Koło naukowe Rusycystów

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE RUSYCYSTÓW (SKNR)

Działające przy Zakładzie Neofilologii w PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Studenckie Koło Naukowe Rusycystów, zrzesza studentów wszystkich trzech roczników specjalności Filologia Rosyjska. Na swoje spotkania zapraszamy jednak wszystkich tych, którzy nazywają siebie sympatykami języka rosyjskiego, szeroko pojętej kultury rosyjskiej jak i samej Rosji. Uczestnictwo w Kole jest dobrowolne.

Główne cele działalności Studenckiego Koła Naukowego Rusycystów to:

  • rozwój naukowy członków Koła;
  • wykorzystanie potencjału naukowego studentów w zakresie wykraczającym poza program nauczania;
  • popularyzacja nauki w środowisku studenckim;
  • udział w Konferencjach,  Sesjach Kół Naukowych;
  • rozbudzanie zainteresowań studentów, związanych z kulturą, literaturą i sztuką rosyjską, jak również rozwijanie innych form aktywności studentów oraz integracja środowiska akademickiego.

Wszystkie organizowane przez SKNR spotkania mają charakter naukowy i mają za zadanie w przystępny i ciekawy sposób przybliżyć cywilizację i kulturę Rosji, poszanowanie tradycji oraz sprawdzenie znajomości rosyjskich realiów. Są one skierowane nie tylko do członków, którzy składają deklarację przystąpienia do Koła, ale również do studentów wszystkich kierunków i specjalności PSW oraz do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy chcą zgłębić swoją wiedzę na temat Rosji.

ZAPRASZAMY NA NASZE SPOTKANIA!!! WARTO BYĆ AKTYWNYM!!!

Do pobrania:
 Statut Studenckiego Koła Naukowego Rusycystów

IMG121502

„Maslenica – historia, tradycje i obyczaje"

 

Więcej…

03

Studenci Filologii rosyjskiej
na Międzynarodowej Konferencji
Naukowej w Brześciu

 

Więcej…

Image00005

Spotkania z Rosją -
studenci Filologii rosyjskiej
w bialskich szkołach

Więcej…

Image00011

Studenci Filologii rosyjskiej

na VII Wielkiej Majówcwe PSW

Więcej…

20180119_094549

Studenckie Koło Naukowe Rusycystów

z wystąpieniem i prezentacją

w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym

PSW w Terespolu

Więcej…

Studenckie Koło Rusycystów w Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim z wystąpieniem pt."Syberia i kolej transsyberyjska"

Więcej…

20171207_085651

Koło Rusycystów
w Zespole Szkół Wł. S. Reymonta
w Małaszewiczach

Więcej…