Kursy / szkolenia

Wakacyjny kurs jzyka polskiego

 

Więcej…

 

kurs_jzyka_hiszpaskiego_strona

Więcej…

Kurs języka polskiego zostały opracowane z myślą o osobach, które pragną podjąć naukę w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej lub innej uczelni polskiej w roku akademickim 2021/22.

★ Język polski: 1 x w tygodniu, sobota, godz. 10.00 – 15.00 (6 x 45 minut)

Poziom: A1 - A2

Czas trwania: 53 h                           REKRUTACJA OTWARTA

Termin rozpoczęcia zostanie podany po zebraniu grupy.

Prowadzący: mgr Kamila Kolęda i mgr Elżbieta Sabiniarz

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o odbytym kursie i zrealizowanej liczbie godzin.

Kurs języka angielskiego dla maturzystów (i nie tylko) został opracowany z myślą o osobach, które pragną podjąć naukę w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej lub innej uczelni polskiej w roku akademickim 2020/2021. Stanowi on jednocześnie promocję Uczelni i wsparcie dla społeczności lokalnej. Bezpłatny kurs języka angielskiego jest skierowany głównie do maturzystów i obejmuje materiał ze szkoły średniej, ale uczęszczać na niego mogą również osoby, które nie są tegorocznymi maturzystami.

★ Język angielski (matura na poziomie podstawowym) 1 x w tygodniu, (2 x 45 minut – 10 spotkań) 
Poziom: A1 - A2

Czas trwania: 20 h                                          REKRUTACJA OTWARTA

Termin rozpoczęcia zostanie podany po zebraniu grupy.

Prowadzący: Kurs prowadzą Nauczyciele Zakładu Neofilologii Języka Angielskiego i Studium języków Obcych. W celu lepszego osłuchania się z akcentem angielskim dydaktycy często się zmieniają.

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o odbytym kursie i zrealizowanej liczbie godzin.

Kurs języka rosyjskiego dla maturzystów został opracowany z myślą o osobach, które pragną podjąć naukę w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej lub innej uczelni polskiej. Stanowi on jednocześnie promocję Uczelni i wsparcie dla społeczności lokalnej. Kurs języka rosyjskiego jest skierowany głównie do maturzystów i obejmuje materiał ze szkoły średniej, ale uczęszczać na niego mogą również osoby, które nie są tegorocznymi maturzystami.

★ Język rosyjski (matura na poziomie podstawowym) 1 x w tygodniu, (2 x 45 minut – 8 spotkań)

Poziom: A1 - A2

Czas trwania: 20 h

Termin rozpoczęcia zostanie podany po zebraniu grupy.     REKRUTACJA OTWARTA

Prowadzący: Kurs prowadzą Nauczyciele Zakładu Neofilologii Języka Rosyjskiego i Studium języków Obcych. W celu lepszego osłuchania się z akcentem rosyjskim dydaktycy często się zmieniają.

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o odbytym kursie i zrealizowanej liczbie godzin.

Kurs skierowany jest do osób, które pragną zdobyć wymagane obowiązującymi przepisami umiejętności językowe niezbędne dla studiowania na kierunkach prowadzonych w języku angielskim. Zajęcia odbywają się w małych grupach i przygotowują do egzaminu TOEIC w Warszawie. Polecamy go szczególnie osobom, dla których znajomość języka angielskiego jest niezbędna do podjęcia studiów w Polsce w języku angielskim. Kurs tygodniowo obejmuje 25 h zajęć.

Termin rozpoczęcia zostanie podany po zebraniu grupy

Poziom grupy: średniozaawansowana (B1-B2)                 REKRUTACJA OTWARTA

Czas trwania: 900 h

Koszt: 9 000 zł / rok

Prowadzący: Kurs prowadzą Nauczyciele Zakładu Neofilologii Języka Angielskiego i Studium języków Obcych.

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o zakończonym kursie i zrealizowanej liczbie godzin.

Uczelnia nie zapewnia zakwaterowania w ramach kursu.

Niezbędne dokumenty:

 

Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej ABNS

zaprasza na

szkolenie z  języka migowego SJM I stopnia

( poziom podstawowy)

z możliwością dofinansowania z PFRON do 95% kosztów szkolenia.

 

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI:

I termin: listopad 2022 - styczeń 2023

II termin: luty- kwiecień 2023Cena szkolenia: 900 zł./ 60h ( 45 min.) - możliwość uzyskania dofinansowania ze środków PFRON
od 90-95% kosztów szkolenia!!!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika (Dz. U. 2012 poz. 687), osobami mogącymi ubiegać się o dofinansowanie szkolenia są:

 

 1. Osoba uprawniona (pobierz wniosek )
 2. Członek rodziny osoby uprawnionej (pobierz wniosek )
 3. Osoby mające stały lub bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną (pobierz wniosek )

 

Możliwa wysokość dofinansowania:

 1. dla osoby uprawnionej – nie więcej niż 95% kosztów szkolenia,
 2. dla członka rodziny osoby uprawnionej oraz osoby mającej z nią stały lub bezpośredni kontakt – nie więcej niż 90% kosztów szkolenia.

Korzyści dla uczestników kursu:

SJM - system językowo-migowy – jest to podstawowy środek komunikowania się  osób uprawnionych,
w którym znaki migowe wspierają wypowiedź dźwiękową – artykulacyjną.

 1. Ułatwienie w komunikowaniu się z osobami niesłyszącymi,
 2. Podniesienie swoich kwalifikacji,
 3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych,
 4. Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia,
 5. Otwarta droga dla absolwentów kursu do dalszego doskonalenia się w tym kierunku –  możliwość udziału w kolejnych stopniach nauki języka migowego.

Szkolenie realizowane będzie stacjonarnie w małych grupach ćwiczeniowych.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Etapy formalnej realizacji szkolenia:

 1. Złożenie w ACEU właściwego i poprawnie wypełnionego wniosku do PFRON  max. do 25.09.2022 r.
  ( I termin) lub max do 25.01.2023 ( II termin szkolenia) tj. max. do 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia,
 2. Opłacenie wkładu własnego i dostarczenie dowodu wpłaty wraz z wnioskiem

Rachunek do wpłat: ABNS 45 1500 1331 1213 3001 7949 0000 Santander Bank Polska S.A.,
I Oddział w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 27, 21-500 Biała Podlaska, z dopiskiem w tytule:
„ Szkolenie j. migowego”,

 1. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w PFRON – osobiste podpisanie umowy w odpowiednim Oddziale PFRON (każdy w swoim rejonie np. Biała Podlaska w Lublinie),
 2. Niezwłoczne dostarczenie kopii podpisanej umowy do ACEU, p. 266 R. ( max. 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia)
 3. Uczestnictwo w zajęciach i odbycie egzaminu,
 4. Uzyskanie zaświadczenia o odbyciu szkolenia wraz z fakturą, którą należy przesłać do PFRON w celu uzyskania dofinansowania.

 

Rozliczenie dofinansowania:

Następuje na podstawie faktury lub rachunku wystawionego na wnioskodawcę/uczestnika kursu oraz dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia. Wnioskodawca przekazuje dokumenty rozliczeniowe w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia do PFRON. Dofinansowanie jest przekazywane na rachunek bankowy organizatora szkolenia  ABNS w Białej Podlaskiej w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów rozliczeniowych przez PFRON.

 


Szczegółowe informacje:

Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej

 • Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
 • tel. 83-344 99 34
 • lub p. 266 R.

 

Do pobrania wnioski PFRON:

 Wniosek dla osoby uprawnionej 

 Wniosek dla członka rodziny uprawnionej 

 Wniosek os. mającej stały lub bezpośredni kontakt z os. uprawnion