Angielski_ABNS

 

Kurs Język angielski w transporcie i logistyce jest skierowany do osób, które chcą umiejętnie posługiwać się językiem angielskim w środowisku zawodowym.  Kursanci rozwijają swoją wiedzę i umiejętności z zakresu języka specjalistycznego używanego w branży TSL. Kurs przygotowuje również do przeprowadzania spotkań oraz prowadzenia korespondencji w języku angielskim. Kurs pozwala na zintegrowane rozwijanie czterech sprawności językowych (czytanie, mówienie, pisanie i słuchanie) przy jednoczesnym poznawaniu i ćwiczeniu słownictwa zawodowego. Warunkiem rozpoczęcia kursu jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1.

 

Efekty po ukończeniu kursu

Uczestnik kursu posiada wiedzę z zakresu specjalistycznej terminologii w języku angielskim stosowanej w branży transportowo-logistycznej. Potrafi czytać i słuchać ze zrozumieniem anglojęzyczne teksty specjalistyczne, skutecznie komunikować się w międzynarodowym środowisku zawodowym oraz prowadzić korespondencję typową dla branży TSL w języku angielskim. 

 

Czas trwania: 60 godzin (zajęcia raz w tygodniu po dwie godziny 45 min)

Prowadzący kurs: dr Ewa Fiutka, mgr Marta Popławska (wtorek 16.30 - 18.00)

Nauczyciele akademiccy - Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

 

Formularz zgłoszeniowy - Kurs/Szkolenie ABNS