Kursy / szkolenia

Kurs przygotowujący do matury z języka angieskiego – poziom podstawowy i rozszerzony

 

Kurs ten jest skierowany do osób przystępujących do matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Ma na celu kompleksowe przygotowanie słuchaczy do egzaminu maturalnego zdawanego w formie pisemnej i ustnej. Kurs oparty jest o aktualne podręczniki opracowane na podstawie wytycznych MEiN. Kurs pozwoli uporządkować oraz poszerzyć wiedzę i praktyczne umiejętnosci jezykowe niezbędne do odniesienia sukcesu na egzaminie dojrzałości z języka angielskiego.

 

Czas trwania: 60 godzin (zajęcia raz w tygodniu po dwie godziny 45 min)

Prowadzący kurs: mgr Marta Popławska (matura podstawowa) (poniedziałek 15.00 – 16.30), mgr Daniel Sawczuk (matura rozszerzona) (środa 15.00 – 16.30)

Nauczyciele akademiccy - Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Formularz zgłoszeniowy - Kurs/Szkolenie ABNS 

Kurs języka rosyjskiego dla maturzystów został opracowany z myślą o osobach, które pragną podjąć naukę w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej lub innej uczelni polskiej. Stanowi on jednocześnie promocję Uczelni i wsparcie dla społeczności lokalnej. Kurs języka rosyjskiego jest skierowany głównie do maturzystów i obejmuje materiał ze szkoły średniej, ale uczęszczać na niego mogą również osoby, które nie są tegorocznymi maturzystami.

★ Język rosyjski (matura na poziomie podstawowym) 1 x w tygodniu, (2 x 45 minut – 8 spotkań)

Poziom: A1 - A2

Czas trwania: 20 h

Termin rozpoczęcia zostanie podany po zebraniu grupy.     REKRUTACJA OTWARTA

Prowadzący: Kurs prowadzą Nauczyciele Zakładu Neofilologii Języka Rosyjskiego i Studium języków Obcych. W celu lepszego osłuchania się z akcentem rosyjskim dydaktycy często się zmieniają.

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o odbytym kursie i zrealizowanej liczbie godzin.

Formularz zgłoszeniowy - Kurs/Szkolenie ABNS 

Kurs skierowany jest do osób, które pragną zdobyć wymagane obowiązującymi przepisami umiejętności językowe niezbędne dla studiowania na kierunkach prowadzonych w języku angielskim. Zajęcia odbywają się w małych grupach i przygotowują do egzaminu TOEIC w Warszawie. Polecamy go szczególnie osobom, dla których znajomość języka angielskiego jest niezbędna do podjęcia studiów w Polsce w języku angielskim. Kurs tygodniowo obejmuje 25 h zajęć.

Termin rozpoczęcia zostanie podany po zebraniu grupy

Poziom grupy: średniozaawansowana (B1-B2)                 REKRUTACJA OTWARTA

Czas trwania: 900 h

Koszt: 9 000 zł / rok

Prowadzący: Kurs prowadzą Nauczyciele Zakładu Neofilologii Języka Angielskiego i Studium języków Obcych.

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o zakończonym kursie i zrealizowanej liczbie godzin.

Uczelnia nie zapewnia zakwaterowania w ramach kursu.

Niezbędne dokumenty:

Szkolenie_jzyk_migowy_FB

Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej ABNS

zaprasza na

szkolenie z  języka migowego SJM I stopnia

( poziom podstawowy)

z możliwością dofinansowania z PFRON do 90% kosztów szkolenia.

 

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI:

luty - kwiecień 2023

 Harmonogram 

 Cena szkolenia: 900 zł./ 60h ( 45 min.) - możliwość uzyskania dofinansowania ze środków PFRON
90 % kosztów szkolenia!!!
 

Więcej…

Kurs instruktorski to podstawowe szkolenie przeznaczone zarówno dla osób rozpoczynających swoją przygodę z fitnessem jak i dla tych pracujących w zawodzie lecz chcących usystematyzować swoją wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć z różnymi grupami docelowymi.


Program kursu obejmuje 101 h zajęć (wykłady i ćwiczenia) + 4 h (egzamin), a w nim m.in:

  • anatomia funkcjonalna człowieka,
  • fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego,
  • podstawy konstrukcji lekcji fitness - cardio, muscle, cardio & muscle, body& mind, rehafit (prozdrowotnych),
  • praca z muzyką,
  • podstawy żywienia w treningu fitness.

dokładny terminarz kursu zostanie podany  po zebraniu grupy min. 15 os.

Zajęcia weekendowe

 

Więcej…

Kurs instruktora narciarstwa  przygotowuje kursantów do pracy z każdą grupą wiekową w ośrodkach wypoczynku, na obozach i koloniach a także prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli).

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora narciarstwa zjazdowego, oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U. poz.186).

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:
- ukończyła 18 lat,
- posiada co najmniej wykształcenie średnie,
- posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obowiązujące w górach na nartach zjazdowych na okres kursu,
- nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
- posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń,
- posiada dobrą znajomość i umiejętności z narciarstwa obejmujące elementy stopnia podstawowego i średniego (1 i 2 stopień,),  

 

Niezbędne dokumenty:

Wypełniony  Formularz zgłoszeniowy
Podpisane  Oświadczenie RODO
Dowód wpłaty za kurs - wpłat należy dokonywać dopiero po zebraniu grupy, tuż przed rozpoczęciem kursu.
Wypełnione  Zgłoszenie do wystawienia faktury

 

Komplet dokumentów można dostarczyć osobiście do pokoju 266R, bądź listownie na adres:

AKADEMICKIE CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ
Akademia Bialska Nauk Stosowanych  im. Jana Pawła II
ul. Sidorska 95/97 21-500 Biała Podlaska
tel. 83 344 99 60, 83 344 99 62
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Pierwsa_pomoc_-_szkolenie

 

 

W szczególności szkolenie zakłada realizację celów, takich jak:

- zdobycie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa podczas udzielania pierwszej pomocy;

- zdobycie i utrwalenie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy podczas nagłego zatrzymania krążenia 

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy;

- kształtowanie właściwej postawy etycznej w podejmowanych czynnościach.

 

Szkolenie trwa 6 godzin dydaktycznych (6 x 45 min). 

Cena kursu - 150zł


W wyniku uczestnictwa w szkoleniu, uczestnik nabywa wiedzę dotyczącą:

- obowiązku niesienie pomocy oraz konsekwencji jej zaniechania;

- zagrożeń występujących na miejscu zdarzenia;

- przyczyn występowania NZK;

- budowy AED, oraz zasad przyklejania elektrod na klatce piersiowej;

-sytuacji szczególnych w których należy zastosować zmodyfikowany algorytm postępowania podczas RKO.


W wyniku uczestnictwa w szkoleniu, uczestnik nabywa umiejętności:

- używania środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczka do prowadzenia oddechu zastępczego);

- oceny zagrożeń dla siebie, osoby poszkodowanej oraz osób trzecich;

- wezwania pomocy służb ratowniczych;

- identyfikowania oznak nagłego zatrzymania krążenia;

- oceny stanu osoby poszkodowanej (ocena przytomności i oddechu);

- ułożenia osoby poszkodowanej w pozycji bocznej bezpiecznej;

- prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osoby dorosłej;

- rozpoznawania znaków i symboli informujących o miejscu znajdowania się AED;

- bezpiecznego obsługiwania urządzenia AED, właściwego umieszczania elektrod na klatce piersiowej;

- prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dziecka i niemowlęcia;

- rozróżniania sytuacji szczególnych, w których podejmuje RKO w sposób odmienny od standardowego.

 

Prowadzący: dr Martyna Krukowska - Ratownik medyczny, szkoleniowiec, nauczyciel akademicki ABNS

Formularz zgłoszeniowy - Kurs/Szkolenie ABNS 

Po ukończeniu kursu oraz zdanym egzaminie  część teoretyczna test i praktyczna,
uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie ukończenia kursu pierwszej pomocy.

 

Szczegóły:

Akademickie Cenytrum Edukacji Ustawicznej p. 266R

tel. 83 344 99 60, 34

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Szkolimy pracowników na zlecenia firm.

Dotychczas zaufali nam m.in.:

 

 

 

 

1

2

3

4

5