Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej
Akademii Bialskiej NAuk Stosowanych im. Jana Pawła II 
wraz z KINESIO POLSKA 

zapraszają na kurs Metody Kinesiotapingu KT1/KT2
z międzynarodowym certyfikatem

 

Jedyne w Polsce szkolenie sygnowane przez International Kinesiotaping Association (zrzeszające ponad 78 regionów świata). Posiadające akredytację Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz KinesioUniversity z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

Ponad 95% absolwentów kursu znajduje zatrudnienie na rynku usług medycznych.

 

Metoda Kinesio Tapingu jest wieloletnim zwieńczeniem prac dr Kenzo Kase z Japonii. Metoda zdobyła swoją skutecznością zdobyła świat medycyny sportowej i rehabilitacyjnej. Polega na nakładaniu taśm na mięśnie oraz wokół mięśni w celu wspomagania lub hamowania napięcia mięśniowego. Wykorzystywana jest także do zmniejszania dolegliwości bólowych, czy powierzchniowego drenażu limfatycznego.

 

Zapraszamy: fizjoterapeutów, lekarzy, położne, dyplomowanych masażystów oraz studentów powyższych specjalności ( rekomenduje się m.in. po I roku studiów),

 

CELE SZKOLENIA:  nabycie wiedzy z zakresu teorii metody Kinesiotapingu, nabycie umiejętności efektywnego aplikowania taśmy w określonych przypadkach klinicznych, doskonalenie budowania relacji z pacjentem.

 

EFEKTY -  Po ukończonym kursie uczestnik:

-  posiada wiedzę dotyczącą zasad stosowania metody Kinesiotapingu, w tym wskazania oraz przeciwwskazania stosowania metody,
-  samodzielnie wykonuje wszystkie rodzaje aplikacji poznane na kursie,
-  potrafi dobrać odpowiedni rodzaj aplikacji do jednostki klinicznej,
-  zna zasady dotyczące diagnozowania pacjenta przed zastosowaniem terapii,
-  posiada wiedzę oraz odpowiednie narzędzia do budowania adekwatnej do wieku i potrzeb pacjenta relacji.

 

KURSANCI OTRZYMUJĄ:

-    3 oryginalne taśmy Kinesio (2x classic 1x gold),
-   160 stronicowy, kolorowy skrypt,
-   dwumiesięczny dostęp do międzynarodowej bazy Kinesio,
-   dożywotnią zniżkę na oryginalne produkty Kinesio,
-   możliwość dalszego rozwoju w KinesioTaping (KT3/KT4 i dalej),
międzynarodowy certyfikat obowiązujący w ponad 78 krajach,
-  absolwenci (jeśli się zgłoszą) będą promowani na naszej stronie,
- zniżki na Ogólnopolską Konferencję Kinesiotapingu,
-  absolwenci mogą starać się również o grant barterowy w prowadzeniu badań z zakresu metody Kinesiotapingu.

 

OGÓLNY PROGRAM SZKOLENIA:

Kurs obejmuje dwa moduły: podstawowy (KT1) i zaawansowany (KT2) w łącznej liczbie 16 godzin ( sobota/niedziela).

CZĘŚĆ PODSTAWOWA:

KT1 (dzień pierwszy/sobota, start: 9:00, koniec: 17:00) – 8 godzin:

- wprowadzenie do koncepcji metody KT : historia, zastosowanie, właściwości taśmy Kinesio®,
- metoda KT i jej koncepcja wielowarstwowości,
- wpływ taśmy Kinesio® na skórę i powięź powierzchowną oraz głęboką,
- zasady nakładania taśmy (prezentacja i ćwiczenie na wybranych przykładach),
- wpływ taśmy KT na mięśnie, stawy i system krążeniowy/limfatyczny,
- teoria biotensegracji w koncepcji KT,
- metody usuwania taśmy,
- Kinesiotaping EDF naskórek, skóra i powięź (wprowadzenie do koncepcji),
- manualny test kierunkowy- ocena tkanek miękkich,
- korekcja powięziowa- tkanki powierzchowne i głębokie,
-  techniki dekompresyjne i korekcja przestrzenna,
- korekcja mięśniowa,
- test zgięcia i wyprostu odcinka szyjnego kręgosłupa,
- mięsień najdłuższy szyi- anatomia, ocena i test kierunkowy,
- mięsień pochyły przedni- anatomia, ocena i test kierunkowy,
- podsumowanie dnia pierwszego, pytania i odpowiedzi.

 

CZĘŚĆ ZAAWANSOWANA:

KT2 (dzień drugi/niedziela, start: 8:00, koniec: 16:00 ) – 8 godzin:

- testy obręczy barkowej, zgięcia tułowia, rotacji w stawie biodrowym, uniesienia kończyny dolnej,
- mięsień piersiowy większy- ocena, test i aplikacja korekcyjna,
- mięsień równoległoboczny większy- ocena, test i aplikacja korekcyjna,
- cieśń nadgarstka- przypadek kliniczny,
- mięsień prosty brzucha- ocena, test i aplikacja korekcyjna,
- mięsień pośladkowy średni- ocena, test i aplikacja korekcyjna,
- mięsień prosty uda- ocena, test i aplikacja korekcyjna,
- korekcja mechaniczna- taśma Kinesio Tex w kształcie I, Y, V,
- niestabilność stawu ramiennego- aplikacja kliniczna,
- mięsień podgrzebieniowy- aplikacja na mięsień nadmiernie rozluźniony,
- ścięgno Achillesa i tendinopatia ścięgna Achillesa- korekcja ścięgnowa,
- MCL i zapalenie rozcięgna podeszwowego- korekcja więzadłowa,
-  staw skokowy i staw promieniowo-nadgarstkowy- korekcja funkcjonalna,
- korekcja krążeniowa/limfatyczna Kinesio Taping,
- przeciwwskazania, środki ostrożności i wytyczne dotyczące stosowania Metody Kinesio Tapingu,
- podsumowanie KT1 i KT 2- pytania i odpowiedzi.

 

PROWADZĄCY:

Certyfikowani instruktorzy metody kinesiotapingu (ckti) w Polsce:

- mgr Paweł Pogorzelec,
- mgr Emilia Karczewska,
- mgr Jacek Sasinowski,

 

Procedura Plastrowania Dynamicznego Kinesio tapingu jest jedynym systemem terapeutycznym w Polsce wykorzystującym plaster, który posiada numer ICD – 9: 93.3812 (Dz.U. z 2010 nr 192 poz. 1286), (wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych) zapewniającym refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych.

 

ORGANIZACJA KURSU:

Kurs 16 h ( sobota w godz. 9:00-17:00, niedziela 8:00-16:00)

CENA: 1190 zł brutto (przy zgłoszonej grupie min. 3 os. rabat – 100 zł/os.)

CENA: 1090 zł brutto (dla studentów, absolwentów, pracowników PSW)

 

Osoby zainteresowane oznaczeniem dyplomu symbolem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii wnoszą dodatkową opłatę w wysokości 50 zł.

 

Opłaty za kurs należy dokonać przed rozpoczęciem kursu, po zebraniu grupy m.in. 10 os.

Formularz zgłoszeniowy - Kurs/Szkolenie ABNS