym Jak uczyć online?)

Formularz zgłoszeniowy - Kurs/Szkolenie ABNS 

32 h - 4 x tygodniowo (2 x 1,5 h) 

Wtorek 19:00 - 20:30

Czwartek 19:00 - 20:30 

Cena 35 zł / godzina